Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000

Număr de înregistrare Senat: L150/2017
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX274/2017
Adresa:E57/2017
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:368/22.05.2017
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea 90/16.04.2018 publicatã în M.O. 335/17.04.2018
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
29-05-2017 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b213 (adresa nr.E57/29/05/2017)
06-06-2017 cu nr.L150 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
06-06-2017 trimis pentru raport la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 20/06/2017)
06-06-2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 13/06/2017)
06-06-2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 13/06/2017)
14-06-2017 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială transmite avizul cu nr. 82-FAVORABIL
15-06-2017 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul cu nr. 133-FAVORABIL cu amendamente
20-06-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
20-06-2017 trimis pentru raport suplimentar la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
21-06-2017 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 358-FAVORABIL cu amendamente
03-07-2017 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul SUPLIMENTAR cu nr. 133-FAVORABIL cu amendamente
04-09-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
04-09-2017 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 107 NU=5 AB=0)
13-12-2017 adoptat de Camera Deputaților
20-12-2017 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
11-01-2018 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L150
11-01-2018 Președintele României cere reexaminarea legii
05-02-2018 trimis pentru raport privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 20/02/2018)
05-02-2018 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 13/02/2018)
05-02-2018 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 13/02/2018)
20-02-2018 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială transmite avizul cu nr. 82-FAVORABIL
21-02-2018 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 57-FAVORABIL cu amendamente
01-03-2018 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul cu nr. 21-FAVORABIL cu amendamente
07-03-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
07-03-2018 plenul Senatului admite obiecțiunile Președintelui României (nr. voturi: DA= 78 NU=0 AB=0)
28-03-2018 adoptat de Camera Deputaților
03-04-2018 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
05-04-2018 trimis la promulgare
13-04-2018 promulgat prin decret nr:345/13/04/2018; devine legea nr. 90/16/04/2018
17-04-2018 publicată în Monitorul Oficial nr: 335/17/04/2018

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
- aviz - Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
- raportul comisiei sesizate în fond
- adresa de resesizare a comisiei pentru raport suplimentar
- raport suplimentar 1
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- cerere de reexaminare a Preşedintelui României
- avizul comisiei la reexaminare
- raportul comisiei la reexaminare
- forma adoptată de Camera Deputaţilor - în urma reexaminării
- forma adoptată de Senat în urma reexaminării
- adresa prin care forma reexaminată e transmisă la cealaltă Cameră
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale în urma reexaminării
- forma trimisă la promulgare după reexaminare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Go to top