Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.350 din 21 iulie 2006 Legea tinerilor

Număr de înregistrare Senat: L184/2017
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX406/2017
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Császár Károly Zsolt - senator UDMR; Cseke Attila-Zoltan - senator UDMR; Derzsi Ákos - senator UDMR; Fejér László-Ödön - senator UDMR; László Attila - senator UDMR; Novák Csaba-Zoltán - senator UDMR; Tánczos Barna - senator UDMR; Turos Lóránd - senator UDMR; Verestóy Attila - senator UDMR
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:338/18.05.2017
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea 266/20.12.2017 publicatã în M.O. 1021/22.12.2017
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
11-04-2017 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b134
19-04-2017 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 19.05.2017)
19-04-2017 trimis pentru punct de vedere la Guvern
18-05-2017 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 338/18.05.2017 (favorabil)
19-06-2017 cu nr.L184 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
19-06-2017 trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 19/09/2017)
19-06-2017 trimis pentru raport la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 19/09/2017)
19-06-2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 12/09/2017)
19-06-2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 12/09/2017)
19-06-2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru egalitatea de şanse (TERMEN: 12/09/2017)
28-06-2017 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 388-FAVORABIL
13-07-2017 primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 886/13.07.2017 (negativ)
05-09-2017 Comisia pentru egalitatea de şanse transmite avizul cu nr. 83-FAVORABIL
13-09-2017 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 237-NEGATIV
05-10-2017 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului depune raportul cu nr. 131-FAVORABIL cu amendamente
05-10-2017 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul cu nr. 145-FAVORABIL cu amendamente
11-10-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
17-10-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
23-10-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
24-10-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
24-10-2017 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 83 NU=0 AB=0) cu titlul: "Lege pentru completarea art.28 din Legea tinerilor nr.350/2006"
29-11-2017 adoptat de Camera Deputaților
05-12-2017 trimis la promulgare
05-12-2017 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
20-12-2017 promulgat prin decret nr:1193/20/12/2017; devine legea nr. 266/20/12/2017
22-12-2017 publicată în Monitorul Oficial nr: 1021/22/12/2017

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- punctul de vedere al Guvernului
- aviz - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
- aviz - Comisia pentru egalitatea de şanse
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
- Evaluare primară
Go to top