Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

Număr de înregistrare Senat: L393/2018
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX575/2018
Adresa:E92/2018
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:76
Avizul Consiliului Legislativ:553/11.06.2018
Procedura de urgență:Nu
Stadiu: Trimis la Cameră pentru dezbatere
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
20-06-2018 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b338 (adresa nr.E92/20/06/2018)
25-06-2018 cu nr.L393 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
25-06-2018 trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 18/09/2018)
25-06-2018 trimis pentru aviz la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 11/09/2018)
25-06-2018 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 11/09/2018)
25-06-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 11/09/2018)
04-07-2018 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 245-FAVORABIL
17-09-2018 Comisia economică, industrii şi servicii transmite avizul cu nr. 780-NEGATIV
26-09-2018 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 205-FAVORABIL
11-10-2018 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital depune raportul cu nr. 600-FAVORABIL cu amendamente
17-10-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
17-10-2018 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 81 NU=0 AB=0)

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- avizul Consiliului Economic şi Social
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
- aviz - Comisia economică, industrii şi servicii
- aviz - Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
Go to top