Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Număr de înregistrare Senat: L171/2018
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX448/2017
Adresa: -
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Andrei Alexandru-Ioan - deputat PSD; Babuş Radu - deputat PSD; Bejinariu Eugen - deputat PSD; Căprar Dorel-Gheorghe - deputat PSD; Vişan George-Gabriel - deputat PSD; Weber Mihai - deputat PSD
Număr de articole:2
Avizul Consiliului Legislativ:790/03.10.2017
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea nr.288/29.11.2018 publicatã în M.O. nr.1036/06.12.2018
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
29-06-2017 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b307
05-09-2017 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 05.10.2017)
05-09-2017 trimis pentru punct de vedere la Guvern
03-10-2017 înregistrat la Senat pt. informare
03-10-2017 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 790/03.10.2017 (favorabil)
10-10-2017 prezentare în Biroul Permanent (propunerea legislativă va fi înaintată Comisiei constitutionalitate, pentru stabilirea competenţei de primă Cameră sesizată)
10-10-2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
01-11-2017 Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului transmite avizul cu nr. 2308(propunerea legislativă urmează să fie trimisă la Camera Deputaţilor pentru dezbatere, ca primă Cameră sesizată)
07-11-2017 Plenul Senatului a aprobat transmiterea propunerii legislative către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată
20-03-2018 adoptat de Camera Deputaților
21-03-2018 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b307 (adresa nr.plx448/2017/20/03/2018)
26-03-2018 cu nr.L171 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
26-03-2018 trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 17/04/2018)
26-03-2018 trimis pentru raport la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 17/04/2018)
26-03-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 11/04/2018)
26-03-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 11/04/2018)
04-04-2018 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 211-FAVORABIL
11-04-2018 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 120-FAVORABIL
05-06-2018 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului depune raportul cu nr. 104-FAVORABIL cu amendamente
05-06-2018 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională depune raportul cu nr. 32-FAVORABIL cu amendamente
11-06-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
13-06-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
14-06-2018 trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 20/06/2018)
14-06-2018 trimis pentru raport la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 20/06/2018)
03-07-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
03-07-2018 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului depune raportul cu nr. 104-FAVORABIL cu amendamente
03-07-2018 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională depune raportul cu nr. 32-FAVORABIL cu amendamente
05-07-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
05-07-2018 trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 12/07/2018)
05-07-2018 trimis pentru raport la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 12/07/2018)
10-07-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
10-07-2018 trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică
10-07-2018 trimis pentru raport la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
10-07-2018 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului depune raportul cu nr. 104-FAVORABIL cu amendamente
10-07-2018 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională depune raportul cu nr. 32-FAVORABIL cu amendamente
20-09-2018 Comisia pentru administraţie publică depune raportul cu nr. 104-FAVORABIL cu amendamente
20-09-2018 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională depune raportul cu nr. 320-FAVORABIL cu amendamente
24-09-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
26-09-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
26-09-2018 trimis pentru raport suplimentar la Comisia pentru administraţie publică (TERMEN: 03/10/2018)
26-09-2018 trimis pentru raport suplimentar la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 03/10/2018)
08-10-2018 prezentare în Biroul Permanent cu nr.L171Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională solicită decalarea termenului de depunere a raportului comun pentru data de 24.10.2018
24-10-2018 Comisia pentru administraţie publică depune raportul SUPLIMENTAR cu nr. 104-FAVORABIL cu amendamente
24-10-2018 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională depune raportul SUPLIMENTAR cu nr. 32-FAVORABIL cu amendamente
29-10-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
29-10-2018 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 98 NU=7 AB=10)
05-11-2018 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
10-11-2018 trimis la promulgare
29-11-2018 promulgat prin Decret nr. 1045/29/11/2018; devine Legea nr. 288/29/11/2018
06-12-2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 1036/06/12/2018

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- adresa de desesizare a Camerei care nu are competenţă de primă Cameră sesizată
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- adresa de sesizare a comisiei pentru stabilirea competenţei de dezbatere ca primă Cameră sesizată
- avizul comisiei pentru stabilirea competenţei de dezbatere ca primă Cameră sesizată
- aviz - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
- raportul comisiei sesizate în fond
- adresa de resesizare a comisiei pentru raport suplimentar
- raport suplimentar 3
- raport suplimentar 2
- raport suplimentar 1
- raport suplimentar 4
- forma adoptată de Senat
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- adresa pentru forma de semnat pentru promulgare
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Go to top