Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 21 octombrie 2019

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
16:00 18:00
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00
Pauză
18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ȘI RĂSPUNSURI (transmisie radio) 18:15 19:45


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative cu privire la instituirea interdicției beneficiului la pensie de serviciu pentru persoanele remunerate din fonduri publice condamnate definitiv pentru fapte de corupție. (b416/14.10.2019)  
 2. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 . (b422/10.09.2019)


2 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la data de 18 octombrie 2019, a unor iniţiative legislative.
 1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art.2 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional. (L347/04.09.2019)
 2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale. (L348/04.09.2019)
 3. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice. (L349/04.09.2019)
 4. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2019 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia. (L350/04.09.2019)
 5. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2019 pentru modificarea Legii nr.52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar. (L352/04.09.2019)
 6. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (L353/04.09.2019)
 7. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanțării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020. (L354/04.09.2019)
 8. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare. (L355/04.09.2019)
 9. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2019 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.   (L356/04.09.2019)
 10. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii.  (L358/04.09.2019)
 11. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. (L359/04.09.2019)                                             
 12. Proiectul de lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua europeană de prevenire a criminalității-EUCPN, de către Poliţia Română, precum şi pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte. (L360/04.09.2019) 
 13. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. (L361/04.09.2019)
 14. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.  (L362/04.09.2019)
 15. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr.492/2011 şi (UE) nr.1296/2013. (L363/04.09.2019)
 16. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2019 pentru modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice.  (L364/04.09.2019)                                             
 17. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.  (L365/04.09.2019)
 18. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate. (L366/04.09.2019)                            
 19. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală.  (L367/04.09.2019)
 20. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2013 privind serviciile poștale.  (L369/04.09.2019)
 21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare. (L372/04.09.2019)                                             
 22. Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia. (L373/04.09.2019) 
 23. Propunerea legislativă pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea ţării, precum şi pentru acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat. (L374/04.09.2019)                                              
 24. Propunerea legislativă pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul instituţiilor publice. (L376/04.09.2019)
 25. Propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea art.6, art.8, art.20 şi art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020. (L377/04.09.2019)   
 26. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (L378/04.09.2019) 
 27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.4 şi art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. (L379/04.09.2019)
 28. Propunerea legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă. (L380/04.09.2019)                               
 29. Propunerea legislativă privind cerinţele fundamentale aplicabile dezvoltatorilor imobiliari şi  construcţiilor din cadrul dezvoltărilor imobiliare şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative conexe domeniului imobiliar. (L381/04.09.2019)
 30. Propunerea legislativă privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiţii a persoanelor fizice şi unele măsuri de depunere a declaraţiilor. (L382/04.09.2019)
 31. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996.    (L383/04.09.2019)                    
 32. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. (L384/04.09.2019)
 33. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal.    (L387/04.09.2019)
 34. Propunerea legislativă privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente implementării "Programului Utilităţi şi Mediu la standarde europene" în judeţul Suceava. (L388/04.09.2019)   
 35. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.154/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate. (L389/04.09.2019)
 36. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind "amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate". (L390/04.09.2019)
 37. Propunerea legislativă pentru completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (L391/04.09.2019) 
 38. Propunerea legislativă privind regimul articolelor pirotehnice. (L392/04.09.2019)
 39. Propunerea legislativă pentru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. (L394/04.09.2019)
 40. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - REPUBLICARE. (L395/04.09.2019)
 41. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006  privind reforma în domeniul sănătăţii - REPUBLICARE. (L396/04.09.2019)
 42. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. (L397/04.09.2019)
 43. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de psihoterapeut în România. (L398/04.09.2019)                                                                           
 44. Propunerea legislativă pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 Codul penal.    (L399/04.09.2019)
 45. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat. (L401/04.09.2019)                                             
 46. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii. (L402/04.09.2019)  
 47. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. (L404/04.09.2019)
 48. Propunerea legislativă privind anularea unor contribuţii şi obligaţii fiscale. (L405/04.09.2019)                                             
 49. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni şi pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991. (L408/04.09.2019) 
 50. Propunerea legislativă privind gestionarea durabilă a pădurilor. (L409/04.09.2019)
 51. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor. (L410/04.09.2019)
 52. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal. (L411/04.09.2019)     
 53. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 45 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. (L412/04.09.2019)                                         
 54. Propunerea legislativă privind utilizarea voluntară a logotipului "rasă autohtonă 100%" pentru produsele de origine animală din România. (L413/04.09.2019)
 55. Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului României. (L414/04.09.2019
 56. Propunerea legislativă pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vrancea, în domeniul public al judeţului Vrancea şi în administrarea Consiliului judeţean Vrancea. (L415/04.09.2019)
 57. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (L416/04.09.2019)                                                                                              
 58. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor. (L417/04.09.2019)
 59. Propunerea legislativă pentru recunoaşterea oraşului laşi drept iniţiator al Revoluţiei Române din decembrie 1989. (L418/04.09.2019) 
 60. Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic. (L420/04.09.2019)
 61. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal. (L421/04.09.2019)
 62. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. (L422/04.09.2019)
 63. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.338/2018 prin care a fost aprobată OUG nr.59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România. (L423/04.09.2019)   
 64. Propunerea legislativă privind statutul Limbii Semnelor Române. (L424/04.09.2019)                                                       
 65. Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic. (L425/04.09.2019
 66. Propunerea legislativă pentru completarea unor legi electorale. (L426/04.09.2019)
 67. Propunerea legislativă privind programul naţional "Primul loc de muncă pentru tinerii absolvenţi”. (L427/04.09.2019)                                                        
 68. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal. (L428/04.09.2019)
 69. Propunerea legislativă privind acordarea unor vouchere destinate părinţilor care au nevoie de servicii de asistenţă şi îngrijire pentru copii. (L429/04.09.2019)
 70. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal. (L430/04.09.2019)                    
 71. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Băncilor de Lapte Matern. (L431/04.09.2019
 72. Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr.167 din 2014 privind exercitarea profesiei de bonă, cu modificările şi completările ulterioare. (L432/04.09.2019)                                              
 73. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Alăptare. (L433/04.09.2019
 74. Propunerea legislativă pentru clasificarea maternităţilor ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării şi susţinerii alăptării şi reducerii gradului de mortalitate şi morbiditate infantilă. (L434/04.09.2019)
 75. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative. (L435/04.09.2019)                                             
 76. Propunerea legislativă privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj - Napoca. (L436/04.09.2019)
 77. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviştilor şi veteranilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională. (L437/04.09.2019)                                                                                                        
 78. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu". (L438/04.09.2019)
 79. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (L439/04.09.2019)
 80. Propunerea legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului român şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale comuna Vârvoru de Jos, judeţul Dolj şi în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos. (L442/04.09.2019)                                             
 81. Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun. (L443/04.09.2019)
 82. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.24 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. (L445/04.09.2019)
 83. Propunerea legislativă pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. (L446/04.09.2019)        
 84. Propunerea legislativă pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopţiei. (L447/04.09.2019
 85. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. (L448/04.09.2019)    
 86. Propunerea legislativă pentru modificarea art.387 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal. (L449/04.09.2019)  
 87. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. (L451/04.09.2019
 88. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil. (L452/04.09.2019)                                              
 89. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. (L453/04.09.2019)
 90. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. (L454/04.09.2019)
 91. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 din 2003 - Codul Muncii. (L455/04.09.2019)                               
 92. Propunerea legislativă privind protejarea vieţii de familie şi reglementarea unor situaţii juridice în cazul persoanelor aflate în uniune consensuală. (L456/04.09.2019)
 93. Propunerea legislativă privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate. (L457/04.09.2019)                                               
 94. Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 30 septembrie ca "Ziua naţională a antreprenorului român". (L458/04.09.2019)                                         
 95. Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon. (L459/04.09.2019)
 96. Propunerea legislativă pentru modificarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia. (L460/04.09.2019)
 97. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat. (L461/04.09.2019
 98. Propunerea legislativă privind programul de alimentaţie sănătoasă pentru elevii din învăţământul obligatoriu primar şi gimnazial, de stat şi privat.  (L462/04.09.2019
 99. Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr.III la Lege-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  (L463/04.09.2019)
 100. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. (L464/04.09.2019)  
 101. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.145 alin.(3) şi completarea art.152 din Codul Muncii.  (L465/04.09.2019)                                         
 102. Propunerea legislativă pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia naţională.  (L466/04.09.2019)  
 103. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.  (L467/04.09.2019)
 104. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.  (L468/04.09.2019)
 105. Propunerea legislativă privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea.  (L469/04.09.2019)  
 106. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România.  (L470/04.09.2019
 107. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 14 din Anexa VI a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  (L471/04.09.2019)                                             
 108. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române.  (L472/04.09.2019
 109. Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei a II a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  (L473/04.09.2019)
 110. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române.  (L474/04.09.2019)
 111. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor.  (L475/04.09.2019
 112. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.  (L476/04.09.2019
 113. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (L478/04.09.2019)
 114. Propunerea legislativă privind activitatea artiştilor interpreţi-cascadori profesionişti şi liber-profesionişti din România.  (L479/04.09.2019)      
 115. Propunerea legislativă pentru declararea zilei de 16 August drept ziua de comemorare a martirilor Brâncoveni şi ziua naţională de conştientizare a violenţelor intentate asupra creştinilor.  (L480/04.09.2019)        


II.     Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L518/23.09.2019 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 2018.  – adoptat tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                         Comisia pentru afaceri europene
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
2 L266/03.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor  – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică

Respins
3 L268/03.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
4 L500/16.09.2019 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
5 L686/2015/07.06.2016 Propunerea legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
6 L230/28.05.2019 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. - adoptată tacit  de Camera Deputaţilor                                                              
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări                          
                         Raport de respingere      
Caracterul legii: organică

Respins
7 L527/02.10.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank - S.A., precum și a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.
(termen de adoptare tacită: 25.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de admitere
Caracterul legii:  ordinară
 

Adoptat
8 L510/16.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă.
(termen de adoptare tacită: 30.10.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări                    
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
9 L512/16.09.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal.
(termen de adoptare tacită: 30.10.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări                    
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
10 L505/16.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr.143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată.
(termen de adoptare tacită: 30.10.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
11 L506/16.09.2019 Propunerea legislativă privind regimul juridic al plantei canabis, al substanţelor şi preparatelor ce conţin canabis, utilizate în scop medical.
(termen de adoptare tacită:30.10.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia pentru sănătate publică
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

12 L503/16.09.2019 Propunerea legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - Judeţul Bacău în domeniul public al Judeţului Bacău şi în administrarea Consiliului Judeţean Bacău.
(termen de adoptare tacită: 30.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
13 L520/23.09.2019 Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 10 august ca "Ziua Unităţii Civice".
(termen de adoptare tacită: 06.11.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
14 L494/16.09.2019 Proiectul de lege privind pensiile ocupaționale. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 30.10.2019)

Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
15 L504/16.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 30.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

16 L515/16.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.
(termen de adoptare tacită: 30.10.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
17 L635/27.12.2016 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura. - reexaminare/02.07.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 383/29.05.2019)     
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
                         Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală   
                         Raport de admitere
Caracterul legii: organică 
 

18 L76/05.02.2019 Legea pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. – reexaminare/15.07.2019 (la solicitarea Preşedintelui României)               
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                         Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

19 L371/04.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                         Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

20 L660/24.10.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
                         Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
21 L618/08.10.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. - adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
22 L267/03.06.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

23 L592/07.11.2016 Propunerea legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legatură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                         Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 

III.    Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L522/23.09.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.
(termen de adoptare tacită: 06.11.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de admitere cu amendamente admise     
Caracterul legii: organică
 

2 L652/05.11.2018 Legea pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. – reexaminare/08.05.2019 (la solicitarea Preşedintelui României) - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică    
 

Adoptat
3 L407/27.06.2016 Legea privind statutul personalului feroviar. – reexaminare/21.06.2019 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Comisia pentru transporturi şi infrastructură   
                         Raport de admitere  (a legii)
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
4 L163/15.04.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative. – adoptat tacit  de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

5 L144/01.04.2019 Proiectul de lege pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). – adoptat tacit de Camera Deputaţilor  - prioritate legislativă a Guvernului
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
6 L601/24.09.2018 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției. -  reexaminare/24.04.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.143/13.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
                        Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de admitere (a legii) cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
7 L231/28.05.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene. - adoptat tacit  de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Raport de admitere cu amendamente admise  
Caracterul legii: organică 
 

Adoptat
8 L142/26.02.2018 Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice. – reexaminare/23.04.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 145/13.03.2019) – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Comisia pentru constituţionalitate
                        Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

Respins

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top