Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 04 martie 2019


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI 16:00 18:00
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- vot final (inițiative legislative cu caracter organic) - ora 17,00
Pauză 18:00 18:15
ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ȘI RĂSPUNSURI 18:15 19:45


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
  1. Proiectul de lege pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România - Cofinanţare UE pentru dezvoltare rurală 2014 - 2020), semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2018. (b63/28.02.2019)adoptat tacit de Camera Deputaţilor 
  2. Proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019. (b66/28.02.2019)adoptat de Camera Deputaţilor 
2 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la  27 februarie și 1 martie 2019, a unor iniţiative legislative.
  1. Proiectul de lege privind Codul aerian. (L692/26.11.2018)
  2. Propunerea legislativă privind completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997. (L700/26.11.2018)
  3. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. (L11/05.02.2019)
3 Aprobarea solicitării de retragere din procesul legislativ a unei iniţiative legislative.
  1. Propunerea  legislativă privind trecerea unor părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş şi în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Baia Mare. (L80/05.02.2019)   
                                                         

II.     Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L737/17.12.2018 Propunerea legislativă pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Respins
2 L744/17.12.2018 Propunerea legislativă privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi modificarea unor acte normative.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
3 L752/17.12.2018 Propunerea legislativă privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi infrastructură
                       Comisia pentru administraţie publică
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
4 L746/17.12.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
5 L709/03.12.2018 Propunerea legislativă privind transparenţa în domeniul lobby-ului şi al reprezentării intereselor.
(termen de adoptare tacită: 06.03.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
6 L742/17.12.2018 Propunerea legislativă privind dialogul social.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2019)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
Respins
7 L736/17.12.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.– procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 05.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
8 L749/17.12.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr.210/1999.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 
Respins
9 L727/17.12.2018 Proiectul de lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
05.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
10 L738/17.12.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice.
(termen de adoptare tacită: 05.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
11 L710/03.12.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
(termen de adoptare tacită: 06.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic
                       Comisia pentru mediu
                       Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
12 L248/23.04.2018 Legea pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative. - reexaminare/20.12.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 682/06.11.2018) - adoptată de Camera Deputaţilor                                                                                              
Comisie fond: Comisia pentru constituţionalitate
                       Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
Adoptat
13 L187/03.04.2018 Legea pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. - reexaminare/14.12.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 528/17.07.2018) - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia pentru constituţionalitate
                        Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
14 L246/23.04.2018 Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei.  - reexaminare/14.12.2018 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.528/17.07.2018) - adoptată de Camera Deputaţilor                                                                                           
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
15 L207/11.04.2016 Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. – reexaminare/12.04.2017 (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 624/26.10.2016)adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Comisia pentru constituţionalitate
                       Raport suplimentar de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
16 L509/02.09.2010 Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării. – reexaminare/17.04.2014 (la solicitarea Preşedintelui României) - adoptată de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport suplimentar de admitere (a legii privind respingerea ordonanţei)
Caracterul legii: organică
 
17 L451/13.11.2017 Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.  – reexaminare/11.05.2018 (la solicitarea Preşedintelui României)  - adoptată de Camera Deputaţilor                                                                                                                   
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de admitere (a legii)
Caracterul legii: organică
 
18 L116/16.03.2015 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completare a Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. – respinsă de Camera Deputaţilor                                                                    
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 
19 L41/05.02.2019 Propunerea  legislativă pentru completarea art. 139 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:
21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
20 L29/05.02.2019 Propunerea  legislativă privind sprijinirea familiei monoparentale.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
21 L33/05.02.2019 Propunerea  legislativă privind modificarea şi completarea articolelor 61 şi 62 din Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
22 L43/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru completarea art. 100 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
23 L47/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială                      
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
24 L63/05.02.2019 Propunerea  legislativă privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale provenite din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială              
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
25 L24/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
 (termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere
Caracterul legii: organică
 
26 L55/05.02.2019 Propunerea  legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece. 
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială                       
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
27 L79/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin. (2) de la art. 391 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Comisia pentru sănătate publică
                        Raport de respingere (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

III.    Vot final

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L1/05.02.2019 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat
2 L73/05.02.2019 Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor - Samudaripen.
(termen de adoptare tacită: 21.03.2019)
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                       Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
Adoptat

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top