Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Număr de înregistrare Senat: L294/2018
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX167/2018
Adresa: -
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Dan Carmen Daniela - senator PSD; Nicolae Şerban - senator PSD
Număr de articole:13
Avizul Consiliului Legislativ:318/12.04.2018
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea 190/18.07.2018 publicatã în M.O. 651/26.07.2018
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
09-05-2018 adoptat de Camera Deputaților
11-05-2018 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b240 (adresa nr.plx167/2018/09/05/2018)
14-05-2018 cu nr.L294 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
14-05-2018 trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 23/05/2018)
14-05-2018 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 23/05/2018)
14-05-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru afaceri europene (TERMEN: 16/05/2018)
14-05-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 16/05/2018)
14-05-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 16/05/2018)
14-05-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 16/05/2018)
16-05-2018 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială transmite avizul cu nr. 215-FAVORABIL
17-05-2018 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 228-FAVORABIL
18-05-2018 Comisia pentru afaceri europene transmite avizul cu nr. 244-FAVORABIL
23-05-2018 Comisia pentru sănătate publică transmite avizul cu nr. 305-FAVORABIL cu amendamente
25-06-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
25-06-2018 Comisia economică, industrii şi servicii depune raportul cu nr. 648-FAVORABIL cu amendamente
25-06-2018 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 128-FAVORABIL cu amendamente
25-06-2018 trimis pentru raport suplimentar la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 26/06/2018)
25-06-2018 trimis pentru raport suplimentar la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 26/06/2018)
27-06-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
27-06-2018 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 83 NU=13 AB=17)
27-06-2018 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
29-06-2018 trimis la promulgare
17-07-2018 promulgat prin decret nr:557/17/07/2018; devine legea nr. 190/18/07/2018
26-07-2018 publicată în Monitorul Oficial nr: 651/26/07/2018

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- avizul Consiliului Economic şi Social
- aviz - Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
- aviz - Comisia pentru sănătate publică
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
- aviz - Comisia pentru afaceri europene
- raportul comisiei sesizate în fond
- adresa de resesizare a comisiei pentru raport suplimentar
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- adresa pentru forma de semnat pentru promulgare
- forma de semnat pentru promulgare
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Go to top