Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B452 / 2019 18-11-2019 Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor împotriva dobânzilor excesive
  Nu sunt opinii trimise
  2 B453 / 2019 18-11-2019 Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor împotriva cesiunilor speculative de creanţe
  Nu sunt opinii trimise
  3 B454 / 2019 18-11-2019 Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor contra riscului valutar în contractele de credit
  Nu sunt opinii trimise
  4 B455 / 2019 18-11-2019 Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor contra executărilor silite abuzive sau intempestive
  Nu sunt opinii trimise
  5 B457 / 2019 22-11-2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
  Opinii trimise (1)
  6 B476 / 2019 07-12-2019 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.176/2018 privind internshipul
  Nu sunt opinii trimise
  7 B478 / 2019 08-12-2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol
  Nu sunt opinii trimise
  8 B479 / 2019 08-12-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii muntelui nr.197/2018
  Nu sunt opinii trimise
  9 B482 / 2019 08-12-2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Opinii trimise (1)
  10 B483 / 2019 14-12-2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
  Nu sunt opinii trimise
  11 B484 / 2019 14-12-2019 Propunere legislativă privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile
  Nu sunt opinii trimise
  12 B487 / 2019 15-12-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice
  Nu sunt opinii trimise
  13 B488 / 2019 16-12-2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
  Nu sunt opinii trimise
  14 B491 / 2019 21-12-2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil și pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare
  Opinii trimise (1)
  15 B492 / 2019 21-12-2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56 din 25 noiembrie 2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul București
  Nu sunt opinii trimise
  16 B498 / 2019 22-12-2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii
  Nu sunt opinii trimise
  17 B504 / 2019 27-12-2019 Propunere legislativă pentru înființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor în municipiul Iași
  Nu sunt opinii trimise
  18 B505 / 2019 27-12-2019 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
  Nu sunt opinii trimise
  19 B506 / 2019 27-12-2019 Propunere legislativă privind Codul administrativ
  Nu sunt opinii trimise
  20 B509 / 2019 28-12-2019 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foștii proprietari
  Nu sunt opinii trimise
  21 B510 / 2019 28-12-2019 Propunere legislativă privind organizarea și exercitarea profesiei de bioinginer medical/bioinginer
  Nu sunt opinii trimise
  22 B512 / 2019 28-12-2019 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat și instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor militare de stat
  Opinii trimise (3)
  23 B514 / 2019 29-12-2019 Propunere legislativă privind aplicarea în perioada 2019-2020 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibizare
  Nu sunt opinii trimise
  24 B516 / 2019 03-01-2020 Propunere legislativă pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare de Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A și Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. în perioada 2019-2024
  Nu sunt opinii trimise
  25 B517 / 2019 05-01-2020 Propunere legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil băncilor naționale de dezvoltare din România
  Nu sunt opinii trimise
  26 B518 / 2019 06-01-2020 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.16 din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale
  Nu sunt opinii trimise
  27 B519 / 2019 11-01-2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
  Nu sunt opinii trimise