Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 21 februarie 2018

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE 09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
10:30 13:00


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

I.    Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada  26 februarie – 3 martie 2018.
                                                                                       

2 Desemnarea unui membru titular și a unui membru supleant în Consiliul de coordonare al Institutului Național de Administrație.
Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
 

Fişier Raport juridica.pdf

II.    INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L453/13.11.2017 Propunerea legislativă privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 01 ianuarie 1962 - 25 decembrie 1989.
(termen de adoptare tacită: 06.03.2018)                                                       
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
2 L481/20.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local.   – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
13.03.2018)                                                                                   
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară

Respins
3 L485/20.11.2017 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice nr. 75/1994.
(termen de adoptare tacită: 13.03.2018)               
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
           

Respins
4 L504/27.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
(termen de adoptare tacită:
20.03.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
5 L52/05.02.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 24.04.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
6 L119/12.02.2018 Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii.
(termen de adoptare tacită: 02.05.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică

 punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi

Adoptat
7 L161/12.06.2017 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. – reexaminare/16.01.2018 (la solicitarea Preşedintelui României)prioritate legislativă a Guvernului  – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
   Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Raport de admitere (a legii) (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară


 

Adoptat
8 L532/11.12.2017 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
9 L533/11.12.2017 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
10 L507/27.11.2017 Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României - S.A.
 (termen de adoptare tacită: 20.03.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de admitere  (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
11 L535/11.12.2017 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
12 L15/05.02.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen.
(termen de adoptare tacită: 22.03.2018)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
13 L527/11.12.2017 Proiectul de lege privind desfiinţarea Universităţii ''Mihai Eminescu'' din municipiul Timişoara, judeţul Timiş.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
14 L528/11.12.2017 Proiectul de lege privind desfiinţarea Universităţii ''George Bariţiu'' din Braşov.
(termen de adoptare tacită: 02.04.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
15 L529/11.12.2017 Proiectul de lege privind desfiinţarea Universităţii Financiar-Bancare din municipiul Bucureşti.
 (termen de adoptare tacită: 02.04.2018)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
16 L536/11.12.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 84 alin. (1) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
  Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 

Go to top