Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare

Număr de înregistrare Senat: L336/2017
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX528/2017
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Fejér László-Ödön - senator UDMR; Tánczos Barna - senator UDMR; Csép Éva-Andrea - deputat UDMR; Márton Árpád-Francisc - deputat UDMR; Szabó Ödön - deputat UDMR
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:567/18.07.2017
Procedura de urgență:Nu
Stadiu: Respins de ambele Camere
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise (1)

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
14-06-2017 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b269 (adresa nr.249/14/06/2017)
20-06-2017 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 20.07.2017)
20-06-2017 trimis pentru punct de vedere la Guvern
18-07-2017 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 567/18.07.2017 (favorabil)
04-09-2017 cu nr.L336 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
04-09-2017 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 10/10/2017)
04-09-2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 03/10/2017)
04-09-2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 03/10/2017)
18-09-2017 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 181-FAVORABIL
27-09-2017 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 313-NEGATIV
22-11-2017 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 169-FAVORABIL
27-11-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
27-11-2017 respins de Senat (nr. voturi: DA= 64 NU=28 AB=5)
20-12-2017 adoptat de Camera Deputaților
22-12-2017 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
22-01-2018 s-a depus sesizare de neconstituționalitate; autor: Presedintele României
06-03-2018 Curtea Constituțională acceptă obiecțiunile de neconstituționalitate(Decizia nr.104/ 06/03/2018)
29-05-2018 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L336
04-06-2018 trimis pentru raport privind decizia Curții Constituționale la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 20/06/2018)
04-06-2018 trimis pentru raport privind decizia Curții Constituționale la Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (TERMEN: 20/06/2018)
03-07-2018 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 171-NEGATIV
03-07-2018 Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului depune raportul cu nr. 823-NEGATIV
03-09-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
03-09-2018 respins de Senat (nr. voturi: DA= 92 NU=1 AB=0)
21-11-2018 respins de Camera Deputaților

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- adresa de desesizare a Camerei care nu are competenţă de primă Cameră sesizată
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- aviz - Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
- raportul comisiei sesizate în fond
- adresa prin care se comunică respingerea iniţiativei legislative
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- sesizarea Curţii Constituţionale
- decizia Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- raportul comisiei la reexaminare
- adresa prin care forma reexaminată e transmisă la cealaltă Cameră
- adresa prin care se comunică respingerea definitivă a iniţiativei legislative
Go to top