Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

Număr de înregistrare Senat: L143/2017
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX261/2017
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Császár Károly Zsolt - senator UDMR; Cseke Attila-Zoltan - senator UDMR; Derzsi Ákos - senator UDMR; Novák Csaba-Zoltán - senator UDMR; Benedek Zacharie - deputat UDMR; Cîmpeanu Sorin Mihai - deputat ALDE; Csép Éva-Andrea - deputat UDMR; Georgescu Nicolae - deputat PSD; Márton Árpád-Francisc - deputat UDMR; Meiroşu Marilena-Emilia - deputat PSD; Rădulescu Alexandru - deputat PSD; Szabó Ödön - deputat UDMR; Vasilică Radu Costin - deputat PSD; Zisopol Dragoş Gabriel - deputat UER (minoritãti)
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:265/25.04.2017
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea 123/07.06.2018 publicatã în M.O. 478/11.06.2018
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
21-03-2017 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b98 (adresa nr.95/21/03/2017)
28-03-2017 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 27.04.2017)
28-03-2017 trimis pentru punct de vedere la Guvern
25-04-2017 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 265/25.04.2017 (favorabil)
29-05-2017 cu nr.L143 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
29-05-2017 trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 27/06/2017)
29-05-2017 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 20/06/2017)
29-05-2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (TERMEN: 20/06/2017)
29-05-2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare (TERMEN: 20/06/2017)
29-05-2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru mediu (TERMEN: 20/06/2017)
06-06-2017 primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 4765/06.06.2017 (favorabil)
20-06-2017 Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare transmite avizul cu nr. 76-FAVORABIL
22-06-2017 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului depune raportul cu nr. 107-FAVORABIL
27-06-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
27-06-2017 Comisia pentru mediu transmite avizul cu nr. 100-FAVORABIL
27-06-2017 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 96 NU=0 AB=2)
09-05-2018 adoptat de Camera Deputaților (cu titlul: "Lege pentru modificarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor …)
14-05-2018 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
19-05-2018 trimis la promulgare
06-06-2018 promulgat prin decret nr:443/06/06/2018; devine legea nr. 123/07/06/2018
11-06-2018 publicată în Monitorul Oficial nr: 478/11/06/2018

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- punctul de vedere al Guvernului
- aviz - Comisia pentru mediu
- aviz - Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare
- aviz - Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
- Evaluare primară
Go to top