Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
  • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
  • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
  • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
  • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
  • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
până la data de:
Descriere
1 B52 / 2021 24-04-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii grădinilor zoologice și acvariilor publice nr.191/2002
Nu sunt opinii trimise
2 B65 / 2021 02-05-2021 Propunere legislativă privind declararea zilei de 15 mai - ”Ziua pictorului național Nicolae Grigorescu”
Nu sunt opinii trimise
3 B66 / 2021 02-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și a Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială
Nu sunt opinii trimise
4 B67 / 2021 02-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată în data de 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri
Opinii trimise (5)
5 B68 / 2021 02-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.198 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
Nu sunt opinii trimise
6 B69 / 2021 02-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă
Nu sunt opinii trimise
7 B70 / 2021 02-05-2021 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în 2014
Nu sunt opinii trimise
8 B72 / 2021 07-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind raporturile de muncă
Nu sunt opinii trimise
9 B73 / 2021 07-05-2021 Propunere legislativă privind transmiterea unei părți dintr-un teren situat în orașul Teiuș, din proprietatea publică a orașului Teiuș și din administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba în proprietatea privată a orașului Teiuș privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R.” - S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Teiuș, județul Alba
Nu sunt opinii trimise
10 B75 / 2021 08-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Opinii trimise (4)
11 B76 / 2021 09-05-2021 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006
Nu sunt opinii trimise
12 B77 / 2021 09-05-2021 Propunere legislativă privind interzicerea înstrăinării activelor statului pe perioada pandemiei Covid-19 și o perioada determinată post-pandemie
Nu sunt opinii trimise
13 B78 / 2021 09-05-2021 Propunere legislativă privind anularea unor obligații accesorii
Nu sunt opinii trimise
14 B79 / 2021 10-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat și a legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
Nu sunt opinii trimise
15 B82 / 2021 14-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, precum și a Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială
Nu sunt opinii trimise
16 B85 / 2021 15-05-2021 Propunere legislativă privind crearea registrului lucrătorilor Securității și legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă demnități sau funcții publice cu aceștia prin completarea Ordonanței de urgență nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
Nu sunt opinii trimise
17 B86 / 2021 16-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative privind acordarea voucherelor de vacanță
Nu sunt opinii trimise
18 B87 / 2021 16-05-2021 Propunere legislativă pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Opinii trimise (1)
19 B88 / 2021 17-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Nu sunt opinii trimise
20 B89 / 2021 17-05-2021 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(6) al art.34 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Nu sunt opinii trimise
21 B90 / 2021 17-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
Nu sunt opinii trimise
22 B91 / 2021 17-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(7) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020
Nu sunt opinii trimise
23 B94 / 2021 17-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale
Nu sunt opinii trimise
24 B95 / 2021 17-05-2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
Opinii trimise (2)
25 B96 / 2021 17-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Nu sunt opinii trimise
26 B97 / 2021 18-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Opinii trimise (1)
27 B98 / 2021 22-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) și f) a art.2 din Legea locuinței nr.114/1996
Nu sunt opinii trimise
28 B99 / 2021 22-05-2021 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977
Opinii trimise (2)
29 B100 / 2021 22-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Nu sunt opinii trimise
30 B101 / 2021 22-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Nu sunt opinii trimise
31 B102 / 2021 22-05-2021 Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 15 februarie ca Zi Națională a Lecturii
Nu sunt opinii trimise
32 B104 / 2021 23-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nu sunt opinii trimise
33 B105 / 2021 23-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată în Monitorul Oficial nr.933 din 13 octombrie 2004 cu modificările și completările ulterioare
Nu sunt opinii trimise
34 B106 / 2021 23-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Nu sunt opinii trimise
35 B108 / 2021 28-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Nu sunt opinii trimise
36 B110 / 2021 28-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Nu sunt opinii trimise
37 B112 / 2021 29-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii privind concediul paternal nr.210/1999
Nu sunt opinii trimise
38 B113 / 2021 29-05-2021 Propunere legislativă pentru completarea art.(22 indice 1) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
Nu sunt opinii trimise
39 B114 / 2021 29-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii și a Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă
Nu sunt opinii trimise
40 B115 / 2021 29-05-2021 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 15 Noiembrie - Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brașov din 1987
Nu sunt opinii trimise
41 B116 / 2021 29-05-2021 Propunere legislativă pentru completarea din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Nu sunt opinii trimise
42 B117 / 2021 29-05-2021 Propunere legislativă pentru declararea lui Ion. C. Brătianu ca ”Erou Național”
Nu sunt opinii trimise
43 B118 / 2021 29-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.114 din Ordonanța de Urgență nr.195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 03.08.2006, cu modificările și completările ulterioare
Nu sunt opinii trimise
44 B120 / 2021 30-05-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și a Ordonanței de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
Nu sunt opinii trimise
45 B125 / 2021 06-06-2021 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.96 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 03.08.2006, cu modificările și completările ulterioare
Nu sunt opinii trimise
46 B126 / 2021 06-06-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.5 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Nu sunt opinii trimise
47 B127 / 2021 06-06-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Nu sunt opinii trimise
48 B128 / 2021 06-06-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
Nu sunt opinii trimise
49 B130 / 2021 07-06-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991
Nu sunt opinii trimise
50 B131 / 2021 07-06-2021 Propunere legislativă pentru completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Nu sunt opinii trimise
51 B132 / 2021 07-06-2021 Propunere legislativă pentru completarea art.7 lit.h) din Legea poliției locale nr.155/2010
Nu sunt opinii trimise
52 B133 / 2021 07-06-2021 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Nu sunt opinii trimise
53 B134 / 2021 07-06-2021 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 28 octombrie ca ”Ziua națională a familiilor numeroase”
Nu sunt opinii trimise
Go to top