Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 29 mai 2012

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAŢII POLITICE 15:30 16:30
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi (16,30 - 17,30)
- Voturi finale (17,30 - 18,00)
16:30 18:00
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI 18:00 19:30


# P.L. Descriere Rezoluție
1 DECLARAŢII POLITICE (orele 15,30 - 16,30)

2 LUCRĂRI ÎN PLEN Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru săptămâna 4 – 10 iunie 2012.

3 Informarea plenului Senatului cu privire la respectarea principiilor prevăzute de Protocolul (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona pentru:
1. Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, în ceea ce privește introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor portabili care conțin cadmiu și sunt destinați utilizării în uneltele electrice fără fir – COM (2012) 136 final.
2. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Directivelor 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE și 2001/114/CE în ceea ce privește competențele care urmează să fie conferite Comisiei – COM (2012) 150 final.
3. Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind executarea Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii – COM (2012) 131 final.
4. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un program de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou și de modificare a Regulamentului CE nr. 106/2008 privind un program comunitar de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou – COM (2012) 109 final.
5. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind reciclarea navelor – COM (2012) 118 final.
6. Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/16/CE privind controlul statului portului – COM (2012) 129 final.
7. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce privește cerințele de sănătate animală care reglementează schimburile comerciale în cadrul Uniunii și importurile de câini, pisici și dihori domestici – COM (2012) 90 final.
8. Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind circulația necomercială a animalelor de companie – COM (2012) 89 final.


4 Proiecte de Hotărâre privind respectarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate:
4.1. Proiectul de Hotărâre cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului privind exercitarea dreptului de a desfășura acțiuni colective în cadrul libertății de stabilire și a libertății de a presta servicii - COM (2012) 130 final.
Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități
- Se supune la vot. (se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi)5 L245/21.05.2012
L248/21.05.2012
L258/21.05.2012
L260/21.05.2012
L264/21.05.2012
L266/21.05.2012
L267/21.05.2012
L268/21.05.2012
Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004.
2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 Codul Silvic.
3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 păentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
5. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2011, care modifică și completează Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000, Legea educației fizice și sportului, consolidată în 2009.
7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura.
8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.
- se supune la vot6 L91/20.02.2012
L92/20.02.2012
L112/20.02.2012
L115/20.02.2012
Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la 21 mai 2012, a următoarelor iniţiative legislative:
1. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment.
4. Propunerea legislativă privind înfiinţarea „Muzeului Comunismului”.7 L147/19.03.2012 Proiectul de lege privind energia electrică şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. (104 articole) – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită: 18.06.2012)
Raport: Comisia economică, industrii și servicii
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
Caracterul legii: organicăAdoptat
8 L375/15.05.2007 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi a Legii gazelor nr. 351/2004. (3 articole, cu 19 modificări) – adoptat de Camera Deputaţilor (24.05.2012)
Raport: Comisia economică, industrii și servicii
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
Caracterul legii: organică9 L152/02.04.2012 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 2 modificări)) (termen de adoptare tacită: 30.05.2012)
Raport: Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport
Caracterul legii: ordinarăAdoptat
10 L153/02.04.2012 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2012 privind completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici. (articol unic + Ordonanţă (articol unic)) (termen de adoptare tacită: 31.05.2012)
Raport: Comisia economică, industrii și servicii
Caracterul legii: ordinarăAdoptat
11 L161/10.04.2012 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2012 privind asigurarea proprietarilor navelor în ceea ce priveşte creanţele maritime. (articol unic + Ordonanţă (14 articole + anexă)) (termen de adoptare tacită: 11.06.2012)
Raport: Comisia economică, industrii și servicii
Caracterul legii: ordinarăAdoptat
12 L162/10.04.2012 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2012 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." – S.A. precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române. (articol unic + Ordonanţă (3 articole, cu 6 modificări))
(termen de adoptare tacită: 11.06.2012)
Raport: Comisia economică, industrii și servicii
Caracterul legii: ordinarăAdoptat
13 L702/21.12.2009 Proiectul de lege pentru modificarea art. 4 alin.(2) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004. (21.01.2012) – reexaminare (la cererea Președintelui României) – raport de respingere
Raport: Comisia economică, industrii și servicii
Caracterul legii: ordinară14 L487/02.09.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora. (15.12.2011)
– reexaminare (la cererea Președintelui României)
Raport: Comisia economică, industrii și servicii
Caracterul legii: ordinarăAdoptat
15 L384/02.09.2009 Proiectul de lege privind parteneriatul dintre stat şi culte în domeniul serviciilor sociale. (11.04.2011) – reexaminare (la cererea Președintelui României) – raport suplimentar
Raport: Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități
Caracterul legii: ordinară16 L150/26.03.2012 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope. (2 articole, cu 12 modificări)
– procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: 25.06.2012)
Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări
Caracterul legii: ordinarăAdoptat
17 L647/14.09.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării. (22.12.2011) – reexaminare (Decizia Curții Constituționale nr. 1596/2011)
Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări
Caracterul legii: ordinară18 L40/25.02.2009 Proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2008 pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor (15.09.2009) – reexaminare (Decizia Curții Constituționale nr. 1008/2009 – legea este neconstituțională în integralitatea ei)
Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
Caracterul legii: organicăAdoptat
19 L288/11.04.2011 Proiectul de lege privind scoaterea din fondul forestier național a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ, în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075, comuna Ion Creangă,județul Neamț”. (23.03.2012) – reexaminare (la cererea Președintelui României)
Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
Caracterul legii: organică20 L159/10.04.2012 Proiectul de lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren de 645 mp aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas – Constanţa, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa”. (4 articole, cu 2 modificări + anexă) – procedură de urgenţă (termen de adoptare tacită: la 5 zile în sesiunea următoare)
Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări
Caracterul legii: organicăAdoptat
21 L477/28.06.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. (propunere legislativă) (articol unic, cu 5 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport suplimentar
Raport: Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport
Caracterul legii: organică22 L660/24.10.2011 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organică23 L434/06.06.2011 Proiectul de lege privind Statutul rezerviştilor voluntari. (49 articole) – adoptat de Camera Deputaţilor
Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Caracterul legii: organică24 L134/27.02.2012 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Caracterul legii: organicăAdoptat
25 L507/10.11.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Caracterul legii: organică26 L165/17.04.2012 Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice. (2 articole, cu 2 modificări)
(termen de adoptare tacită: la 8 zile în sesiunea următoare)
Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Caracterul legii: ordinară27 L526/30.09.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat
tacit de Camera Deputaţilor – raport suplimentar de respingere
Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Caracterul legii: organică28 L408/23.05.2011 Proiectul de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Rectorilor din România. (propunere legislativă) (30 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
– raport de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organică29 L777/29.11.2010 Proiectul de lege privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar (propunere legislativă). (28 articole + anexă) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor (18.05.2011) – raport de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organică30 L334/26.04.2011 Proiectul de lege pentru completarea art. 127 din Legea învăţământului nr. 84/1995. (propunere legislativă) (2 articole, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
– raport de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organică31 L343/20.10.2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională. (articol unic, cu o modificare) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organică32 L402/23.05.2011 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organică33 L403/23.05.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. (propunere legislativă) (articol unic, cu 5 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
– raport de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organică34 L424/30.05.2011 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organică35 L659/24.10.2011 Proiectul de lege privind completarea art. 289 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
– raport de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organică36 L679/14.11.2011 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională. (propunere legislativă) (un articol, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
– raport de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organică37 L724/28.11.2011 Propunerea legislativă privind modificarea alin. (1) al art. 77 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. (un articol, cu o modificare) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de
respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organică38 L29/13.02.2012 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1 din 05/01/2011 a educaţiei naţionale. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organică39 L141/27.02.2012 Proiectul de lege privind completarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
– raport de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organică40 L142/27.02.2012 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea art. 96 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organică41 L143/05.03.2012 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 privind Legea educaţiei naţionale. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organică42 L154/02.04.2012 Proiectul de lege pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organică43 L155/02.04.2012 Proiectul de lege pentru completarea alin. (1) al art. 264 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organică44 L721/28.11.2011 Proiectul de lege pentru modificarea art. 9 şi 15 din Legea 393/2004 privind statutul aleşilor locali. (propunere legislativă) (3 articole, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
– raport de respingere
Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări
Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Caracterul legii: organică45 L157/02.04.2012 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere
Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Caracterul legii: organică46 L30/13.02.2012 Proiectul de lege privind completarea alin. (3) al art. 76 din Legea nr. 215/2001. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere
Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități
Caracterul legii: organică47 L31/13.02.2012 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. (propunere legislativă) (5 articole, cu 5 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere
Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Caracterul legii: organică


48 L508/29.11.2010 Voturi finale

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995.(articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organică49 L509/09.11.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării. (articol unic ) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi)
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organică50 L266/04.04.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2011 privind unele măsuri temporare pentru continuarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii. (articol unic)
– adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea
ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi)
Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
Caracterul legii: organică51 L145/12.03.2012 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
– reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi)
Raport: Comisia economică, industrii și servicii
Caracterul legii: organică52 L681/14.11.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene. (articol unic) – adoptat tacit de Camera
Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi)
Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Caracterul legii: organică53 L157/08.03.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final
(ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi)
Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Caracterul legii: organică54 L156/08.03.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi)
Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Caracterul legii: organică55 L131/22.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi)
Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Caracterul legii: organică56 Întrebări, interpelări și răspunsuri (orele 18,00 – 19,30)Go to top