Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 18 martie 2019


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI 16:00 18:00
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00
Pauză 18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ȘI RĂSPUNSURI 18:15 19:45


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere a unor iniţiative legislative.
  1. Propunerea  legislativă privind statutul poliţistului local. (L54/05.02.2019)
  2. Propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. (L50/05.02.2019)                  

II.     Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L126/19.02.2018 Legea pentru modificarea și completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. – reexaminare/14.12.2018  (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 584/25.09.2018)                                                                  
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
    Comisia pentru constituţionalitate
                        Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
2 L390/25.06.2018

Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.  - reexaminare/20.12.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 790/05.12.2018) - procedură de urgență
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                        Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                        Comisia pentru constituţionalitate
                         Raport suplimentar de admitere (a legii) cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
3 L113/18.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 03.04.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
4 L58/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea postului de specialist în domeniul politicilor administrative pentru agricultură şi dezvoltare rurală în cadrul administraţiei publice locale în scopul asigurării furnizării de servicii de consiliere agricolă.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială     
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
5 L64/05.02.2019 Propunerea  legislativă pentru utilizarea autovehiculelor şcolare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învățământului primar/gimnazial precum şi pentru completarea art. 6 din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură             
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
(punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi)
Respins
6 L60/05.02.2019 Propunerea legislativă privind activităţile de transport alternativ cu un vehicul cu şofer “VTS”. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură              
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
(punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi)
Adoptat
7 L745/17.12.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 16 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 20.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări                      
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
8 L57/05.02.2019 Propunerea legislativă privind modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări                      
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
9 L76/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 24, alin. (3) din Legea nr. 231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Respins
10 L18/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, votul electronic, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării                       
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
11 L54/05.02.2019 Propunerea  legislativă privind statutul poliţistului local.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională                      
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
12 L70/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
13 L27/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
14 L74/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
15 L50/05.02.2019 Propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
16 L34/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
17 L32/05.02.2019 Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
18 L59/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală           
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
19 L72/05.02.2019 Propunerea  legislativă pentru modificarea art. II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 
20 L44/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
21 L35/05.02.2019 Propunerea  legislativă privind parteneriatul civil.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
22 L39/05.02.2019 Propunerea  legislativă privind parteneriatul civil.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 
Respins
23 L26/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic                      
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
24 L53/05.02.2019 Propunerea legislativă privind modificarea OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România şi OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
25 L78/05.02.2019 Propunerea  legislativă pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
26 L38/05.02.2019 Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea art. 67 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
27 L56/05.02.2019 Propunerea  legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională                      
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
28 L40/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art. 32 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării si securităţii.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond:Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                      Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                      Comisia economică, industrii şi servicii
                      Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 
29 L85/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
30 L19/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

III.    Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L96/18.02.2019 Proiectul de lege privind cerințele minime de creștere a mobilității salariaților între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie suplimentară. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
03.04.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
2 L48/05.02.2019 Propunerea  legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins

  IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top