Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 27 noiembrie 2017


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00
15:00 18:00
Pauză 18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI (transmisie radio) 18:15 19:45


  1. Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
  1. Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.(b597/24.11.2017)
  2. Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale. (b435/18.09.2017)
  3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. (b438/19.09.2017)
  4. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A., şi pentru modificarea unor acte normative. (b574/16.11.2017)
  5. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României - S.A. (b575/16.11.2017)
2 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la data de 20 noiembrie 2017, a unor iniţiative legislative.
 
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. (L140/29.05.2017)
  2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei. (L379/03.10.2017)
3 Fişier Proiect de hotârâre privind bugetul Senatului României pe anul 2018.
4 Fişier Solicitarea Comisiei pentru mediu de a-și desfășura lucrările marți, 28 noiembrie 2017, ora 9,00, în același timp cu plenul Senatului.
 

II.   INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L296/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe dreptului de autor.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media       
                       Raport de respingere
                       Caracterul legii: ordinară
(continuare dezbateri)
Respins
2 L334/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată prin Legea nr. 564/2001.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
3 L354/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului   nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
4 L268/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
5 L336/04.09.2017 Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Respins
6 L315/04.09.2017 Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 15 mai - Ziua ardelenilor.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
7 L451/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. - adoptată de Camera Deputaţilor                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
(sub rezerva depunerii raportului)
 
8 L290/04.09.2017 Propunerea legislativă privind trecerea suprafeţei de 180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a Municipiului Buzău.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului                   
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
9 L346/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                      Raport suplimentar de respingere ( + amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Respins
10 L310/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
11 L329/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
12 L311/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 704 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
13 L341/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino" în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
14 L274/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
15 L492/20.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:14.03.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 
Respins
16 L298/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru mediu       
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
17 L312/04.09.2017 Propunerea legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naţionale.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
18 L286/04.09.2017 Propunerea legislativă privind câinii salvamontişti.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională                   
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
19 L350/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 102 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                      Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                      Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
20 L233/04.09.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
21 L229/04.09.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport suplimentar de admitere ( + amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
22 L349/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 100 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
23 L307/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 30 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
24 L272/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 131 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
25 L316/04.09.2017 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 45 din Legea minelor    nr. 85/2003.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
26 L313/04.09.2017 Propunerea legislativă privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
27 L283/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
28 L342/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
29 L332/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.– procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
30 L333/04.09.2017 Propunerea legislativă privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaţilor.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
31 L292/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru susţinerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială            
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
32 L291/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 8 din Decretul-Lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială            
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
33 L314/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
                       Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
34 L348/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
35 L264/04.09.2017 Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă din 1944 - 1962 (Ziua Partizanilor Anticomunişti).
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
36 L337/04.09.2017 Propunerea legislativă privind semnalizarea corespunzătoare a drumurilor publice la nivel cu cale ferată.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
37 L287/04.09.2017 Propunerea legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş "AUTOSTRADA UNIRII".
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie                    
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

III.    Vot final

# P.L. Descriere Scopul sesizării Termen raport/aviz Termen adoptare tacită Observații Invitați Rezoluție
1 L294/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 62 şi modificarea art. 110 din Legea  nr. 46/2008 privind Codul silvic.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
  Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
  Comisia pentru mediu         
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
2 L566/10.10.2016 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea art. 16 alin. (3) din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități. – reexaminare/25.10.2017 (la solicitarea Preşedintelui României) adoptată de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
  Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Respins
3 L351/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263 din 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere ( + amendament respins)
Caracterul legii: organică
 
Respins
4 L343/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 84 lit. c) din Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
5 L344/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
6 L299/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru completarea anexei nr. 2 şi modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Respins
7 L303/04.09.2017 Propunerea legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea pe lângă casele de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie.
 (termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
8 L305/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
9 L317/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218 din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău.
 (termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
10 L321/04.09.2017   Propunerea legislativă pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
11 L309/04.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
(termen de adoptare tacită: 27.11.2017) 
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
12 L263/07.06.2016 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. – reexaminare/12.10.2017 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 534/12.07.2017) adoptată de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
 Comisia pentru cultură şi media
  Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
Go to top