Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 02 noiembrie 2010

Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Probleme organizatorice
• Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru
săptămâna următoare
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
09:00 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Probleme organizatorice – Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 8 – 13 noiembrie 2010.
2 Numirea Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări - Se supune la vot. (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor)
3 Proiectul de hotărâre privind bugetul Senatului României pe anul 2011. - Se supune la vot. (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)
4 Aprobarea transmiterii Camerei Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a următoarelor iniţiative legislative: 1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 101 din 22.05.1992. 2. Propunerea legislativă privind împărţirea administrativ-teritorială a României. 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 246/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României. 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010. - Se supune la vot.
5 L434/15.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu 4 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 02.11.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
6 L436/15.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 02.11.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
7 L437/15.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în M. Of. 958/28 Decembrie 2002, republicată în M.Of. 670/03 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2 articole, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 02.11.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
8 L438/15.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în M.Of. 958/28 Decembrie 2002, republicată în M.Of. 670/03 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2 articole, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 02.11.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
9 L433/15.06.2010 Propunerea legislativă privind protecţia persoanelor înşelate prin ghicit sau alte mijloace şi practici oculte. (un Capitol, cu 12 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 02.11.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
10 L648/14.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 sbpct.2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar – fiscale. (articol unic + Ordonanţă (4 articole, cu 29 modificări)) (termen de adoptare tacită: 02.11.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
11 L435/15.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. (articol unic, cu 7 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 02.11.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
12 L673/12.10.2010 Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Bucureşti, între Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010. (6 articole) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
13 L675/12.10.2010 Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de împrumut şi finanţare între KfW, Frankfurt pe Main (KfW) şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României (Împrumutat) şi Municipiul Timişoara (Agenţia de implementare a programului) pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010. (4 articole) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
14 L679/19.10.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al doilea addendum la Memorandumul de înţelegere) între Uniunea Europeană şi România, semnat la Bruxelles, la 20 iulie 2010 şi la Bucureşti, la 2 august 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
15 L666/12.10.2010 Proiectul de lege pentru denunţarea Acordului dintre România şi Spania privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetăţenilor români şi spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2004. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
16 L672/12.10.2010 Proiectul de lege pentru ratificarea amendamentelor la anexa A,B şi C ale Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, adoptate prin deciziile SC-4/10, SC-4/11, SC-4/12, SC-4/13, SC-4/14, SC-4/15, SC-4/16, SC-4/17, SC-4/18 cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinţei Părţilor la Geneva la 4-8 mai 2009. (11 articole) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
17 L676/12.10.2010 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007. (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
18 L124/16.02.2010 Proiectul de lege privind sistemul unitar de pensii publice. (11.10.2010) – reexaminare Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
19 L450/22.06.2010 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială. (articol unic, cu 3 modificări) (termen de adoptare tacită: 09.11.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
20 L448/22.06.2010 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, în vederea declarării “Zilei Naţionale de Rugăciune” ca sărbătoare legală nelucrătoare. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.11.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: organică
21 L445/22.06.2010 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (2 articole, cu 18 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.11.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
22 L446/22.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (articol unic, cu 6 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.11.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
23 L444/22.06.2010 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei porţilor deschise la muzee, case memoriale şi colecţii publice. (2 articole) (termen de adoptare tacită: 09.11.2010) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară
24 L440/22.06.2010 Proiectul de lege pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al Capitolului II din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 09.11.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
25 L540/07.09.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006. (articol unic, cu 3 modificări) (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
26 L473/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
27 L474/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată. (articol unic, cu 4 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
28 L469/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
29 L466/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (4 articole, cu 6 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară
30 L464/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru interzicerea clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile omului şi demnitatea umană. (4 articole) (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică
31 L465/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. (3 articole, cu 4 modificări) (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică
32 L471/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A. şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A. (2 articole, cu 7 modificări) (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară
33 L461/29.06.2010 Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Inginerilor din Domeniul Construcţiilor din România. (6 Capitole, cu 66 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
34 L460/29.06.2010 Propunerea legislativă privind liberul acces al cetăţenilor în spaţiile deţinute de autorităţi şi instituţii publice. (5 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
35 L472/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru alegerea Preşedintelui României. (13 capitole, cu 73 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
36 L468/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului Penal. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
37 L470/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii Codului Penal cu toate modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
38 L607/07.09.2010 Propunerea legislativă pentru completarea art. 13 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară
39 L459/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului. (articol unic, cu 5 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară
40 L655/05.10.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice. (articol unic + Ordonanţă (5 articole, cu 7 modificări + anexă)) (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
41 L659/05.10.2010 Proiectul de lege privind aprobarea de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 5 modificări)) (termen de adoptare tacită: 22.11.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
42 L656/05.10.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 6 modificări)) (termen de adoptare tacită: 22.11.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
43 L463/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. (articol unic, cu o modificare + anexă) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
44 L527/07.09.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea OUG nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
45 L542/07.09.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571 din 22/12/2003 privind Codul fiscal. (2 articole, cu 7 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
46 L561/07.09.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 296¹ al Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi a art. 220 şi art. 223 ale OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. (3 articole, cu 4 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică
47 L591/07.09.2010 Propunerea legislativă privind modificarea Art.160), alin.(2) din O.U.G. nr. 109/2009 de modificare a Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal. (o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
48 L620/07.09.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M. Of. nr. 927 din 23 Decembrie 2003 (rectificată în M. Of. nr. 112 din 06 Februarie 2004), cu modificările şi completările ulterioare. (un articol, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
49 L621/07.09.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M. Of. nr. 927 din 23 Decembrie 2003 (rectificată în M. Of. nr 112 din 06 Februarie 2004), cu modificările şi completările ulterioare. (un articol, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
50 L543/07.09.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 241 din 15/07/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. (5 articole, cu 5 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: organică
51 L596/07.09.2010 Propunerea legislativă pentru constituirea unei surse de venit la bugetul de stat. (un articol) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
52 L597/07.09.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Poziţiei 11 din Anexa nr. 1-LISTA instituţiilor şi autorităţilor publice înfiinţate prin lege, ordonanţa de urgenţă a Guvernului şi ordonanţa Guvernului, supuse reorganizării, la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional. (articol unic + anexă) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
53 L563/07.09.2010 Propunerea legislativă pentru completarea art. 42 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional. (2 articole, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
54 L627/07.09.2010 Propunerea legislativă privind acordarea de ajutoare de stat pentru Programul Naţional de Resurse Genetice Vegetale. (7 Capitole, cu 13 articole + anexă) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
Go to top