Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 03 iulie 2019

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI 10:30 13:00
- Dezbaterea și adoptarea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de ziO R D I N E A  D E  Z I
a ședinței Senatului din 3 iulie 2019
- sesiune extraordinară -


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a atribuțiilor președintelui  Institutului Cultural Român, de către un vicepreședinte al acestuia.
Aviz comun: Comisia pentru cultură și media;
                      Comisia pentru politică externă;


 

Fişier DOC015.PDF

II.   Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L283/11.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
     Raport de admitere cu amendamente admise  
Caracterul legii: organică

Adoptat
2 L278/11.06.2019 Proiectul de lege privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. - prioritate legislativă a Guvernului - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 21.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

3 L277/11.06.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaționale interguvernamentale la care România este parte.  - prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 21.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
4 L199/06.05.2019 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii.
(termen de adoptare tacită: 04.07.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică                            
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
5 L231/28.05.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene. - adoptat tacit  de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise  
Caracterul legii: organică 
 

6 L652/05.11.2018 Legea pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. – reexaminare/08.05.2019 (la solicitarea Preşedintelui României) - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică    
 

7 L149/01.04.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, stagiul și examenul de capacitate al judecătorilor și procurorilor stagiari, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise (a proiectului de  lege privind respingerea ordonanţei)
Caracterul legii: organică
 

8 L142/26.02.2018 Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice. – reexaminare/23.04.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 145/13.03.2019) – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

9 L482/04.09.2018 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor. - reexaminare/29.05.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 214/09.04.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru mediu
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport de admitere (a legii privind respingerea ordonanţei) cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
10 L707/03.12.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport suplimentar de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 

11 L436/06.11.2017 Legea pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar. -reexaminare/25.04.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.139/13.03.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere (a legii)         
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
12 L435/06.11.2017 Legea pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, precum si pentru completarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. -  reexaminare/15.05.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.141/13.03.2019)     
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital      
                       Raport de respingere (a legii)         
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
13 L464/04.09.2018 Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2018 pentru completarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. – reexaminare/10.01.2019 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură
                       Raport de admitere (a legii privind respingerea ordonanței) cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
14 L239/28.05.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 107 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic.
(termen de adoptare tacită: 07.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic                           
                        Raport de admitere         
Caracterul legii: organică
 

15 L258/28.05.2019 Propunerea  legislativă pentru modificarea art.21 alin.(2) din Legea nr.85/2003 - Legea minelor.
(termen de adoptare tacită: 07.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
                       Raport  de respingere     
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
16 L259/28.05.2019 Propunerea  legislativă pentru completarea art. 36 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.
(termen de adoptare tacită: 07.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere         
Caracterul legii: ordinară
 

17 L275/03.06.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice.
(termen de adoptare tacită: 13.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
18 L280/11.06.2019 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local.
(termen de adoptare tacită: 21.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
19 L248/28.05.2019 Propunerea  legislativă pentru modificarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
(termen de adoptare tacită: 07.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de respingere      
Caracterul legii: organică
 

20 L256/28.05.2019 Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea art. 32 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgenţă.
(termen de adoptare tacită: 07.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere         
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
21 L232/28.05.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art. 2 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată.
(termen de adoptare tacită: 07.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere         
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
22 L236/28.05.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.
(termen de adoptare tacită: 07.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de respingere      
Caracterul legii: ordinară
 

23 L247/28.05.2019 Propunerea legislativă privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ.
(termen de adoptare tacită: 07.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere         
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
24 L233/28.05.2019 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 07.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere      
Caracterul legii: ordinară

25 L260/28.05.2019 Propunerea  legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.
(termen de adoptare tacită: 07.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere      
Caracterul legii: ordinară
 

26 L246/28.05.2019 Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea art. 146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 07.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere      
Caracterul legii: ordinară
 

27 L240/28.05.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.
(termen de adoptare tacită: 07.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere      
Caracterul legii: ordinară
 

28 L235/28.05.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art. 22 din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora.
(termen de adoptare tacită: 07.09.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere      
Caracterul legii: ordinară
 

29 L229/28.05.2019 Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere      
Caracterul legii: organică
 

30 L282/11.06.2019 Propunerea legislativă privind modificarea art. 277 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

31 L380/10.06.2014 Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

32 L270/03.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 29 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

33 L193/06.05.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale.  – adoptată tacit  de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

34 L565/02.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 58 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – adoptată tacit de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

35 L158/15.04.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică

36 Inițiative legislative adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată.
 

37 Inițiative legislative înregistrate la Biroul Permanent al Senatului.
 

38 Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, precum şi a altor inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Senatului, care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite.
 

III.   Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L281/11.06.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, pentru modificarea şi completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
(termen de adoptare tacită: 03.07.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 

2 L254/28.05.2019 Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar.
(termen de adoptare tacită: 07.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică

3 L144/01.04.2019 Proiectul de lege pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). – adoptat tacit de Camera Deputaţilor - prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

4 L601/24.09.2018 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției. -  reexaminare/24.04.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.143/13.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
                       Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere (a legii) cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 

5 L339/04.06.2018 Legea pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. – reexaminare/02.05.2019 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică  
 

6 L136/25.03.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
                       Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere cu un amendament admis (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

7 L146/01.04.2019 Propunerea legislativă privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, aflate în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

8 L147/01.04.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – adoptată de Camera Deputaţilor  - reluare vot în condițiile art.143 din Regulamentul Senatului
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

9 L183/03.04.2018 Propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi sportului. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

10 L165/19.03.2018 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. - respinsă de Camera Deputaţilor – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

11 L377/18.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 77 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

12 L137/25.03.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

13 L375/18.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

14 L156/15.04.2019 Proiectul de lege pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Minsterului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate acestuia. – adoptat de Camera Deputaţilor - prioritate legislativă a Guvernului                                                                                                                          
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică

15 L145/01.04.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

16 L733/17.12.2018 Propunerea legislativă privind reorganizarea Institutului Român pentru Drepturile Omului. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

17 L163/15.04.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative. – adoptat tacit  de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

Go to top