Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

Număr de înregistrare Senat: L76/2017
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX147/2017
Adresa: -
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Adnagi Slavoliub - deputat USR (minoritãti)
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:113/03032017
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea nr.168/10.07.2018 publicatã în M.O. nr.595/12.07.2018
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
11-04-2017 adoptat de Camera Deputaților
12-04-2017 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b143 (adresa nr.plx147/2017/12/04/2017)
18-04-2017 cu nr.L76 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
18-04-2017 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 10/05/2017)
18-04-2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (TERMEN: 03/05/2017)
11-05-2017 Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului transmite avizul cu nr. 1263-FAVORABIL
23-11-2017 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 41-FAVORABIL cu amendamente
29-11-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
06-12-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
13-12-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
18-12-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
19-12-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
20-12-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
21-12-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
07-02-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
12-02-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
14-02-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
14-02-2018 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 81 NU=19 AB=4)
19-02-2018 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
26-02-2018 s-a depus sesizare de neconstituționalitate; autor: 25 senatori apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal si 13 senatori apartinând Grupului parlamentar al Uniunii Salvati România
20-03-2018 Curtea Constituțională acceptă obiecțiunile de neconstituționalitate(Decizia nr.136/ 20/03/2018)
23-05-2018 adoptat de Camera Deputaților
24-05-2018 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L76
29-05-2018 trimis pentru raport privind decizia Curții Constituționale la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 12/06/2018)
29-05-2018 trimis pentru raport privind decizia Curții Constituționale la Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (TERMEN: 12/06/2018)
18-06-2018 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 29-FAVORABIL cu amendamente
18-06-2018 Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului depune raportul cu nr. 1263-FAVORABIL cu amendamente
25-06-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
25-06-2018 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 70 NU=28 AB=1)
27-06-2018 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
03-07-2018 trimis la promulgare
10-07-2018 promulgat prin Decret nr. 535/10/07/2018; devine Legea nr. 168/10/07/2018
12-07-2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 595/12/07/2018

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- punctul de vedere al Guvernului
- aviz - Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- sesizarea Curţii Constituţionale
- decizia Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- raportul comisiei la reexaminare
- forma adoptată de Camera Deputaţilor - în urma reexaminării
- forma adoptată de Senat în urma reexaminării
- adresa prin care forma reexaminată e transmisă la cealaltă Cameră
- adresa către Camera Deputaţilor cu forma de semnat pentru promulgare după reexaminare
- forma de semnat pentru promulgare - după reexaminare
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale în urma reexaminării
- forma trimisă la promulgare după reexaminare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Go to top