Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 28 octombrie 2009

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
-(transmise in direct pe TVR INFO)
Probleme organizatorice
• Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru
săptămâna următoare
- Dezbaterea proiectelor de lege înscrise în ordinea de zi
09:00 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Probleme organizatorice - Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 2 – 7 noiembrie 2009.

2 Aprobarea transmiterii Camerei Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a următoarelor iniţiative legislative: - Propunerea legislativă pentru modificarea art. 29 alin.(5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. - Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală. - Se supune la vot.

3 L276/15.06.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.11.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

4 L325/29.06.2009 Propunerea legislativă privind sprijinul acordat de statul român pentru intabularea terenurilor agricole şi forestiere aflate în extravilanul localităţilor, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietăţilor. (11 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.11.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

5 L326/29.06.2009 Propunerea legislativă privind măsurile de simplificare şi de accelerare a înscrierii proprietarilor în cartea funciară. (10 articole + 2 Anexe) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.11.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

6 L373/02.09.2009 Proiectul de lege privind accesibilizarea fondului forestier naţional. (4 capitole, cu 13 articole) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

7 L371/02.09.2009 Proiectul de lege privind împădurirea terenurilor degradate.(19 articole) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

8 L344/15.07.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2009 pentru modificarea termenului privind sancţionarea contravenţiilor prevăzute de art.14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale. (articol unic + Ordonanţă (articol unic)) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

9 L524/29.09.2009 Proiectul de lege pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă. (2 articole) (termen adoptare tacită: 16.12.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

10 L372/02.09.2009 Proiectul de lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi”. (5 articole) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

11 L367/02.09.2009 Proiectul de lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu - Şişeşti” – Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Montanologie Cristian – Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas – Constanţa, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu”, respectiv a obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa”. (6 articole + 2 anexe) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

12 L368/02.09.2009 Proiectul de lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" – Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava. (5 articole + anexă) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

13 L347/13.08.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare al S.C. „Electrica Oltenia” S.A. aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” – S.A. şi „Electrica Oltenia” – S.A. (articol unic + Ordonanţă (2 articole)) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului Caracterul legii: ordinară

14 L359/31.08.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. (articol unic + Ordonanţă (4 Capitole, cu 32 articole)) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară

15 L519/25.09.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea instituţiilor de formare profesională iniţială din Ministerul Administraţiei şi Internelor. (articol unic + Ordonanţă (4 articole)) (termen adoptare tacită: 16.11.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

16 L358/31.08.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2009 pentru completarea art. 3 al Ordonanţei de urgenţă nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale. (articol unic + Ordonanţă (2 articole)) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară

17 L351/28.08.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 4 modificări)) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

18 L482/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 1, alin. (1) şi art. 2, alin. (1), lit. a) şi e) din Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 3 modificări) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

19 L285/19.06.2009 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea alineatului (2) al articolului 53 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală. (propunere legislativă) (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

20 L280/16.06.2009 Proiectul de lege pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

21 L381/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. (articol unic, cu 5 modificări) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară

22 L474/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România. (articol unic, cu o modificare) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: ordinară

23 L435/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii privind Codul consumului, Legea nr. 296/2004, republicat 2008 şi a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicată 2008. (2 articole, cu 2 modificări) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

24 L499/15.09.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2009 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

25 L395/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 266/2006 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. (articol unic, cu o modificare) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

26 L413/02.09.2009 Propunerea legislativă privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului ,,Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi`” (5 articole + 2 Anexe) – procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

27 L454/02.09.2009 Propunerea legislativă privind modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 86/2006, privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă. (3 Capitole, cu 11 modificări) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

28 L418/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea art.2, lit.d şi art. 43, alin. 2 din Legea 755 din 27 decembrie 2001 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România. (articol unic, cu 2 modificări) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

29 L420/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii. (articol unic, cu o modificare) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

30 L404/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. (articol unic, cu 4 modificări) – procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

31 L532/01.10.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale „Electrica Oltenia” S.A. aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" – S.A. şi "Electrica Oltenia" – S.A.. (articol unic + Ordonanţă (2 articole)) (termen adoptare tacită: 23.11.2009) Raport: Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului Caracterul legii: ordinară

32 L425/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei la Legea nr. 111/2005 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară. (articol unic + Anexă) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

33 L475/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES. (2 articole, cu 7 modificări) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară

34 L463/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membrii ai uniunii de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică. (6 articole) (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

35 L452/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(3) – (9) ale art.31 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997. (articol unic) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

36 L443/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997. (2 articole, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

37 L455/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997. (2 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 19.11.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

Go to top