Proiect de lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011

Număr de înregistrare Senat: L633/2015
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX652/2015
Adresa:plx652/201/2015
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:2
Avizul Consiliului Legislativ:987/21.09.2015
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea 30/17.03.2016 publicatã în M.O. 224/25.03.2016
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
18-11-2015 adoptat de Camera Deputaților
20-11-2015 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b627 (adresa nr.plx652/2015/18/11/2015)
23-11-2015 cu nr.L633 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
23-11-2015 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 15/12/2015)
23-11-2015 trimis pentru raport la Comisia pentru egalitatea de şanse (TERMEN: 15/12/2015)
23-11-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 09/12/2015)
23-11-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru politică externă (TERMEN: 09/12/2015)
04-12-2015 Comisia pentru politică externă transmite avizul cu nr. 168-FAVORABIL
10-12-2015 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 316-FAVORABIL
02-02-2016 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 369-FAVORABIL
02-02-2016 Comisia pentru egalitatea de şanse depune raportul cu nr. 170-FAVORABIL
29-02-2016 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
29-02-2016 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 100 NU=1 AB=1)
02-03-2016 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
08-03-2016 trimis la promulgare
16-03-2016 promulgat prin decret nr:306/16/03/2016; devine legea nr. 30/17/03/2016
25-03-2016 publicată în Monitorul Oficial nr: 224/25/03/2016

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- hotărârea de Guvern
- decretul Preşedintelui privind supunerea spre ratificare
- aviz - Comisia pentru politică externă
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
- textul tratatului (acordului, convenţiei…) - inainte de promulgare
Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top