Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 16 septembrie 2019


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
16:00 18:00
 Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic)  - ora 17,00
 
Pauză 18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ȘI RĂSPUNSURI 18:15 19:45


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada 16 – 21 septembrie 2019.
2 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare la data de 7 și 13 septembrie 2019, a unor iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. (L236/28.05.2019)                                   
 2. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 107 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic. (L239/28.05.2019)                      
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alineatelor (3) şi (4) ale articolului 16, precum  şi  a Anexei din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale, publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 14 noiembrie 2016. (L241/28.05.2019) 
 4.   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social în România Nr. 466/2004. (L242/28.05.2019)
 5.   Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul electoral. (L243/28.05.2019)
 6.   Propunerea  legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic la distanţă. (L244/28.05.2019)     
 7. Propunerea  legislativă pentru modificarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. (L248/28.05.2019)
 8.   Propunerea legislativă privind suspendarea permisului auto. (L250/28.05.2019)       
 9.   Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar. (L254/28.05.2019)
 10. Propunerea  legislativă pentru modificarea art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi al art. 32 alin. (1) din Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. (L257/28.05.2019)
 11. Propunerea  legislativă pentru completarea art. 36 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. (L259/28.05.2019)
 12.   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. (L271/03.06.2019)
 13. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Legea nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. (L273/03.06.2019)
 14. Propunerea legislativă pentru modificarea anexei nr. 1 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar. (L274/03.06.2019)
 15. Propunerea legislativă pentru abrogarea art. 46 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic. (L276/03.06.2019
 16. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021". (L287/18.06.2019)
3 Aprobarea transmiterii către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a unor iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă privind modificarea articolului 24, alin.1, secţiunea 2, din Legea nr.215/2001 - Legea Administraţiei Publice Locale. (b172/04.06.2019)
 2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. (b209/27.06.2019)
4 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, precum și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. (L484/10.09.2019)
 2. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. (L485/10.09.2019)
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (L486/10.09.2019)
 4.   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului ”Prima casă”, precum și pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a  acestuia. (L487/10.09.2019)
 5. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA. (L488/10.09.2019)
 6. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.  (L489/10.09.2019)
 7. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. (L490/10.09.2019)
 8. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. (L491/10.09.2019)
 9. Propunerea legislativă pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor Publice și modificarea și completarea unor acte normative.  (L492/10.09.2019)
 10. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 și a Legii contabilității nr.82/1991, pentru instituirea unor măsuri privind societățile decapitalizate. (L493/10.09.2019)
 11. Proiectul de lege privind pensiile ocupaționale. (b425/11.09.2019)
 12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.  (b345/03.07.2019)
 13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România. (b350/03.07.2019)
 14. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. (b367/19.07.2019)
5 Fişier Numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român.
Aviz comun: Comisia pentru cultură şi media
                         Comisia pentru politică externă
 
6 Aprobarea solicitării de retragere din procesul legislativ a unei iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă privind protecţia consumatorilor împotriva cametei şi a altor forme de abuz de putere economică. (L406/04.09.2019)   
7 Solicitările unor comisii permanente ale Senatului de a-și desfășura lucrările în același timp cu plenul Senatului:
 1. Miercuri, 11 septembrie 2019, ora 9,00 - Comisia pentru sănătate publică
 2. Miercuri, 11 septembrie 2019, ora 9,30 - Comisia pentru mediu 
8 Fişier Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor. -     COM (2019) 208 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
9 Fişier Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei - Supraveghere consolidată - Grecia - COM (2019) 170 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

II.     Iniţiative legislative 

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L320/24.06.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
(termen de adoptare tacită: 16.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                           Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
2 L319/21.06.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2019  pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor.
(termen de adoptare tacită: 16.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                           Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
3 L345/04.09.2019 Proiectul de lege privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia de Combatere a Fraudelor.
(termen de adoptare tacită: 18.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                            Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
4 L220/28.05.2019 Proiectul de lege - LEGEA TURISMULUI.  - prioritate legislativă a Guvernului – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
 22.09.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                         Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
5 L328/01.07.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare.
(termen de adoptare tacită: 21.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
6 L330/01.07.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. 
(termen de adoptare tacită: 23.09.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii                          
                            Raport  de admitere
Caracterul legii: ordinare
 
7 L311/18.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art.18 alin.(5) din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare.
(termen de adoptare tacită: 28.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                            Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
8 L560/04.09.2018 Legea pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. - reexaminare/13.06.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 331/21.05.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 
9 L407/27.06.2016 Legea privind statutul personalului feroviar. – reexaminare/21.06.2019 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Comisia pentru transporturi şi infrastructură   
                       Raport de admitere  (a legii)
Caracterul legii: organică
 
10 L87/05.02.2019 Legea pentru modificarea art.9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău. - reexaminare/13.06.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 384/29.05.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport de respingere (a legii)        
Caracterul legii: organică
 
11 L437/06.11.2017 Legea pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. -reexaminare/13.05.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.140/13.03.2019)
 Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                        Comisia pentru constituţionalitate
                        Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară    
 
12 L229/28.05.2019 Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. - respinsă de Camera Deputaţilor                                                                                          
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                        Raport de respingere      
Caracterul legii: organică
 
13 L380/10.06.2014 Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
14 L565/02.11.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 58 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – adoptată tacit de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
15 L158/15.04.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                           
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
16 L193/06.05.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale.  – adoptată tacit  de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
17 L270/03.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 29 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
18 L282/11.06.2019 Propunerea legislativă privind modificarea art. 277 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale.  – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică 

III.    Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L278/11.06.2019 Proiectul de lege privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.  - prioritate legislativă a Guvernului - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 21.09.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
2 L146/01.04.2019 Propunerea legislativă privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat, aflate în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
3 L136/25.03.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
                       Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere cu un amendament admis (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
4 L147/01.04.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – adoptată de Camera Deputaţilor    - reluare vot în condițiile art.143 din Regulamentul Senatului                                                              
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Respins
5 L183/03.04.2018 Propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi sportului. - respinsă de Camera Deputaţilor                 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
6 L165/19.03.2018 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. - respinsă de Camera Deputaţilor – procedură de urgență 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
7 L377/18.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 77 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
8 L137/25.03.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
9 L375/18.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
10 L156/15.04.2019 Proiectul de lege pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate acestuia. – adoptat de Camera Deputaţilor  - prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
11 L145/01.04.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
12 L733/17.12.2018 Propunerea legislativă privind reorganizarea Institutului Român pentru Drepturile Omului. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 
13 L163/15.04.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative. – adoptat tacit  de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
14 L144/01.04.2019 Proiectul de lege pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). – adoptat tacit de Camera Deputaţilor  - prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
15 L601/24.09.2018 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției. -  reexaminare/24.04.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.143/13.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
                       Comisia pentru administraţie publică
                        Raport de admitere (a legii) cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 
16 L339/04.06.2018 Legea pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.  – reexaminare/02.05.2019 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică     
 
17 L231/28.05.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene. - adoptat tacit  de Camera Deputaţilor                                                                                                         
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise  
Caracterul legii: organică 
 
18 L652/05.11.2018 Legea pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. – reexaminare/08.05.2019 (la solicitarea Preşedintelui României) - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică    
 
19 L142/26.02.2018 Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice. – reexaminare/23.04.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 145/13.03.2019) – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru constituţionalitate
                        Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
20 L707/03.12.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                        Raport suplimentar de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top