Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 05 septembrie 2011

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI - Intonarea Imnului Naţional.
- Deschiderea sesiunii ordinare a Senatului.
- Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru
şedinţa din 5 septembrie 2011.
- Alegerea membrilor Biroului permanent al Senatului.
Pauză
16:00
ŞEDINŢA BIROULUI PERMANENT NOU ALES 16:30 16:40
(după pauză)

LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI - Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru
perioada 6 – 10 septembrie 2011.
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi.
- Întrebări, interpelări şi răspunsuri.
16:40


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Program de lucru: ora 16,00 Intonarea Imnului Naţional. Deschiderea sesiunii ordinare a Senatului.

2 Aprobarea programului de lucru al şedinţei Senatului din 5 septembrie 2011.

3 Alegerea membrilor Biroului permanent al Senatului. (4 vicepreşedinţi, 4 secretari şi 4 chestori)

Ordine de zi suplimentară

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Program de lucru: ora 16,40 Probleme organizatorice. • Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 6 - 10 septembrie 2011.

2 L487/28.06.2011 L489/28.06.2011 L492/28.06.2011 L499/28.06.2011 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative: 1. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. – adoptat de Camera Deputaţilor 2. Propunerea legislativă privind măsuri temporare de combatere a creşterii preţurilor la combustibili. 3. Propunerea legislativă privind producerea şi comercializarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de panificaţie şi a produselor făinoase. 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000, Legea educaţiei fizice şi sportului, consolidată în 2009. - Se supune la vot

Respins
3 L433/06.06.2011 Proiectul de lege pentru aderarea României la Acordul între Confederaţia Elveţiană şi Republica Austria privind înfiinţarea şi funcţionarea la Viena a Centrului Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migraţie (ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 1993. (2 articole) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

Adoptat
4 L452/14.06.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei în România în folosinţa gratuită a Fundaţiei „Lycée Français Anna de Noailles”. (articol unic + Ordonanţă (3 articole + anexă)) (termen de adoptare tacită: 03.10.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

Adoptat
5 L392/16.05.2011 Propunerea legislativă – Legea arhivelor. (66 articole + 6 anexe) (termen de adoptare tacită: 05.10.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

Respins
6 L380/09.05.2011 Propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din proprietatea Statului Român şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda în proprietatea Municipiului Turda şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj. (5 articole + anexă) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 28.09.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

7 L425/30.05.2011 Propunerea legislativă privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol). (37 articole + anexă) (termen de adoptare tacită: 19.10.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

Respins
8 L427/30.05.2011 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore. (2 articole, cu 7 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 19.10.2011) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

Adoptat
9 L451/14.06.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 8 modificări)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 05.10.2011) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară VOTAT ÎN PLEN: Proiect de lege privind respingerea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 52/2011

Respins
10 L372/09.05.2011 Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură. (2 articole, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 28.09.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

11 L369/09.05.2011 Propunerea legislativă privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice. (15 articole) (termen de adoptare tacită: 28.09.2011) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

12 L373/09.05.2011 Propunerea legislativă privind reglementarea unor măsuri fiscale în vederea sprijinirii mediului de afaceri. (21 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 28.09.2011) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

Respins
13 L407/23.05.2011 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

Adoptat
14 L266/04.04.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2011 privind unele măsuri temporare pentru continuarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – continuare dezbateri generale Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

Amânat
15 L454/14.06.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 3 modificări)) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 05.10.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

Amânat
16 L390/16.05.2011 Propunerea legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay. (20 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 05.10.2011) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

17 Întrebări, interpelări şi răspunsuri

Go to top