Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B389 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor
  Nu sunt opinii trimise
  2 B390 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
  Nu sunt opinii trimise
  3 B391 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
  Nu sunt opinii trimise
  4 B392 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
  Nu sunt opinii trimise
  5 B393 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
  Nu sunt opinii trimise
  6 B394 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
  Nu sunt opinii trimise
  7 B395 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă privind protejarea agriculturii şi zootehniei în România
  Nu sunt opinii trimise
  8 B398 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
  Nu sunt opinii trimise
  9 B399 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
  Nu sunt opinii trimise
  10 B400 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.199 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal
  Nu sunt opinii trimise
  11 B401 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale
  Nu sunt opinii trimise
  12 B402 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
  Nu sunt opinii trimise
  13 B403 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
  Nu sunt opinii trimise
  14 B404 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale
  Nu sunt opinii trimise
  15 B405 / 2017 04-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice
  Nu sunt opinii trimise
  16 B406 / 2017 05-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Opinii trimise (1)
  17 B410 / 2017 06-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
  Nu sunt opinii trimise
  18 B413 / 2017 11-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.II a LEGII - CADRU nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
  Nu sunt opinii trimise
  19 B414 / 2017 12-11-2017 Propunere legislativă privind trecerea Lacului Brebu, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al Comunei Brebu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu
  Nu sunt opinii trimise
  20 B416 / 2017 12-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
  Nu sunt opinii trimise
  21 B417 / 2017 12-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
  Nu sunt opinii trimise
  22 B418 / 2017 12-11-2017 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
  Nu sunt opinii trimise
  23 B419 / 2017 12-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
  Nu sunt opinii trimise
  24 B423 / 2017 13-11-2017 Propunere legislativă privind posibilitatea societăţilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu
  Opinii trimise (1)
  25 B424 / 2017 13-11-2017 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol
  Nu sunt opinii trimise
  26 B426 / 2017 13-11-2017 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorillor de suine pentru activitatea de reproducţie
  Nu sunt opinii trimise
  27 B427 / 2017 13-11-2017 Propunere legislativă pentru aprobarea Programului pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară
  Nu sunt opinii trimise
  28 B428 / 2017 13-11-2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice nr.75/1994
  Nu sunt opinii trimise
  29 B429 / 2017 13-11-2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice
  Nu sunt opinii trimise
  30 B430 / 2017 13-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a societăţilor
  Nu sunt opinii trimise
  31 B431 / 2017 13-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
  Nu sunt opinii trimise
  32 B435 / 2017 17-11-2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale
  Nu sunt opinii trimise
  33 B436 / 2017 18-11-2017 Propunere legislativă privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională-vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
  Nu sunt opinii trimise
  34 B437 / 2017 18-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
  Nu sunt opinii trimise
  35 B439 / 2017 18-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
  Nu sunt opinii trimise