Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

  Anunțuri

În conformitate cu prevederile  art. 15 alineatele (2) şi (3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-au depus la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării de către senatori a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, următoarele legi:
 
1. Legea pentru completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii                        -procedură de urgență;
2. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
        3. Legea pentru instituirea zilei de 17 noiembrie ca Ziua Națională a Copilului Prematur din Romania; 
 
4. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 -procedură de urgență;
       5. Legea privind utilizarea voluntară a logotipului „100% rasă autohtonă” pentru produsele de origine animală din România;
                                                                                   
6. Legea pentru completarea art.4 din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006;
 
7. Legea privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile;            -
 
8. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice;
 
9. Legea pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic;
                                                                         
 
10. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020                                                                                    -procedură de urgență;
 
11. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 -procedură de urgență;
 
    12. Legea privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996;
 
13. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 
14. Legea pentru stabilirea conţinutului de acizi graşi trans în produsele alimentare destinate consumului uman;
                                                                                       
15. Legea pentru modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice;
 
16. Legea  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative -procedură de urgență;   
 
17. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale                            -procedură de urgență;
 
18. Legea pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;        
                                                                         
19. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2020 pentru modificarea art.293 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19 -procedură de urgență.
 
 
Termenele pentru sesizare sunt de 2 zile pentru legile adoptate în procedură de urgenţă şi de 5 zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun de la data depunerii, astăzi, 28 iulie 2020.
 
 

Publicat in data de 28.07.2020 14:54:00

În temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28 din 24 octombrie 2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
 
Biroul permanent al Senatului hotărăște:
 
Art. 1 - În perioada 1 iulie - 31 august 2020, membrii Biroului permanent asigură permanența la Senat, potrivit
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
 
Art. 2 -În perioada prevăzută la art. 1, comisiile permanente ale Senatului și comisiile comune ale Camerei Deputaților și Senatului își desfășoară activitatea 5 zile, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
 
Art. 3 - (1) Senatorii își desfășoară activitatea în circumscripțiile teritoriale câte 5 zile în lunile iulie  și august 2020.
            (2) Pentru senatorii care se deplasează în circumscripțiile electorale în care au fost aleși sau și-au organizat birouri parlamentare, conform legii, altele decât cele în care au domiciliul, se decontează două călătorii cu avionul dus-întors, pentru perioada prevăzută la alin. (1).
 
Art. 4 - (1) În perioada prevăzută la art. 1, grupurile parlamentare au la dispoziție maximum două autoturisme. În limita fondurilor disponibile, liderii grupurilor parlamentare pot aproba suplimentarea numarului acestora.
            (2) În perioada în care își desfășoară activitatea, potrivit anexei nr. 2, comisiile permanente ale Senatului și comisiile comune ale Senatului și Camerei Deputaților au la dispoziție autoturismele repartizate.
 
Art. 5 - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Această hotărâre a fost adoptată de Biroul permanent al Senatului în ședința din 29 iunie 2020
 

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
Robert – Marius Cazanciuc

București, 29 iunie 2020
Nr.15

Asigurarea permanenței la Senat de către membrii Biroului permanent. (Anexa nr.1)

Perioada în care comisiile permanente ale Senatului și comisiile commune ale Camerei Deputaților și Senatului își desfășoară activitatea, (Anexa nr. 2)

 

Publicat in data de 01.07.2020 10:51:00
Go to top