Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B54 / 2018 27-04-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Art.II lit.e) din Legea nr.274/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
  Nu sunt opinii trimise
  2 B55 / 2018 28-04-2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  3 B56 / 2018 28-04-2018 Propunere legislativă privind completarea şi modificarea art.10 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
  Opinii trimise (1)
  4 B57 / 2018 28-04-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
  Nu sunt opinii trimise
  5 B58 / 2018 28-04-2018 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Bioinginerilor din România
  Nu sunt opinii trimise
  6 B59 / 2018 28-04-2018 Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
  Nu sunt opinii trimise
  7 B60 / 2018 28-04-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
  Nu sunt opinii trimise
  8 B61 / 2018 28-04-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Nu sunt opinii trimise
  9 B66 / 2018 28-04-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc
  Nu sunt opinii trimise
  10 B69 / 2018 29-04-2018 Propunere legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  11 B78 / 2018 05-05-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"
  Nu sunt opinii trimise
  12 B80 / 2018 06-05-2018 Propunere legislativă pentru declararea unui imobil şi a terenului aferent ca fiind de interes public municipal şi pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi, în domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local Galaţi
  Nu sunt opinii trimise
  13 B82 / 2018 07-05-2018 Propunere legislativă privind registrul automatizat naţional cu privire la autorii contravenţiilor şi infracţiunilor sexuale, de hărţuire, sau asupra minorilor
  Nu sunt opinii trimise
  14 B87 / 2018 11-05-2018 Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgenţă
  Nu sunt opinii trimise
  15 B89 / 2018 12-05-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei Nr.273/2004
  Nu sunt opinii trimise
  16 B91 / 2018 12-05-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  17 B92 / 2018 13-05-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
  Opinii trimise (1)
  18 B93 / 2018 13-05-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.22 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
  Nu sunt opinii trimise
  19 B95 / 2018 13-05-2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale art.64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
  Nu sunt opinii trimise
  20 B102 / 2018 19-05-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
  Opinii trimise (1)
  21 B103 / 2018 19-05-2018 Propunere legislativă privind întreţinerea animalelor de serviciu scoase din funcţiune şi care au aparţinut instituţiilor şi structurilor publice din România
  Nu sunt opinii trimise
  22 B104 / 2018 19-05-2018 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Naţionale a Meseriilor
  Nu sunt opinii trimise
  23 B105 / 2018 19-05-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
  Nu sunt opinii trimise
  24 B107 / 2018 19-05-2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 11 iunie Ziua Victoriei Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei Româneşti
  Nu sunt opinii trimise
  25 B110 / 2018 20-05-2018 Propunere legislativă privind abrogarea alineatelor (3) şi (4) ale art.25 din Legea nr.312 din 28 iunie 2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României
  Nu sunt opinii trimise
  26 B120 / 2018 26-05-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  27 B121 / 2018 26-05-2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 265/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
  Nu sunt opinii trimise
  28 B122 / 2018 26-05-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 75/16.07.1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice
  Nu sunt opinii trimise
  29 B123 / 2018 26-05-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri
  Nu sunt opinii trimise
  30 B127 / 2018 27-05-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
  Nu sunt opinii trimise
  31 B128 / 2018 27-05-2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
  Nu sunt opinii trimise
  32 B129 / 2018 27-05-2018 Propunere legislativă privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională cu privire la reţeaua electrică de interes naţional şi strategic
  Nu sunt opinii trimise
  33 B130 / 2018 27-05-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor
  Nu sunt opinii trimise
  34 B132 / 2018 27-05-2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
  Nu sunt opinii trimise
  35 B134 / 2018 27-05-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
  Nu sunt opinii trimise
  36 B135 / 2018 28-05-2018 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului
  Nu sunt opinii trimise
  37 B143 / 2018 28-05-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
  Nu sunt opinii trimise
  38 B147 / 2018 02-06-2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 15 septembrie - Ziua naţională a gastronomiei şi a vinului românesc
  Nu sunt opinii trimise
  39 B148 / 2018 03-06-2018 Propunere legislativă de modificarea şi completarea punctelor 20), 23) şi 27) ale articolului 2 din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
  Nu sunt opinii trimise
  40 B149 / 2018 03-06-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
  Nu sunt opinii trimise
  41 B150 / 2018 03-06-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
  Nu sunt opinii trimise
  42 B152 / 2018 03-06-2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
  Nu sunt opinii trimise
  43 B153 / 2018 03-06-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  44 B154 / 2018 03-06-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002 cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  45 B155 / 2018 03-06-2018 Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar
  Nu sunt opinii trimise
  46 B156 / 2018 03-06-2018 Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi sau cărţi în format electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar
  Nu sunt opinii trimise
  47 B157 / 2018 03-06-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  48 B158 / 2018 03-06-2018 Propunere legislativă pentru instituirea Anului Cărţii în România
  Nu sunt opinii trimise
  49 B159 / 2018 04-06-2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu
  Nu sunt opinii trimise
  50 B160 / 2018 04-06-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.114/1996 privind locuinţele
  Nu sunt opinii trimise
  51 B161 / 2018 04-06-2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006
  Nu sunt opinii trimise
  52 B171 / 2018 10-06-2018 Propunere legislativă privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterea infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date
  Nu sunt opinii trimise
  53 B173 / 2018 10-06-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
  Nu sunt opinii trimise
  54 B174 / 2018 10-06-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
  Nu sunt opinii trimise
  55 B178 / 2018 15-06-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
  Nu sunt opinii trimise
  56 B179 / 2018 16-06-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe
  Nu sunt opinii trimise
  57 B186 / 2018 18-06-2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală
  Nu sunt opinii trimise
  58 B193 / 2018 18-06-2018 Propunere legislativă privind instituirea Zilei dăruirii
  Nu sunt opinii trimise
  59 B196 / 2018 19-06-2018 Propunere legislativă privind destinaţia unor terenuri şi a construcţiilor edificate pe acestea
  Nu sunt opinii trimise
  60 B199 / 2018 22-06-2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua Naţională a Constructorului
  Nu sunt opinii trimise
  61 B202 / 2018 23-06-2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Art.5, Art.6, Art.30, Art.33, Art.69, Art.81, Art.105, Art.122, Art.128 din O.U.G. nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise