Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 06 martie 2019

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE 09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI 10:30 13:00
Dezbaterea iniţiativelor legislative  înscrise în ordinea de zi


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

I.  Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 11 – 16 martie 2019.     
 

2 Raportul asupra petițiilor primite la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții în trimestrul al IV – lea 2018.
 

Fişier raport petitii_8.pdf
3 Proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 940/2014/UE în ceea ce privește produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare – COM (2018) 825 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE în scopurile legate de ETIAS și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1240, Regulamentului (CE) nr. 767/2008, Regulamentului (UE) nr. 2017/2226 și Regulamentului (UE) nr. 2018/1861 – COM (2019) 4 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 
  1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a condițiilor de acces la celelalte sisteme de informații ale UE și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1862 și a Regulamentului (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] – COM (2019) 3 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene  

Fişier PH COM subsidiaritate_24.pdf

II.  INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L187/03.04.2018 Legea pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. - reexaminare/14.12.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 528/17.07.2018) - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Comisia pentru constituţionalitate
                         Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

2 L246/23.04.2018 Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei.  - reexaminare/14.12.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.528/17.07.2018) - adoptată de Camera Deputaţilor                                                                                            
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
  Comisia pentru constituţionalitate
  Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

3 L451/13.11.2017 Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.  – reexaminare/11.05.2018 (la solicitarea Preşedintelui României)  - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
   Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

4 L116/16.03.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completare a Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

5 L41/05.02.2019 Propunerea  legislativă pentru completarea art. 139 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică

6 L29/05.02.2019 Propunerea  legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

7 L33/05.02.2019 Propunerea  legislativă privind modificarea şi completarea articolelor 61 şi 62 din Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

8 L43/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

9 L47/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială                      
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

10 L63/05.02.2019 Propunerea  legislativă privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale provenite din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială              
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

11 L24/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 

12 L55/05.02.2019 Propunerea  legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială                      
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

13 L79/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin. (2) de la art. 391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

14 L630/22.10.2018 Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului privind transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003. - adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Comisia pentru transporturi şi infrastructură
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
15 L415/03.07.2018 Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome şi societăți comerciale. – reexaminare/15.02.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 25/16.01.2019)  
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere (a legii) cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară

 

Adoptat
16 L97/18.02.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei.
(termen de adoptare tacită: 13.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
17 L77/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
18 L50/05.02.2019 Propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

19 L4/05.02.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă a carcaselor şi a animalelor vii.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
20 L3/05.02.2019 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
21 L13/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (5) al art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
22 L67/05.02.2019 Propunerea legislativă privind trecerea unor luciuri de apă sau porţiuni din acestea şi taluzuri ale barajelor şi lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic          
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
23 L61/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic                      
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

24 L75/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 12 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
25 L21/05.02.2019 Propunerea  legislativă - Legea manualului şcolar.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
26 L23/05.02.2019 Propunerea  legislativă pentru instituirea zilei de 1 noiembrie ca Ziua Naţională a Radioului. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
27 L30/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice şi a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară

28 L46/05.02.2019 Propunerea legislativă privind finanţarea şi implementarea Programului "Tineri în Parlament". – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

29 L16/05.02.2019 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei "Sveti Sava", sărbătoare a minorităţii sârbe din  România.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
30 L28/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

31 L37/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică                     
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

32 L36/05.02.2019 Propunerea  legislativă privind combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul a autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

33 L19/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

34 L85/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

35 L106/18.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 03.04.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

36 L66/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital            
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

37 L45/05.02.2019 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Art. 291 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

38 L84/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

39 L22/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art. 60 din LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

40 L25/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Protecţiei Mediului nr.137/1995.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

41 L49/05.02.2019 Propunerea  legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 17 şi alin. (2) al art.  24 din Ordonanţa de urgenţă nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

42 L71/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru Programul Naţional Prima Lumină.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Go to top