Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române

Număr de înregistrare Senat: L215/2007
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX64/2007
Adresa: -
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Ilie Stoica - senator PC Mihail Popescu - senator PSD Jan Vraciu - senator PD Cristian Cucuianu - senator PD Ilie Petrescu - senator PRM Valentin Dinescu - senator PRM Cristache Rădulescu - senator PD
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:1721/19.12.2006
Procedura de urgență:Nu
Stadiu: Respins de ambele Camere
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
16-11-2006 cu nr.b664 (adresa nr.133/14/11/2006)înregistrat la Senat pentru dezbatere
22-11-2006 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 22.12.2006)
22-11-2006 trimis pentru punct de vedere la Guvern
19-12-2006 înregistrat la Senat pt. informare
19-12-2006 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 1721/19.12.2006 (favorabil)
22-01-2007 primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 94/22.01.2007 (negativ)
06-02-2007 prezentare în Biroul Permanent (propunerea legislativă va fi înaintată Comisiei juridice, pentru stabilirea competenţei de primă Cameră sesizată)
07-02-2007 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
13-02-2007 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 53(constată că, în aplicarea art.75 din Constituţie, Senatul e cameră decizională)
15-02-2007 trimis la Cameră pentru dezbatere, ca primă Cameră sesizată
13-03-2007 respins de Camera Deputaților
16-03-2007 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.L215 (adresa nr.plx64/2007/16/03/2007)
20-03-2007 trimis pentru raport la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 11/04/2007)
20-03-2007 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 10/04/2007)
20-03-2007 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 10/04/2007)
20-03-2007 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 10/04/2007)
28-03-2007 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 844-NEGATIV
02-04-2007 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 310-NEGATIV
04-04-2007 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 112-FAVORABIL
28-06-2007 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională depune raportul cu nr. 106-FAVORABIL cu amendamente
06-09-2007 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
06-09-2007 trimis pentru raport suplimentar la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
25-06-2009 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională depune raportul SUPLIMENTAR cu nr. 119-NEGATIV
03-11-2009 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
11-11-2009 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
09-12-2009 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
16-12-2009 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
10-02-2010 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
16-02-2010 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
24-02-2010 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
02-03-2010 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
10-03-2010 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
06-12-2010 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
08-12-2010 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
13-12-2010 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
15-12-2010 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
11-06-2012 prezentare în Biroul Permanent (prin adresa nr.3998/05.06.2012 Guvernul nu susţine propunerea legislativă)
21-06-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
21-06-2012 respins de Senat (nr. voturi: DA= 73 NU=0 AB=1)

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- adresa de desesizare a Camerei care nu are competenţă de primă Cameră sesizată
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- adresa de sesizare a comisiei pentru stabilirea competenţei de dezbatere ca primă Cameră sesizată
- avizul comisiei pentru stabilirea competenţei de dezbatere ca primă Cameră sesizată
- punctul de vedere al Guvernului
- adresa cu privire la punctul de vedere formulat de Guvern
- avizul comisiei
- raportul comisiei sesizate în fond
- adresa de resesizare a comisiei pentru raport suplimentar
- raport suplimentar 1
- adresa prin care se comunică respingerea iniţiativei legislative
- adresa prin care se comunică respingerea definitivă a iniţiativei legislative
Go to top