Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B374 / 2019 11-10-2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală precum şi a Legii nr.286/2009 privind Codul penal
  Nu sunt opinii trimise
  2 B382 / 2019 13-10-2019 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 10 august ca "Ziua Unităţii Civice"
  Opinii trimise (1)
  3 B399 / 2019 01-11-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
  Opinii trimise (2)
  4 B410 / 2019 02-11-2019 Propunere legislativă pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
  Nu sunt opinii trimise
  5 B411 / 2019 02-11-2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Protecției Mediului nr.137/1995
  Nu sunt opinii trimise
  6 B412 / 2019 02-11-2019 Propunere legislativă pentru asigurarea condițiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată înafara spațiului comunitar
  Nu sunt opinii trimise
  7 B419 / 2019 04-11-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
  Nu sunt opinii trimise
  8 B426 / 2019 10-11-2019 Propunere legislativă pentru înființarea Autorității Vamale Române
  Nu sunt opinii trimise
  9 B436 / 2019 12-11-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
  Nu sunt opinii trimise
  10 B437 / 2019 15-11-2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Nu sunt opinii trimise
  11 B438 / 2019 16-11-2019 Propunere legislativă privind abrogarea art.6 și 9 din Legea nr.190/2018 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor)
  Nu sunt opinii trimise
  12 B441 / 2019 16-11-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.650, din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare și pentru modificarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.866, din 19 noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  13 B443 / 2019 16-11-2019 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție
  Nu sunt opinii trimise
  14 B445 / 2019 16-11-2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 205 din Legea educației naționale nr.1/2011
  Nu sunt opinii trimise
  15 B450 / 2019 18-11-2019 Propunere legislativă privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate
  Nu sunt opinii trimise