Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Număr de înregistrare Senat: L141/2019
Număr de înregistrare Camera Deputaților:
Adresa:E33/2019
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:251/29.03.2019
Procedura de urgență:Da
Stadiu: Comisia sesizatã în fond a depus raportul
Caracterul legii:Ordinară
Termen adoptare: Termenul de adoptare tacită este de 30 de zile, și se calculează de la data de 29.03.2019.
Termenul se împlinește la data de 27.04.2019.
Termenul este calculat conform art.75 alin.(2) și art.115 alin.(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art.117-119 din Regulamentul Senatului.
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
29-03-2019 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b125 (adresa nr.E33/29/03/2019)
01-04-2019 cu nr.L141 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
01-04-2019 trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 16/04/2019)
01-04-2019 trimis pentru aviz la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 09/04/2019)
01-04-2019 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 09/04/2019)
01-04-2019 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică (TERMEN: 09/04/2019)
01-04-2019 trimis pentru aviz la Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei (TERMEN: 09/04/2019)
01-04-2019 trimis pentru aviz la Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale (TERMEN: 09/04/2019)
09-04-2019 Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei transmite avizul cu nr. 58-FAVORABIL
10-04-2019 Comisia pentru administraţie publică transmite avizul cu nr. 75-FAVORABIL
10-04-2019 Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale transmite avizul cu nr. 42-FAVORABIL
16-04-2019 Comisia economică, industrii şi servicii transmite avizul cu nr. 209-FAVORABIL cu amendamente
17-04-2019 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 64-FAVORABIL
17-04-2019 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital depune raportul cu nr. 119-FAVORABIL cu amendamente

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- avizul Consiliului Economic şi Social
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru administraţie publică
- aviz - Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
- aviz - Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei
- aviz - Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
- aviz - Comisia economică, industrii şi servicii
- raportul comisiei sesizate în fond
Go to top