Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 18 februarie 2019


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI 16:00 18:00
Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00
Pauză
18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ȘI RĂSPUNSURI 18:15 19:45


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
 1. Proiectul de lege privind cerințele minime de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară. (b36/13.02.2019)
 2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art. 187 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice. (b674/11.12.2018)
 3. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului. (b675/11.12.2018)
 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare şi modificarea Anexei nr. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. (b692/18.12.2018)
 5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice. (b696/18.12.2018)
 6. Propunerea legislativă privind modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor. (b699/18.12.2018)
 7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti. (b18/07.02.2019)
2 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la 12, 13, 14 și 15 februarie 2019, a unor iniţiative legislative.
 1.   Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar. (L702/26.11.2018)
 2.   Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile. (L728/17.12.2018)
 3.   Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2018 privind prorogarea unor termene. (L729/17.12.2018)                                                                                                   
 4.   Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene. (L730/17.12.2018)    
 5.   Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii. (L731/17.12.2018)
 6.   Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (L732/17.12.2018)                                                   
3 Fişier Proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 în ceea ce privește dispozițiile referitoare la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri – COM (2018) 819  final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea anumitor cerințe pentru prestatorii de servicii de plată – COM (2018) 812 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește măsurile de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA – COM (2018) 813 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene
 1. Proiect de hotărâre asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune  – COM (2018) 893 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene
 1. Proiect de hotărâre asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranței aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune – COM (2018) 894 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene
 1. Proiect de hotărâre asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune – COM (2018) 895 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene
 
4 Fişier Proiect de hotărâre pentru modificarea art.119 al Regulamentului Senatului.
Raport: Comisia pentru Regulament
 

II.     Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L7/05.02.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional.
(termen de adoptare tacită: 22.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
2 L8/05.02.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 22.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
3 L716/10.12.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
4 L522/04.09.2018 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.  – reexaminare/11.01.2019 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
5 L720/10.12.2018 Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Dramaturgiei Româneşti. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
26.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
6 L722/10.12.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
7 L718/10.12.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
8 L82/05.02.2019 Propunerea  legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru transporturi şi infrastructură
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
9 L87/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
10 L137/19.02.2018 Legea pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău. - reexaminare/12.11.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 565/19.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
Respins
11 L609/02.10.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale - Republicare. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                      Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                      Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
12 L31/05.02.2019 Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităţilor evreieşti din România.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
13 L719/10.12.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
14 L697/26.11.2018

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii concurenței nr. 21/1996.
(termen de adoptare tacită: 27.02.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
15 L717/10.12.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 26.02.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
16 L751/17.12.2018 Propunerea legislativă privind completarea articolului I al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor europene nerambursabile, aprobată prin Legea nr. 104/2016.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
17 L743/17.12.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
18 L739/17.12.2018 Propunerea legislativă pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
19 L741/17.12.2018 Propunerea legislativă - Legea concediului pentru divorţ.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
20 L753/17.12.2018 Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru manipularea cadavrelor persoanelor decedate de religie mozaică.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
21 L706/03.12.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat

III.    Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L398/25.06.2018 Legea pentru modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. – reexaminare/18.10.2018 (la solicitarea Preşedintelui României) - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
2 L679/19.11.2018 Propunerea legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002. - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 
Respins
3 L170/26.03.2018 Propunerea legislativă pentru completarea art. 65 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
4 L338/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. - respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
5 L343/26.05.2010 Propunerea legislativă – Legea educaţiei naţionale. – respinsă de  Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top