Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B219 / 2019 20-07-2019 Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor împotriva cametei şi a altor forme de abuz de putere economică
  Nu sunt opinii trimise
  2 B225 / 2019 27-07-2019 Propunere legislativă privind regimul juridic al ansamblurilor şi siturilor istorice şi arheologice care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO, şi unele măsuri privind protejarea Cetăţilor dacice din munţii Orăştie
  Nu sunt opinii trimise
  3 B238 / 2019 30-07-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  4 B240 / 2019 02-08-2019 Propunere legislativă pentru recunoaşterea oraşului laşi drept iniţiator al Revoluţiei Române din decembrie 1989
  Nu sunt opinii trimise
  5 B244 / 2019 03-08-2019 Propunere legislativă privind utilizarea voluntară a logotipului "rasă autohtonă 100%" pentru produsele de origine animală din România
  Nu sunt opinii trimise
  6 B247 / 2019 04-08-2019 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru asigurarea exercitării dreptului de vot în afara teritoriului României
  Nu sunt opinii trimise
  7 B251 / 2019 04-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  Opinii trimise (3)
  8 B252 / 2019 05-08-2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
  Opinii trimise (2)
  9 B253 / 2019 05-08-2019 Propunere legislativă pentru recunoaşterea oraşului laşi drept iniţiator al Revoluţiei Române din decembrie 1989
  Nu sunt opinii trimise
  10 B260 / 2019 11-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  11 B262 / 2019 11-08-2019 Propunere legislativă privind statutul Limbii Semnelor Române
  Nu sunt opinii trimise
  12 B263 / 2019 11-08-2019 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic
  Nu sunt opinii trimise
  13 B264 / 2019 11-08-2019 Propunere legislativă pentru completarea unor legi electorale
  Nu sunt opinii trimise
  14 B275 / 2019 12-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative
  Nu sunt opinii trimise
  15 B276 / 2019 12-08-2019 Propunere legislativă privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca
  Nu sunt opinii trimise
  16 B281 / 2019 17-08-2019 Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviştilor şi veteranilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională
  Nu sunt opinii trimise
  17 B282 / 2019 18-08-2019 Propunere legislativă pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu"
  Nu sunt opinii trimise
  18 B284 / 2019 18-08-2019 Propunere legislativă pentru abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr.1, precum şi pentru completarea Anexei nr.2 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
  Opinii trimise (1)
  19 B285 / 2019 18-08-2019 Propunere legislativă pentru abrogarea pct.2 de la litera A din Anexa nr.1, pentru completarea Anexei nr.2, precum şi pentru modificarea pct.5 din Anexa nr.3 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
  Nu sunt opinii trimise
  20 B286 / 2019 18-08-2019 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului român şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale comuna Vârvoru de Jos, judeţul Dolj şi în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos
  Nu sunt opinii trimise
  21 B287 / 2019 18-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun
  Nu sunt opinii trimise
  22 B289 / 2019 19-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.24 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
  Nu sunt opinii trimise
  23 B290 / 2019 19-08-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
  Nu sunt opinii trimise
  24 B291 / 2019 19-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopţiei
  Opinii trimise (1)
  25 B297 / 2019 23-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.387 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
  Nu sunt opinii trimise
  26 B301 / 2019 24-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
  Nu sunt opinii trimise
  27 B303 / 2019 24-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  28 B304 / 2019 24-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 din 2003-Codul Muncii
  Nu sunt opinii trimise
  29 B306 / 2019 24-08-2019 Propunere legislativă privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate
  Nu sunt opinii trimise
  30 B307 / 2019 25-08-2019 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 30 septembrie ca "Ziua naţională a antreprenorului român"
  Nu sunt opinii trimise
  31 B311 / 2019 26-08-2019 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon
  Nu sunt opinii trimise
  32 B320 / 2019 26-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
  Nu sunt opinii trimise
  33 B329 / 2019 31-08-2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România
  Opinii trimise (3)
  34 B333 / 2019 31-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
  Nu sunt opinii trimise
  35 B334 / 2019 31-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor
  Opinii trimise (1)
  36 B335 / 2019 31-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  Nu sunt opinii trimise
  37 B336 / 2019 31-08-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
  Opinii trimise (1)
  38 B338 / 2019 31-08-2019 Propunere legislativă "Legea recunoştinţei între generaţii"
  Opinii trimise (3)
  39 B343 / 2019 01-09-2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996
  Opinii trimise (1)
  40 B344 / 2019 01-09-2019 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - Judeţul Bacău în domeniul public al Judeţului Bacău şi în administrarea Consiliului Judeţean Bacău
  Nu sunt opinii trimise
  41 B347 / 2019 01-09-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr.143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată
  Nu sunt opinii trimise
  42 B348 / 2019 01-09-2019 Propunere legislativă privind regimul juridic al plantei canabis, al substanţelor şi preparatelor ce conţin canabis, utilizate în scop medical
  Nu sunt opinii trimise
  43 B350 / 2019 01-09-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
  Opinii trimise (3)
  44 B352 / 2019 02-09-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
  Nu sunt opinii trimise
  45 B358 / 2019 02-09-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.51/I997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing
  Nu sunt opinii trimise
  46 B363 / 2019 10-09-2019 Propunere legislativă privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice
  Nu sunt opinii trimise