Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 22 iunie 2021

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI  (la sediul Senatului și online)
16:00
- Dezbaterea inițiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi
- Vot final (ora 17,00)


I. Note, rapoarte, informări

# P.L. Descriere Rezoluție
1 - Alocuțiune privind Ziua Olimpică.
 

2
 • Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la 17 iunie 2021, a unor iniţiative legislative.
- Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.  (L107/19.04.2021)                 
- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (L134/04.05.2021)


3 Informări privind răspunsurile Comisiei Europene la opinia Senatului, conform prevederilor Tratatului de la Lisabona.

Fişier informari.pdf

II.  Inițiative legislative, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L171/25.05.2021 Propunerea legislativă pentru completarea art. 4 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
(termen de adoptare tacită: 08.09.2021)                
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport  de respingere
Caracterul legii: organică
(vot final asupra propunerii legislative)
(În ședința plenului din 14 iunie 2021, a fost supus la vot raportul de respingere a propunerii legislative, dar nu s-a întrunit numărul necesar de voturi pentru respingerea acesteia.)
 

Respins
2 L175/25.05.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calității educației.
(termen de adoptare tacită: 08.09.2021)                
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
   Raport  de respingere
Caracterul legii: ordinară
(vot final)
 

Respins
3 L182/25.05.2021 Propunerea legislativă privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 08.09.2021)                
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport  de admitere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
(vot final)
 

Adoptat
4 L177/25.05.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(11) și alin.(12) ale art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 08.09.2021)
               
Comisie fond Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de admitere
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Adoptat
5 L173/25.05.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 08.09.2021)                
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Respins
6 L174/25.05.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea ”Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice”.
(termen de adoptare tacită: 08.09.2021)                
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Respins
7 L179/25.05.2021 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 08.09.2021)                
Comisie fond Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Adoptat
8 L246/27.04.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.  – adoptată tacit de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Comisia pentru administraţie publică
   Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Respins
9 L372/04.09.2019 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare. – reexaminare/17.01.2020 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Raport suplimentar de admitere (a legii) cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Adoptat
10 L266/04.05.2020 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.9/1991 privind înfiinţarea Institutului Român pentru Drepturile Omului.  - reexaminare/15.04.2021 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 772/22.10.2020) - respinsă de Camera Deputaților
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: ordinară
(vot final)
 

Respins
11 L318/24.06.2019 Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.  - reexaminare/05.11.2020 (la solicitarea Preşedintelui României) - prioritate legislativă a Guvernului - procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport suplimentar de admitere (a legii) (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
(vot final)
 

Adoptat
12 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare destinate resortisanților țărilor terțe a căror ședere sau reședință pe teritoriul statelor membre ale UE este legală în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde) - COM (2021) 140 final
Raport suplimentar: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 140.pdf
13 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare în vederea facilitării liberei circulații în timpul pandemiei de COVID-19 (adeverința electronică verde) - COM (2021) 130 final
Raport suplimentar: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 130.pdf
14 L144/10.05.2021 Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere și adoptare a unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali.            


15 b176/27.04.2021 Aprobarea transmiterii către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. 


16 b240/03.06.2021 Aprobarea transmiterii către Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată, a unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 


17 L166/25.05.2021 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Bucureşti, la 5 septembrie 2020. – adoptat de Camera Deputaţilor  - procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Comisia pentru politică externă
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
18 L167/25.05.2021 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la Bucureşti, la 9 decembrie 2020 şi la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020. – adoptat de Camera Deputaţilor  - procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru politică externă
   Comisia economică, industrii şi servicii
   Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
19 L118/26.04.2021 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2021 pentru completarea art. 6 din Legea nr.356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român. – adoptat de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru politică externă
                         Comisia pentru cultură şi media
                         Raport de admitere
Caracterul legii: organică

 

Adoptat
20 L152/10.05.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 114 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 03.08.2006, cu modificările și completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită: 23.06.2021)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

Respins
21 L156/17.05.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
(termen de adoptare tacită: 30.06.2021)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate
   Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de admitere cu un amendament admis (+ amendament respins)
Caracterul legii: organică
 

22 L158/17.05.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991.
(termen de adoptare tacită: 30.06.2021)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
   Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

23 L159/17.05.2021 Propunerea legislativă pentru completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
(termen de adoptare tacită: 30.06.2021)
Comisie fond: Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
   Comisia pentru administraţie publică
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

24 L160/17.05.2021 Propunerea legislativă pentru completarea art.7 lit.h) din Legea poliției locale nr.155/2010.
(termen de adoptare tacită: 30.06.2021)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

25 L170/25.05.2021 Propunerea legislativă pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
(termen de adoptare tacită: 08.09.2021)                
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Comisia economică, industrii şi servicii
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

26 L180/25.05.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006.
(termen de adoptare tacită: 08.09.2021)                
Comisie fond: Comisia pentru mediu
   Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

27 L199/02.06.2021 Propunerea legislativă pentru consacrarea zilei de 23 mai ca sărbătoare a comunității armâne din România. 
(termen de adoptare tacită:16.09.2021)
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
(retrimitere la comisie)

28 L205/02.06.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 671 alin. (11) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000.
(termen de adoptare tacită:16.09.2021)                                                                                       
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

29 L206/02.06.2021 Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 19 iulie - Ziua naţională a înotului.
(termen de adoptare tacită:16.09.2021)                                                                                       
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport
   Comisia pentru administraţie publică
   Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

30 L201/02.06.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.
(termen de adoptare tacită:16.09.2021)                                                                                       
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
   Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

31 L215/07.06.2021 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 18 din Legea nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat.  - procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 21.09.2021)                                                                                                                                                               
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

32 L206/06.05.2019 Legea privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu și indemnizațiile pentru limită de vârstă, precum și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaționale.– reexaminare/09.06.2020 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 153/06.05.2020)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
   Comisia pentru constituţionalitate
   Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
   Raport de respingere (a legii)
Caracterul legii: organică
 

33 L553/18.12.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia  juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
   Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
   Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

34 L190/02.06.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Proiectul de lege pentru modificarea și completarea art.36 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române.


35 L194/02.06.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului nr.16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg, la 2 octombrie 2013 și semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014. – adoptat de Camera Deputaților


36 L195/02.06.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Proiectul de lege pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr.16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Strasbourg, la 2 octombrie 2013 și semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014. – adoptat de Camera Deputaților


37 L196/02.06.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. adoptată de Camera Deputaților


38 L200/02.06.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.29 din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

39 L209/07.06.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Proiectul de lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la Comisia Internațională de Salvare Alpină, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte. 


40 L212/07.06.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare.


41 L213/07.06.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea art.3 alin.(3) din Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004.


42 L214/07.06.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”. 


43 L224/14.06.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și a altor acte normative. 


44 L227/14.06.2021 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative.
 • Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. 


45 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de consolidare a aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei prin transparență salarială și mecanisme de asigurare a respectării legii – COM (2021) 93 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 93.pdf
46 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr.2017/625 în ceea privește controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală exportate din țări terțe către Uniune pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienilor – COM (2021) 108 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene
 

Fişier COM 108.pdf
47 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentul European şi al Consiliului privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (reformare) – COM (2021) 85 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene  

Fişier COM 85.pdf
48 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Plan de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale. - COM (2021) 102 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 102.pdf
49 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu –  Consolidarea cooperării în materie de returnare și readmisie ca parte a unei politici echitabile, eficace și cuprinzătoare a UE în domeniul migrației. – COM (2021) 56 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 56.pdf
50 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu privind consolidarea contribuției UE la multilateralismul bazat pe norme - JOIN (2021) 3 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier JOIN 3.pdf
51 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune privind sinergiile dintre industria civilă, industria de apărare și industria spațială. - COM (2021) 70 final 
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 70.pdf
52 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European,  Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Revizuirea politicii comerciale – O politică comercială deschisă, durabilă și fermă. – COM (2021) 66 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 66.pdf
53 Proiect de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate şi proporţionalitate conform Protocolului nr. 2 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește scutirile aplicate importurilor și anumitor furnizări, în legătură cu măsurile Uniunii în interes public - COM (2021) 181 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 181.pdf
54 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Construirea unei Europe reziliente la schimbările climatice – Noua Strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice - COM (2021) 82 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 82.pdf
55 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Busola pentru dimensiunea digitală 2030: modelul european pentru deceniul digital - COM (2021) 118  final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 118.pdf
56 Proiect de hotărâre privind consultarea parlamentelor naţionale conform Protocolului nr. 1 din Tratatul de la Lisabona:
 • Proiect de hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu -  O cale comună către o redeschidere sigură și durabilă - COM (2021) 129 final
Raport: Comisia pentru afaceri europene 
 

Fişier COM 129.pdf
57 Raportul de activitate al Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi pe anul 2020.
Aviz: Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi

Fişier RA 2020 Consiliu de monitorizare.pdf
58 L92/06.04.2021 Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.  
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
(sub rezerva depunerii raportului)
 

Go to top