Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 22 noiembrie 2021

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI  15:00
- Numirea unor membri în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
- Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi (la sediul Senatului și online)
- vot final (ora 16,00)


I.     Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 - Numirea unor membri în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
 (vot secret)
 

Fişier propuneri - comisia pt sanatate.pdf
2 - Raportul asupra petiţiilor primite la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei și petiţii în trimestrul al III-lea al anului 2021.
 

Fişier raport petitii.pdf

II.          Inițiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L436/11.10.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 24.11.2021)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
(vot final)
 

Adoptat
2 L457/25.10.2021 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 iunie 2021. – adoptat de Camera Deputaţilor  - procedură de urgență 
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
(vot final)
 

Adoptat
3 L459/25.10.2021 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect şcoli mai sigure, incluzive şi sustenabile în România) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 mai 2021. – adoptat de Camera Deputaţilor  - procedură de urgență 
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
                          Raport de admitere
Caracterul legii: organică
(vot final)

Adoptat
4 L428/11.10.2021 Proiectul de lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Regatul Haşemit al Iordaniei privind extrădarea, semnat la Amman, la 4 aprilie 2021. – adoptat de Camera Deputaţilor  - procedură de urgență 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia pentru politică externă
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
(vot final)
 

Adoptat
5 L500/15.11.2021 Propunerea legislativă pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului.  - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 29.12.2021)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Comisia pentru administraţie publică
                          Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
6 L438/11.10.2021 Propunerea legislativă privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Autorităţii Electorale Permanente ca membru cu drepturi depline la Reţeaua de Competenţe Electorale Francofone (RECEF).  - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 24.11.2021)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Comisia pentru administraţie publică                          
   Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară

 

Adoptat
7 L433/11.10.2021 Propunerea legislativă privind declararea unor zile oficiale în România.
(termen de adoptare tacită: 24.11.2021)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
8 L435/11.10.2021 Propunerea legislativă privind exploataţiile de creştere a suinelor şi de combatere a pestei porcine în România.
(termen de adoptare tacită: 24.11.2021)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară

 

Adoptat
9 L437/11.10.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2021 privind protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice.
(termen de adoptare tacită: 24.11.2021)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
10 L450/18.10.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.   - procedură de urgență 
(termen de adoptare tacită: 01.12.2021)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                          Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
11 L496/15.11.2021
Aprobarea solicitării de retragere din procesul legislativ a unei iniţiative legislative.
  • Propunerea legislativă pentru completarea art. 151 la Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate. 


12 L497/15.11.2021 Aprobarea solicitării de retragere din procesul legislativ a unei iniţiative legislative.
  • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 28 al Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat.   


13 L451/18.10.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 01.12.2021)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
14 L453/18.10.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.  
(termen de adoptare tacită: 01.12.2021)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
15 L462/25.10.2021 Propunerea legislativă privind modificarea și completarea OUG 217/2000 cu modificările și completările ulterioare.  
(termen de adoptare tacită: 08.12.2021)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
16 L466/25.10.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului.
(termen de adoptare tacită: 08.12.2021)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
                          Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
17 L465/25.10.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 1332 din 31 decembrie 2020.  
(termen de adoptare tacită: 08.12.2021)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
18 L472/01.11.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2021)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
    Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
19 L473/01.11.2021 Propunerea legislativă privind modificarea OUG nr. 202/2002.
(termen de adoptare tacită: 15.12.2021)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
20 L443/18.10.2021 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului, semnat la Bruxelles, la 27 ianuarie 2021 şi 8 februarie 2021, între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croaţia, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă şi Republica Finlanda de modificare a Acordului privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul unic de rezoluţie, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014. – adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Comisia pentru afaceri europene
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
21 L445/18.10.2021 Proiectul de lege  pentru ratificarea Acordului privind încetarea tratatelor bilaterale de investiţii dintre statele membre ale Uniunii Europene, semnat la Bruxelles, la 5 mai 2020. – adoptat de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru politică externă
  Comisia economică, industrii şi servicii
                        Comisia pentru afaceri europene
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

22 L387/14.09.2021 Proiectul de lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la Kampala, la 10 iunie 2010, la New York, la 14 decembrie 2017 şi la Haga, la 6 decembrie 2019, la articolul 8 al Statutului Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998.  – adoptat tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Comisia pentru politică externă
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

23 L444/18.10.2021 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Ierusalim, la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997. – adoptat de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Comisia pentru politică externă
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

24 L458/25.10.2021 Proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată de România la Paris, la 7 iunie 2017. – adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                          Comisia pentru politică externă
                          Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

25 L68/10.04.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii.– reexaminare/09.09.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 75/30.01.2019) adoptat de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
   Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

26 L92/02.03.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2019 privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea unor termene.   -reexaminare/16.09.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.456/24.06.2020) - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

27 L337/04.06.2018 Legea pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.  - reexaminare/14.10.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 529/17.07.2018) - respinsă de Camera Deputaţilor
 Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
    Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
    Comisia pentru administraţie publică
    Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

28 L390/14.09.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 202 alin. (1) lit. b) din Legea educației naționale nr.1/2011.  – adoptată de Camera Deputaţilor        
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

29 L447/18.10.2021 Propunerea legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 94 din Legea educației naționale nr.1/2011. – adoptată de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
                         Comisia pentru știință, inovare și tehnologie
                         Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

30 L223/14.06.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 65 alin. (62) și articolul 68 alin. e) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
                          Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

31 L593/07.11.2016 Propunerea legislativă pentru completarea art. 284 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
   Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

32 L494/15.11.2021 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere și adoptare a unei iniţiative legislative.
  • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului Penal. 


33 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/53/UE privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio – COM (2021) 547 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 547.pdf
34 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind siguranța generală a produselor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 87/357/CEE a Consiliului și a Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului – COM (2021) 346 final
 Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 346 .pdf
Go to top