Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 22 februarie 2021

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI  (la sediul Senatului și online)
16:00
- Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi
- Vot final (ora 17,00)
 


Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L271/04.09.2017 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.  - reexaminare/15.02.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 22/16.01.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia pentru constituţionalitate
                          Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Respins
2 L38/05.02.2018 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. - reexaminare/09.11.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.679/30.09.2020)     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
 Comisia pentru constituţionalitate
 Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Respins
3 L105/09.03.2020 Legea privind comasarea terenurilor agricole deținute de asociațiile agricole constituite de unitățile de cult.  - reexaminare/14.12.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 776/28.10.2020)       
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
 Comisia pentru constituţionalitate
 Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Respins
4 L382/18.06.2018 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului.  – reexaminare/ 12.02.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 77/30.01.2019)  – respinsă de Camera Deputaţilor – procedură de urgență  
Comisie fond:  Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări       
   Comisia pentru constituţionalitate    
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Respins
5 L161/15.04.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. – adoptată tacit  de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
 Raport suplimentar de respingere
 Caracterul legii: organică
(retrimitere la comisie)

6 L686/09.11.2020 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare. - respinsă de Camera Deputaţilor                                                                                                                          
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Respins
7 L558/26.10.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice. – respinsă  de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                         Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Respins
8 L163/12.06.2017 Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.21/1996. – reexaminare/29.07.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 239/03.06.2020)  
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
 Comisia economică, industrii şi servicii
 Comisia pentru constituţionalitate
 Raport de admitere (a legii pentru respingerea ordonanței) cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
(vot final)

S-a adoptat legea pentru respingerea ordonanței

Respins
9 L509/09.11.2010 Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării. – reexaminare/17.04.2014 (la solicitarea Preşedintelui României) - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
             Raport suplimentar de admitere (a legii privind aprobarea ordonanței) cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
(vot final)

S-a adoptat legea pentru aprobarea ordonanței

Adoptat
10 L14/08.01.2021 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.227/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit şi instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2021)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
   Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de admitere cu un amendament admis (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară   
(retrimitere la comisie)         

11 L16/08.01.2021 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2021)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
  Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
  Raport suplimentar  de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică

 

Adoptat
12 Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, precum și adoptarea unor măsuri pentru depunerea electronică a proiectelor și a propunerilor legislative.
Raport: Comisia pentru Regulament
 

Fişier DOC112.PDF
13 Proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 68, alin. (2) din Regulamentul Senatului, republicat.
Raport: Comisia pentru Regulament
 

Fişier PH Reg.Senat.PDF
14 L478/31.07.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2020 privind trecerea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului și în coordonarea Secretariatului General al Guvernului și pentru modificarea unor acte normative. - adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Comisia pentru administraţie publică
   Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică

 

Adoptat
15 L119/09.03.2020 Legea privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală.  - reexaminare/14.01.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 874/09.12.2020)     
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
  Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
  Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară            
 

Respins
16 L606/02.12.2019 Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. – reexaminare/03.09.2020 (la solicitarea Preşedintelui României)adoptată de Camera Deputaţilor      Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
                        Raport suplimentar de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

Respins
17 L698/28.12.2020 Propunerea legislativă privind completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ. – adoptată  tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
  Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
18 L285/11.05.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. - respinsă de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Respins
19 L641/20.10.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
(retrimitere la comisie)

Go to top