Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Număr de înregistrare Senat: L141/2019
Număr de înregistrare Camera Deputaților:
Adresa:E33/2019
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:251/29.03.2019
Procedura de urgență:Da
Stadiu: Trimis la Cameră pentru dezbatere
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
29-03-2019 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b125 (adresa nr.E33/29/03/2019)
01-04-2019 cu nr.L141 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
01-04-2019 trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 16/04/2019)
01-04-2019 trimis pentru aviz la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 09/04/2019)
01-04-2019 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 09/04/2019)
01-04-2019 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică (TERMEN: 09/04/2019)
01-04-2019 trimis pentru aviz la Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei (TERMEN: 09/04/2019)
01-04-2019 trimis pentru aviz la Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale (TERMEN: 09/04/2019)
09-04-2019 Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei transmite avizul cu nr. 58-FAVORABIL
10-04-2019 Comisia pentru administraţie publică transmite avizul cu nr. 75-FAVORABIL
10-04-2019 Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale transmite avizul cu nr. 42-FAVORABIL
16-04-2019 Comisia economică, industrii şi servicii transmite avizul cu nr. 209-FAVORABIL cu amendamente
17-04-2019 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 64-FAVORABIL
17-04-2019 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital depune raportul cu nr. 119-FAVORABIL cu amendamente
06-05-2019 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
06-05-2019 adoptat de Senat (adoptat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- avizul Consiliului Economic şi Social
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
- aviz - Comisia economică, industrii şi servicii
- aviz - Comisia pentru administraţie publică
- aviz - Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
- aviz - Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
Go to top