Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 26 februarie 2020

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE
09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI
10:30 13:00
- Dezbaterea iniţiativelor legislative  înscrise în ordinea de zi


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 2 – 7 martie 2020.
 

2 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la 17, 18 și 19 februarie 2020, a unor iniţiative legislative.
 1. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice. (L19/04.02.2020)
 2. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2019 pentru completarea art.201 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. (L22/04.02.2020)
 3. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii. (L23/04.02.2020)                                                  
 4. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.1 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil. (L24/04.02.2020)
 5. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor. (L25/04.02.2020)
 6. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea gărzilor forestiere. (L26/04.02.2020)                      
 7. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.511 alin.(1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte normative. (L27/04.02.2020)          
 8. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale. (L28/04.02.2020)
 9. Propunerea legislativă pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil și pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare. (L618/02.12.2019)                          


3 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi. (L86/17.02.2020) - adoptată tacit de Camera Deputaților
 2. Propunerea legislativă privind Codul administrativ. (b506/17.02.2020)


4 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere a unei iniţiative legislative.
 1. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie. (L7/04.02.2020)


5 Proiecte de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare - COM (2019) 499 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Programul de lucru anual al Uniunii privind standardizarea europeană pentru 2020 - COM (2019) 486 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier PH consultare_9.pdf
6 Proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește disciplina financiară începând cu exercițiul financiar 2021 și a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește flexibilitatea între piloni în anul calendaristic 2020 - COM (2019) 580 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 1. Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021, de modificare a Regulamentelor (UE) nr.228/2013, (UE) nr.229/2013 și (UE) nr.1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2021 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr.1305/2013, (UE) nr.1306/2013 și (UE) nr.1307/2013 în ceea ce privește resursele aferente și aplicarea regulamentelor respective în anul 2021 - COM (2019) 581 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier PH subsidiaritate_10.pdf

II.   INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L30/04.02.2020 Propunerea legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii și a art.94 din Legea nr.1/2011 a educației naționale. – adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                         Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
2 L64/10.02.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 63 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 25.03.2020)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
3 L65/10.02.2020 Propunerea legislativă privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 25.03.2020)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
4 L67/17.02.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind Stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei.
(termen de adoptare tacită: 10.03.2020)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
5 L137/25.03.2019 Legea pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. – reexaminare/28.01.2020 (la solicitarea Preşedintelui României) adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
                         Comisia economică, industrii şi servicii
                         Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

Adoptat
6 L505/04.09.2018 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite. - reexaminare/27.01.2020(ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.731/06.11.2019)  
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
                         Comisia economică, industrii şi servicii
                         Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
7 L9/04.02.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.
(termen de adoptare tacită: 19.03.2020)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
8 L80/17.02.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.
(termen de adoptare tacită: 12.03.2020)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                           Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
9 L550/28.10.2019 Proiectul de lege privind acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părților, la data de 14 octombrie 2016. – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
10 L15/04.02.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic.
(termen de adoptare tacită: 01.03.2020)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
                       Comisia pentru mediu
 Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
(punct nou introdus prin modificarea ordinii de zi)

11 L16/04.02.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996, și pentru modificarea și completarea art.15 din Legea concurenței nr.21/1996.
(termen de adoptare tacită: 03.03.2020)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

12 L267/04.09.2017 Legea pentru modificarea și completarea Legii societăţilor nr. 31/1990. – reexaminare/17.01.2020 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
                         Raport de admitere (a legii) cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 

13 L739/17.12.2018 Legea pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar. - reexaminare/01.11.2019 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 420/03.07.2019)  
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                         Comisia pentru constituţionalitate
                         Raport de admitere (a legii) cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 

14 L11/04.02.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2020 privind aprobarea cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte.
(termen de adoptare tacită: 19.03.2020)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

15 L13/04.02.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.
(termen de adoptare tacită: 19.03.2020)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

16 L139/25.03.2019 Legea pentru modificarea art.30 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României. – reexaminare/22.11.2019 (la solicitarea Preşedintelui României) – procedură de urgență           
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                         Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
 

17 L32/04.02.2020 Propunerea legislativă pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor în municipiul Iași. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 19.03.2020)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură
                         Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 

18 L48/04.02.2020 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.160/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 19.03.2020)
Comisie fond: Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

19 L14/04.02.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2020 privind modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr.311/2003.
(termen de adoptare tacită: 19.03.2020)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

20 L10/04.02.2020 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
(termen de adoptare tacită: 19.03.2020)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

21 L45/04.02.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea art.361 lit.c) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
(termen de adoptare tacită: 19.03.2020)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

22 L52/04.02.2020 Propunerea legislativă pentru declararea municipiului Iași ”Oraș - martir al Revoluției din Decembrie 1989”.
(termen de adoptare tacită: 19.03.2020)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică
                         Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

23 L8/04.02.2020 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2020 privind modificarea termenului prevăzut la art.X alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 19.03.2020)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

24 L51/04.02.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală.
(termen de adoptare tacită: 19.03.2020)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

25 L613/02.12.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport         
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

26 L615/02.12.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art.76 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport                          
                         Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

Go to top