Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv

Număr de înregistrare Senat: L575/2018
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX673/2018
Adresa:E167/2018
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:4
Avizul Consiliului Legislativ:847/30.08.2018
Procedura de urgență:Nu
Stadiu: Trimis la Cameră pentru dezbatere
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
11-09-2018 cu nr.L575 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
11-09-2018 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b453 (adresa nr.E167/10/09/2018)
11-09-2018 trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 02/10/2018)
11-09-2018 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 25/09/2018)
04-10-2018 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital depune raportul cu nr. 570-FAVORABIL
10-10-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
17-10-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
24-10-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
24-10-2018 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 86 NU=0 AB=0)

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- hotărârea de Guvern
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
Go to top