Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
  • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
  • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
  • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
  • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
  • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
până la data de:
Descriere
1 B509 / 2021 27-12-2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit
Nu sunt opinii trimise
2 B511 / 2021 02-01-2022 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
Nu sunt opinii trimise
3 B512 / 2021 02-01-2022 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.219/2015 privind economia socială
Nu sunt opinii trimise
4 B513 / 2021 02-01-2022 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România
Nu sunt opinii trimise
5 B514 / 2021 02-01-2022 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Nu sunt opinii trimise
6 B515 / 2021 02-01-2022 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Nu sunt opinii trimise
7 B520 / 2021 04-01-2022 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
Nu sunt opinii trimise
8 B522 / 2021 07-01-2022 Propunere legislativă privind stabilirea anumitor prevederi referitoare la certificarea istoricului vehiculelor rutiere utilizate în vederea înmatriculării acestora în România
Nu sunt opinii trimise
9 B523 / 2021 07-01-2022 Propunere legislativă privind îmbunătățirea siguranței rutiere prin limitarea circulației pe drumurile publice a autovehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România care au postul de conducere situat pe partea dreaptă în raport cu planul median longitudinal al autovehiculului
Nu sunt opinii trimise
10 B524 / 2021 07-01-2022 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată
Nu sunt opinii trimise
11 B525 / 2021 07-01-2022 Propunere legislativă privind modificarea și completarea „Legii nr.259/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”
Nu sunt opinii trimise
12 B526 / 2021 09-01-2022 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.VIII familia ocupațională de funcții bugetare ''administrație'' din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Nu sunt opinii trimise
13 B527 / 2021 09-01-2022 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Opinii trimise (1)
14 B528 / 2021 09-01-2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată și pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
Nu sunt opinii trimise
15 B531 / 2021 09-01-2022 Propunere legislativă pentru completarea Legii 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, în Monitorul Oficial al României, nr.652 din data de 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1116 din data de 29 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare
Nu sunt opinii trimise
16 B532 / 2021 09-01-2022 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată
Nu sunt opinii trimise
17 B533 / 2021 09-01-2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat
Opinii trimise (1)
18 B534 / 2021 11-01-2022 Propunere legislativă privind registrul comerțului
Nu sunt opinii trimise
19 B535 / 2021 11-01-2022 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Nu sunt opinii trimise
20 B536 / 2021 15-01-2022 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.132 din 31.05.2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
Nu sunt opinii trimise
21 B538 / 2021 22-01-2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
Nu sunt opinii trimise
22 B539 / 2021 22-01-2022 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României
Nu sunt opinii trimise
23 B540 / 2021 24-01-2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Nu sunt opinii trimise
24 B541 / 2021 24-01-2022 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Nu sunt opinii trimise
25 B542 / 2021 24-01-2022 Propunere legislativă pentru completarea articolului 18indice1 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
Nu sunt opinii trimise
26 B543 / 2021 24-01-2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996
Nu sunt opinii trimise
27 B544 / 2021 24-01-2022 Propunere legislativă privind actualizarea burselor acordate românilor de pretutindeni
Nu sunt opinii trimise
28 B545 / 2021 24-01-2022 Propunere legislativă privind modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nu sunt opinii trimise
29 B546 / 2021 25-01-2022 Propunere legislativă privind desființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
Nu sunt opinii trimise
30 B548 / 2021 25-01-2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Nu sunt opinii trimise
Go to top