Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ

Banca Centrală Europeană (BCE) a fost înfiinţată prin Tratatul privind Uniunea Europeană, luând locul Institutului Monetar European la 1 iunie 1998. Are personalitate juridica si constituie parte a Sistemului European al Băncilor Centrale din statele membre (ESCB). Este o instituţie independenta, care nu primeşte instrucţiuni de la guvernele statelor membre. BCE asistata de Băncile Centrale Naţionale garantează îndeplinirea atribuţiilor care revin ESCB.

Funcţii: BCE are rolul de a gestiona euro, fiind responsabilă şi cu elaborarea şi aplicarea politicii economice şi monetare a UE.

O responsabilitate importantă a BCE este să menţină stabilitatea preţurilor din zona euro, pentru a menţine puterea de cumpărare a euro, ceea ce presupune ţinerea sub control strict a inflaţiei.

În domeniile în care are atribuţii, BCE este consultată asupra oricărui proiect de act al Uniunii, precum şi asupra orcărui proiect de reglementare la nivel naţional şi poate emite avize.

BCE urmăreşte să garanteze că creşterea anuală a preţurilor de consum este mai mică de 2%. Acest obiectiv este îndeplinit prin:
- controlul ofertei de monedă (dacă aceasta este excesivă în raport cu oferta de bunuri şi de servicii, se ajunge la inflaţie). Acesta presupune, între altele, stabilirea ratei dobânzilor în zona euro.
- monitorizarea evoluţiei preţurilor şi evaluarea riscului pe care îl reprezintă aceasta pentru stabilitatea preţurilor din zona euro.

Eurosistemul: Este format din BCE şi băncile centrale ale ţărilor din zona euro şi are ca obiectiv principal menţinerea stabilităţii preţurilor. Eurosistemul sprijină politicile economice, în vederea promovării dezvoltării economice şi atingerii unui înalt nivel al ocupării forţei de muncă şi are rolul de a defini şi de a implementa politica monetară unică, de a gestiona rezervele şi de a conduce operaţiunile de schimb valutar.

Organizare: BCE are trei foruri de decizie:
- Consiliul Executiv, format din preşedintele şi vice-preşedintele BCE şi din alţi patru membri, numiţi de comun acord de către Şefii de stat sau de guvern din statele din zona euro, este responsabil cu aplicarea politicii monetare şi cu transmiterea instrucţiunilor către băncile centrale naţionale.
- Consiliul Guvernatorilor, format din membrii Consiliului Executiv şi din guvernatorii celor 17 bănci centrale din zona euro, are rolul de a elabora politica monetară a zonei euro şi, în special, de a stabili ratele dobânzilor la care băncile comerciale pot obţine bani de la BCE.
- Consiliul General, compus din preşedintele şi vice-preşedintele BCE şi din guvernatorii băncilor centrale naţionale din toate cele 28 de state membre. Rolul său este de a contribui la lucrările de consultare şi de coordonare ale BCE şi la pregătirea extinderii zonei euro.

Sediul BCE este la Frankfurt, în Germania.
Go to top