Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.103/2018 pentru modificarea art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

Număr de înregistrare Senat: L714/2018
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX48/2019
Adresa:E208/2018
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:1125/28.11.2018
Procedura de urgență:Da
Stadiu: Trimis la Cameră pentru dezbatere
Caracterul legii:-
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
03-12-2018 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b665 (adresa nr.E208/03/12/2018)
10-12-2018 cu nr.L714 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
10-12-2018 trimis pentru raport la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 19/02/2019)
10-12-2018 trimis pentru raport la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 19/02/2019)
10-12-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 12/02/2019)
10-12-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi (TERMEN: 12/02/2019)
20-12-2018 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 745-FAVORABIL
05-02-2019 Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 630-FAVORABIL
11-02-2019 adoptat de Senat (adoptat în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- avizul Consiliului Economic şi Social
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
Go to top