Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru graţierea unor pedepse şi a unor măsuri educative privative de libertate

Număr de înregistrare Senat: L14/2017
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX219/2017
Adresa:E18/2017
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:9
Avizul Consiliului Legislativ:59/31.01.2017
Procedura de urgență:Nu
Stadiu: Trimis la Cameră pentru dezbatere
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
31-01-2017 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b19 (adresa nr.E18/31/01/2017)
01-02-2017 cu nr.L14 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
01-02-2017 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 21/02/2017)
01-02-2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (TERMEN: 14/02/2017)
01-02-2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 14/02/2017)
13-02-2017 Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului transmite avizul cu nr. 221-FAVORABIL
21-02-2017 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 25-FAVORABIL
27-03-2017 prezentare în Biroul Permanent solicitarea de prelungire a termenului de adoptare tacita de la 45 la 60 de zile nu a fost aprobată;
24-04-2017 prezentare în Biroul Permanent - Comisia juridica solicita prelungirea termenului de adoptare la 60 de zile; Plenul Senatului aprobă prelungirea termenului de adoptare tacită de la 45 la 60 de zile.
08-05-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
08-05-2017 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 7-FAVORABIL cu amendamente
08-05-2017 trimis pentru raport suplimentar la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
29-05-2017 adoptat de Senat (în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- avizul Consiliului Superior al Magistraturii
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
- raportul comisiei sesizate în fond
- adresa de resesizare a comisiei pentru raport suplimentar
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
Go to top