Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997

Număr de înregistrare Senat: L514/2018
Număr de înregistrare Camera Deputaților:
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Iordache Virginel - senator PSD; Stan Ioan - senator PSD; Bejinariu Eugen - deputat PSD; Cobuz Maricela - deputat PSD; Dragnea Nicolae-Liviu - deputat PSD; Havrici Emanuel-Iuliu - deputat PSD; Rădulescu Alexandru - deputat PSD
Număr de articole:2
Avizul Consiliului Legislativ:657/05.07.2018
Procedura de urgență:Nu
Stadiu: înscris pe ordinea de zi
Caracterul legii:Organică
Termen adoptare: Termenul de adoptare tacită este de 60 de zile, și se calculează de la data de 04.09.2018.
Termenul se împlinește la data de 19.12.2018.
Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise (1)

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
30-05-2018 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b275 (adresa nr.bpi426/2018/29/05/2018)
05-06-2018 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 05.07.2018)
05-06-2018 trimis pentru punct de vedere la Guvern
05-07-2018 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 657/05.07.2018 (favorabil)
04-09-2018 cu nr.L514 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
04-09-2018 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 02/10/2018)
04-09-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică (TERMEN: 25/09/2018)
04-09-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală (TERMEN: 25/09/2018)
04-09-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru mediu (TERMEN: 25/09/2018)
26-09-2018 Comisia pentru administraţie publică transmite avizul cu nr. 300-FAVORABIL
26-09-2018 Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală transmite avizul cu nr. 671-FAVORABIL cu amendamente
10-10-2018 Comisia pentru mediu transmite avizul cu nr. 141-FAVORABIL
25-10-2018 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 275-FAVORABIL cu amendamente
29-10-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
29-10-2018 trimis pentru raport suplimentar la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 05/11/2018)
21-11-2018 - plenul Senatului aprobă prelungirea termenului de adoptare tacită de la 45 la 60 de zile
12-12-2018 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul SUPLIMENTAR cu nr. 275-FAVORABIL cu amendamente

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- adresa de desesizare a Camerei care nu are competenţă de primă Cameră sesizată
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- aviz - Comisia pentru mediu
- aviz - Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
- aviz - Comisia pentru administraţie publică
- raportul comisiei sesizate în fond
- adresa de resesizare a comisiei pentru raport suplimentar
- raport suplimentar 1
- Evaluare primară
Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top