Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B650 / 2018 25-01-2019 Propunere legislativă privind trecerea unor părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureş şi în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Baia Mare
  Nu sunt opinii trimise
  2 B657 / 2018 26-01-2019 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
  Nu sunt opinii trimise
  3 B658 / 2018 26-01-2019 Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele
  Nu sunt opinii trimise
  4 B660 / 2018 27-01-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  5 B667 / 2018 02-02-2019 Propunere legislativă privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-născuţi
  Nu sunt opinii trimise
  6 B668 / 2018 02-02-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.135 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  7 B669 / 2018 02-02-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
  Nu sunt opinii trimise
  8 B670 / 2018 03-02-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău
  Nu sunt opinii trimise
  9 B671 / 2018 03-02-2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant din aviaţia civilă din România
  Nu sunt opinii trimise
  10 B672 / 2018 04-02-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
  Nu sunt opinii trimise
  11 B677 / 2018 09-02-2019 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  Opinii trimise (2)
  12 B679 / 2018 10-02-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  13 B680 / 2018 10-02-2019 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii Spitalul Militar Regional "Mihail Kogălniceanu"
  Nu sunt opinii trimise
  14 B684 / 2018 11-02-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată
  Nu sunt opinii trimise
  15 B685 / 2018 11-02-2019 Propunere legislativă privind completarea şi modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
  Nu sunt opinii trimise
  16 B692 / 2018 16-02-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare şi modificarea Anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
  Opinii trimise (1)
  17 B694 / 2018 16-02-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Opinii trimise (1)
  18 B696 / 2018 16-02-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
  Nu sunt opinii trimise
  19 B701 / 2018 17-02-2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7 din 13 martie 1996 cadastrului şi publicităţii imobiliare
  Nu sunt opinii trimise
  20 B702 / 2018 18-02-2019 Propunere legislativă privind completarea Ordonanţei Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
  Nu sunt opinii trimise
  21 B703 / 2018 18-02-2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr.339/18.05.2012
  Nu sunt opinii trimise
  22 B704 / 2018 18-02-2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României Nr.247 din 10.04.2015
  Nu sunt opinii trimise
  23 B707 / 2018 18-02-2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
  Nu sunt opinii trimise
  24 B708 / 2018 18-02-2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
  Nu sunt opinii trimise
  25 B709 / 2018 18-02-2019 Propunere legislativăpentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  26 B711 / 2018 19-02-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
  Nu sunt opinii trimise
  27 B1 / 2019 15-03-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi pentru modificarea Legii nr.169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
  Nu sunt opinii trimise
  28 B2 / 2019 23-03-2019 Propunere legislativă pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
  Nu sunt opinii trimise
  29 B3 / 2019 23-03-2019 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivelor de investiţii "Autostrada Unirii Principatelor Române" şi "Autostrada Basarabia"
  Nu sunt opinii trimise