Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 26 iunie 2019

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE
09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI
10:30 13:00
- Dezbaterea iniţiativelor legislative  înscrise în ordinea de zi


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

I.     Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Validarea unui mandat de senator și depunerea jurământului de credință față de țară și popor.
Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
 

Fişier Validare mandat senator.pdf
2 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
 1. Proiectul de lege pentru completarea anexei din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. (L317/24.06.2019)
 2. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. (L318/24.06.2019)
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România. (L322/24.06.2019)
 4. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviştilor şi veteranilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională. (b281/18.06.2019)


3 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere și adoptare la 19, 21 si 22 iunie 2019 a unor iniţiative legislative.
 1. Proiectul de lege privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative. (L187/06.05.2019)
 2. Proiectul de lege privind activitatea de emitere de monedă electronică. (L188/06.05.2019)
 3. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.  (L189/06.05.2019)
 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. (L194/06.05.2019)  
 5. Propunerea legislativă pentru completarea art. 7 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile. (L195/06.05.2019)       
 6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. (L197/06.05.2019)
 7. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările legislative interne şi internaţionale în domeniul nuclear. (L198/06.05.2019)  
 8. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 7 şi 10 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare. (L200/06.05.2019)
 9. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale. (L201/06.05.2019)                                               
 10. Propunerea legislativă privind reglementarea cumulului pensiilor cu câştigul salarial. (L202/06.05.2019)                                                 
 11. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (30) şi (345) ale art. 9 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996. (L203/06.05.2019)
 12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 5 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii. (L204/06.05.2019)
 13. Propunerea legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului român şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"- Administraţia Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale comuna Bratovoeşti, judeţul Dolj şi în administrarea Consiliului local Bratovoeşti.  (L205/06.05.2019)                                               
 14. Propunerea legislativă pentru completarea art. 22 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. (L207/06.05.2019)
 15. Propunerea legislativă pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. (L208/06.05.2019)               
 16. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. (L211/06.05.2019)                                                                   
 17. Propunerea legislativă pentru introducerea disciplinei "Educaţie şi cultură media" în învăţământul preuniversitar. (L212/06.05.2019)
 18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. (L213/06.05.2019)
 19. Propunerea legislativă pentru modificarea LEGII-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (L215/06.05.2019)
 20. Propunerea legislativă privind modificarea LEGII nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. (L216/06.05.2019)
 21. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 din Legea zootehniei nr. 32/2019. (L217/06.05.2019)
 22. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 154 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal. (L219/06.05.2019)   
 23. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative.  (L224/28.05.2019)
 24. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.    (L225/28.05.2019)                                                                                
 25. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României. (L226/28.05.2019)


II.    Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L157/15.04.2019

Proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C. – adoptat de Camera Deputaţilor  - prioritate legislativă a Guvernului                                                                                                       
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinarăAdoptat
2 L322/24.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia pentru transporturi şi infrastructură
      Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

 

Adoptat
3 L323/24.06.2019 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
     Raport de admitere cu un amendament admis (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară

 

Adoptat
4 L324/24.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
     Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

 

Adoptat
5 L289/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art.207 şi 213 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.  – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
(punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi)

 

Respins
6 L144/01.04.2019 Proiectul de lege pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). – adoptat tacit de Camera Deputaţilor - prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

7 L262/03.06.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar.
(termen de adoptare tacită: 28.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

Adoptat
8 L263/03.06.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 28.06.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
9 L265/03.06.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.
(termen de adoptare tacită: 01.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 

10 L254/28.05.2019 Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar.
(termen de adoptare tacită: 13.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 

11 L281/11.06.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, pentru modificarea şi completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
(termen de adoptare tacită: 05.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 

12 L601/24.09.2018 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției. -  reexaminare/24.04.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.143/13.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
                       Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere (a legii) cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 

13 L302/14.05.2018 Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală. – reexaminare/27.03.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 146/13.03.2019)  – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise    
Caracterul legii: organică
 

14 L339/04.06.2018 Legea pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. – reexaminare/02.05.2019 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică     
 

15 L136/25.03.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
                       Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere cu un amendament admis (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

16 L707/03.12.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport suplimentar de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 

17 L652/05.11.2018 Legea pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. – reexaminare/08.05.2019 (la solicitarea Preşedintelui României) - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică     

18 L142/26.02.2018 Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice. – reexaminare/23.04.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 145/13.03.2019) – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

19 L248/28.05.2019 Propunerea  legislativă pentru modificarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
(termen de adoptare tacită: 13.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de respingere      
Caracterul legii: organică
 

20 L380/10.06.2014 Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

21 L270/03.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 29 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

22 L193/06.05.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale.  – adoptată tacit  de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

23 L565/02.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 58 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – adoptată tacit de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

24 L158/15.04.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

25 L436/06.11.2017 Legea pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar.  - reexaminare/25.04.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.139/13.03.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
     Comisia pentru constituţionalitate
     Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
     Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
     Raport de respingere (a legii)         
Caracterul legii: ordinară
 

26 L435/06.11.2017 Legea pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, precum si pentru completarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.  -  reexaminare/15.05.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.141/13.03.2019)     
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital      
                       Raport de respingere (a legii)         
Caracterul legii: ordinară
 

27 L464/04.09.2018 Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2018 pentru completarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.  – reexaminare/10.01.2019 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură
                       Raport de admitere (a legii privind respingerea ordonanței) cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

28 L277/11.06.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaționale interguvernamentale la care România este parte.  - prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 27.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

29 L256/28.05.2019 Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea art. 32 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgenţă.
(termen de adoptare tacită: 13.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
     Raport de admitere         
Caracterul legii: ordinară
 

30 L232/28.05.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art. 2 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată.
(termen de adoptare tacită: 13.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
     Raport de admitere         
Caracterul legii: ordinară
 

31 L236/28.05.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.
(termen de adoptare tacită: 13.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de respingere      
Caracterul legii: ordinară
 

32 L247/28.05.2019 Propunerea legislativă privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ.
(termen de adoptare tacită: 13.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de admitere         
Caracterul legii: ordinară
 

33 L233/28.05.2019 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 13.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere      
Caracterul legii: ordinară
 

34 L260/28.05.2019 Propunerea  legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.
(termen de adoptare tacită: 13.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere      
Caracterul legii: ordinară
 

35 L246/28.05.2019 Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea art. 146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 13.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere      
Caracterul legii: ordinară
 

36 L240/28.05.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.
(termen de adoptare tacită: 13.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                        Raport de respingere      
Caracterul legii: ordinară
 

37 L235/28.05.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art. 22 din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora.
(termen de adoptare tacită: 13.09.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere      
Caracterul legii: ordinară

Go to top