Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 18 iunie 2012

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAŢII POLITICE 15:30 16:30
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi (16,30 - 17,30)
- Voturi finale (17,30 - 18,00)
16:30 18:00
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI (transmisie radio) 18:00 19:30


# P.L. Descriere Rezoluție
1 DECLARAŢII POLITICE (orele 15,30 - 16,30)

2 LUCRĂRI ÎN PLEN

Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 25 – 30 iunie 2012.

3 Raportul Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii asupra petiţiilor primite în semestrul II al anului 2011.
(se prezintă plenului Senatului – art.170 alin.(4) din Regulamentul Senatului)4 L287/12.06.2012
L289/12.06.2012
L290/12.06.2012
L296/12.06.2012
Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative:
1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260 din 2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, (*republicată*).
2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997.
3. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 47 al Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Codului Penal al României din 21 iunie 1986, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
- se supune la vot5 L236/21.05.2012 Proiectul de lege privind aderarea Curţii Constituţionale a României la Conferinţa Mondială a Justiţiei Constituţionale, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte. (2 articole, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
Caracterul legii: ordinarăAdoptat
6 L237/21.05.2012 Proiectul de lege privind aderarea Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte. (2 articole, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
Caracterul legii: ordinarăAdoptat
7 L175/23.04.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr. 341/2004. (articol unic, cu 15 modificări)
– raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 12 zile în sesiunea următoare)
Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
Caracterul legii: ordinarăRespins
8 L176/23.04.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată. (4 articole, cu 4 modificări) – raport de respingere – vot pe raport și vot final (termen de adoptare tacită: la 12 zile în sesiunea următoare)
Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
Caracterul legii: organicăRespins
9 L177/23.04.2012 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare. (articol unic, cu 5 modificări) – raport de respingere
(termen de adoptare tacită: la 12 zile în sesiunea următoare)
Raport: Comisia pentru sănătate publică
Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
Caracterul legii: organicăRespins
10 L169/23.04.2012 Proiectul de lege privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian. (11 articole) (termen de adoptare tacită: la 12 zile în sesiunea următoare)
Raport: Comisia economică, industrii și servicii
Caracterul legii: ordinarăAdoptat
11 L214/02.05.2012 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor. (7 articole, cu 28 modificări)
(termen de adoptare tacită: la 17 zile în sesiunea următoare)
Raport: Comisia economică, industrii și servicii
Caracterul legii: ordinarăAdoptat
12 L189/23.04.2012 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere
(termen de adoptare tacită: la 12 zile în sesiunea următoare)
Raport: Comisia economică, industrii și servicii
Caracterul legii: ordinarăRespins
13 L191/23.04.2012 Propunerea legislativă privind modificarea alin. (1) al art. 25 din Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor. (articol unic, cu o modificare)
(termen de adoptare tacită: la 12 zile în sesiunea următoare)
Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
Caracterul legii: ordinară14 L210/23.04.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului. (articol unic, cu 8 modificări)
(termen de adoptare tacită: la 12 zile în sesiunea următoare)
Raport: Comisia pentru sănătate publică
Caracterul legii: organicăAdoptat
15 L211/23.04.2012 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 264/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere
(termen de adoptare tacită: la 12 zile în sesiunea următoare)
Raport: Comisia pentru sănătate publică
Caracterul legii: ordinarăRespins
16 L165/17.04.2012 Propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice. (2 articole, cu 2 modificări)
(termen de adoptare tacită: la 9 zile în sesiunea următoare)
Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Caracterul legii: ordinară


Respins
17 L195/23.04.2012 Propunerea legislativă pentru completarea art. 20 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (articol unic, cu o modificare)
(termen de adoptare tacită: la 12 zile în sesiunea următoare)
Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Caracterul legii: organică18 L201/23.04.2012 Propunerea legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea în domeniul privat al Oraşului Fundulea, judeţul Călăraşi şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Fundulea, judeţul Călăraşi, în vederea realizării obiectivului privind dezvoltarea economică a Oraşului Fundulea. (5 articole + 2 anexe) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 12 zile în sesiunea următoare)
Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Caracterul legii: organicăRespins
19 L276/29.05.2012 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 15, alin (1), lit. b din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate. (articol unic, cu o modificare)
– raport de respingere (termen de adoptare tacită: la 28 zile în sesiunea următoare)
Raport: Comisia pentru politică externă
Caracterul legii: ordinarăRespins
20 L174/23.04.2012 Propunerea legislativă privind declararea municipiului Iaşi "Oraş Iniţiator al Revoluţiei din decembrie 1989". (articol unic) – raport de respingere
(termen de adoptare tacită: la 12 zile în sesiunea următoare)
Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
Caracterul legii: ordinarăRespins
21 L4/08.02.2011 Proiectul de lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate. (15.02.2012)
– reexaminare (Decizia Curții Constituționale nr. 26/18.01.2012)
Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
Caracterul legii: ordinară22 L186/19.05.2009 Proiectul de lege pentru completarea art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. (22.12.2011) – reexaminare (Decizia Curții Constituționale nr. 1598/14.12. 2011)
Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
Caracterul legii: organică23 L334/26.04.2011 Proiectul de lege pentru completarea art. 127 din Legea învăţământului nr. 84/1995. (propunere legislativă) (2 articole, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
– raport suplimentar de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organicăRespins
24 L343/20.10.2011 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională. (articol unic, cu o modificare) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport suplimentar de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organicăRespins
25 L402/23.05.2011 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport suplimentar de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organică


Respins
26 L403/23.05.2011 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. (propunere legislativă) (articol unic, cu 5 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
– raport suplimentar de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organicăRespins
27 L724/28.11.2011 Propunerea legislativă privind modificarea alin. (1) al art. 77 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. (un articol, cu o modificare) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport suplimentar de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organicăRespins
28 L29/13.02.2012 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1 din 05/01/2011 a educaţiei naţionale. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport suplimentar de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organicăRespins
29 L141/27.02.2012 Proiectul de lege privind completarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
– raport suplimentar de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organicăRespins
30 L143/05.03.2012 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 privind Legea educaţiei naţionale. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport suplimentar de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organicăRespins
31 L154/02.04.2012 Proiectul de lege pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport suplimentar de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organicăRespins
32 L155/02.04.2012 Proiectul de lege pentru completarea alin. (1) al art. 264 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport suplimentar de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organicăRespins
33 L173/23.04.2012 Proiectul de lege de modificare a Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 213, alin. (5). (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organicăRespins
34 L408/23.05.2011 Proiectul de lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Rectorilor din România. (propunere legislativă) (30 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport suplimentar de respingere
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organicăRespins
35 L507/10.11.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală
Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Caracterul legii: organicăAdoptat
36 L526/30.09.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat
tacit de Camera Deputaţilor – raport suplimentar de respingere
Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Caracterul legii: organicăRespins
37 L157/02.04.2012 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere
Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Caracterul legii: organicăRespins
38 L721/28.11.2011 Proiectul de lege pentru modificarea art. 9 şi 15 din Legea 393/2004 privind statutul aleşilor locali. (propunere legislativă) (3 articole, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
– raport de respingere
Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări
Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Caracterul legii: organicăRespins
39 L30/13.02.2012 Proiectul de lege privind completarea alin. (3) al art. 76 din Legea nr. 215/2001. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere
Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități
Caracterul legii: organică40 L31/13.02.2012 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. (propunere legislativă) (5 articole, cu 5 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere
Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Caracterul legii: organică41 L562/22.10.2009 Proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO. (propunere legislativă) (23 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere
Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organică42 L155/08.03.2010 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 590/2003 privind tratatele. (propunere legislativă) (articol unic, cu 3 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere
Raport: Comisia pentru politică externă
Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Caracterul legii: organică


43 L508/29.11.2010 Voturi finale

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995.(articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organică


44 L509/09.11.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării. (articol unic ) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi)
Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
Caracterul legii: organică45 L266/04.04.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2011 privind unele măsuri temporare pentru continuarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii. (articol unic)
– adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea
ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi)
Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
Caracterul legii: organică46 L145/12.03.2012 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
– reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi)
Raport: Comisia economică, industrii și servicii
Caracterul legii: organică47 L681/14.11.2011 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru
aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi)
Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Caracterul legii: organică48 L157/08.03.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2010 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final
(ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi)
Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Caracterul legii: organică49 L156/08.03.2010 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi)
Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Caracterul legii: organică50 L131/22.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei, cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi)
Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
Caracterul legii: organică51 Întrebări, interpelări și răspunsuri (orele 18,00 – 19,30) (transmisie radio)Go to top