Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 26 octombrie 2010

Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
09:00 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Probleme organizatorice – Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 1 – 6 noiembrie 2010.
2 Numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate. (ora 12,00) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări - Se supune la vot. (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)
3 Proiectul de hotărâre privind convocarea Consiliului Naţional de Integritate. (după numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate) - Se supune la vot. (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)
4 L479/02.09.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. (6 articole, cu 124 modificări + anexă) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 22.11.2010) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică
5 L481/02.09.2010 Proiectul de lege pentru abrogarea art. 8 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată. (2 articole) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 22.11.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
6 L652/28.09.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2010 privind modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu o modificare)) (termen de adoptare tacită: 11.11.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
7 L478/02.09.2010 Proiectul de lege pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării. (articol unic) – procedură de urgenţă prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 22.11.2010) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
8 L447/22.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea părţii introductive a alin. (5) al art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.11.2010) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
9 L477/02.09.2010 Proiectul de lege privind abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică. (3 articole) prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 22.11.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
10 L439/22.06.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu 13 modificări) – raport de respingere – procedură de urgenţă prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 09.11.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Comisia pentru drepturile omului, culte şi imunităţi Caracterul legii: ordinară
11 L469/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
12 L466/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (4 articole, cu 6 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
13 L464/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru interzicerea clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile omului şi demnitatea umană. (4 articole) (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică
14 L480/02.09.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România. (2 articole, cu 9 modificări) – procedură de urgenţă prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 22.11.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
15 L440/22.06.2010 Proiectul de lege pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al Capitolului II din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.11.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
16 L445/22.06.2010 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (2 articole, cu 18 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.11.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
17 L446/22.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (articol unic, cu 6 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.11.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
18 L444/22.06.2010 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei porţilor deschise la muzee, case memoriale şi colecţii publice. (2 articole) (termen de adoptare tacită: 09.11.2010) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară
19 L465/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. (3 articole, cu 4 modificări) (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică
20 L450/22.06.2010 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială. (articol unic, cu 3 modificări) (termen de adoptare tacită: 09.11.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
21 L448/22.06.2010 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, în vederea declarării “Zilei Naţionale de Rugăciune” ca sărbătoare legală nelucrătoare. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.11.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică
22 L473/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
23 L474/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată. (articol unic, cu 4 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
24 L607/07.09.2010 Propunerea legislativă pentru completarea art. 13 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară
25 L459/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului. (articol unic, cu 5 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară
26 L471/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A. şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A. (2 articole, cu 7 modificări) (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
27 L492/02.09.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor. (articol unic + Ordonanţă (4 Capitole, cu 14 modificări)) (termen de adoptare tacită: 22.11.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
28 L487/02.09.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora. (articol unic, cu 4 modificări) (termen de adoptare tacită: 22.11.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
29 L494/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 14 modificări)) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 22.11.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
30 L493/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 5 modificări)) (termen de adoptare tacită: 22.11.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
31 L491/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi de Ordonanţa Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. (articol unic + Ordonanţă (articol unic)) (termen de adoptare tacită: 22.11.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
32 L495/02.09.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2010 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie. (articol unic + Ordonanţă (articol unic) (termen de adoptare tacită: 22.11.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
33 L514/02.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere. (articol unic + Ordonanţă (5 articole, cu 33 modificări)) (termen de adoptare tacită: 22.11.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
34 L516/02.09.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 9 modificări + anexă)) (termen de adoptare tacită: 22.11.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
35 L532/07.09.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (2) al articolului 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile. (articol unic, cu o modificare) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
36 L545/07.09.2010 Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei inginerilor din domeniul Construcţiilor din România. (6 Capitole, cu 67 articole) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
37 L578/07.09.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
38 L595/07.09.2010 Propunerea legislativă privind producerea energiei electrice şi termice în cogenerare. (7 Capitole, cu 22 articole) (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
39 L544/07.09.2010 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
40 L526/07.09.2010 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 303 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară
41 Propunerea legislativă pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 28 din 24 Octombrie 2005 privind Regulamentul Senatului, publicată în M. Of. nr. 948 din 25 Octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere Raport: Comisia pentru Regulament Caracterul legii: organică
42 L398/08.12.2000 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale “Petromidia” – S.A. Constanţa. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 2 modificări) Raport: Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului Caracterul legii: ordinară
43 L173/30.03.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată şi a Legii nr. 383/2007 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată. (propunere legislativă) (4 articole, cu 44 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
44 L705/23.12.2009 Proiectul de lege pentru modificarea art. 29 alin.(5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. (propunere legislativă) (articol unic, cu 3 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
Go to top