Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru completarea art.24 din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Număr de înregistrare Senat: L530/2016
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX55/2017
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Bónis István - deputat UDMR; Erdei-Dolóczki István - deputat UDMR; Korodi Attila - deputat UDMR; Solomon Adrian - deputat PSD; Szabó Ödön - deputat UDMR
Număr de articole:2
Avizul Consiliului Legislativ:724/22.07.2016
Procedura de urgență:Nu
Stadiu: Respins de Camera decizională
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
15-06-2016 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b329 (adresa nr.3C-17-nr.127/15/06/2016)
21-06-2016 trimis pentru aviz la Consiliul Economic şi Social
21-06-2016 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 21.07.2016)
21-06-2016 trimis pentru punct de vedere la Guvern
30-06-2016 primire aviz de la Consiliul Economic şi Social - cu nr. 2672/30.06.2016 (favorabil)
22-07-2016 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 724/22.07.2016 (favorabil)
05-09-2016 cu nr.L530 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
05-09-2016 trimis pentru raport la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 19/10/2016)
05-09-2016 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 12/10/2016)
05-09-2016 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 12/10/2016)
27-09-2016 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 434-FAVORABIL
05-10-2016 primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 1770/05.10.2016 (negativ)
13-10-2016 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 287-FAVORABIL
01-11-2016 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială depune raportul cu nr. 182-NEGATIV
07-11-2016 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
22-12-2016 adoptat de Senat (adoptat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)
03-04-2019 respins de Camera Deputaților

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- avizul Consiliului Economic şi Social
- adresa cu privire la punctul de vedere formulat de Guvern
- aviz - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- adresa prin care se comunică respingerea definitivă a iniţiativei legislative
Go to top