Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B445 / 2017 25-11-2017 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  2 B446 / 2017 25-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
  Nu sunt opinii trimise
  3 B447 / 2017 25-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.36 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic
  Nu sunt opinii trimise
  4 B448 / 2017 25-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
  Nu sunt opinii trimise
  5 B449 / 2017 25-11-2017 Propunere legislativă privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanţia statului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de către Consiliul Judeţean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanţarea Programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava"
  Nu sunt opinii trimise
  6 B451 / 2017 25-11-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
  Nu sunt opinii trimise
  7 B452 / 2017 25-11-2017 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului din România
  Nu sunt opinii trimise
  8 B453 / 2017 26-11-2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
  Nu sunt opinii trimise
  9 B461 / 2017 03-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
  Nu sunt opinii trimise
  10 B462 / 2017 03-12-2017 Propunere legislativă pentru completarea articolului 19 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
  Nu sunt opinii trimise
  11 B463 / 2017 03-12-2017 Propunere legislativă pentru completarea art.III din Legea nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
  Nu sunt opinii trimise
  12 B464 / 2017 03-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
  Nu sunt opinii trimise
  13 B466 / 2017 03-12-2017 Propunere legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale
  Opinii trimise (7)
  14 B467 / 2017 03-12-2017 Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor
  Opinii trimise (9)
  15 B478 / 2017 10-12-2017 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România"
  Nu sunt opinii trimise
  16 B479 / 2017 10-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21/1991 a cetăţeniei române, republicată
  Nu sunt opinii trimise
  17 B480 / 2017 10-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin.(1) lit.b) din Legea privind achiziţiile publice nr.98/2016
  Nu sunt opinii trimise
  18 B482 / 2017 10-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007
  Nu sunt opinii trimise
  19 B483 / 2017 11-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  20 B492 / 2017 15-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  Nu sunt opinii trimise
  21 B494 / 2017 15-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
  Nu sunt opinii trimise
  22 B495 / 2017 16-12-2017 Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare
  Nu sunt opinii trimise
  23 B496 / 2017 16-12-2017 Propunere legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol
  Nu sunt opinii trimise
  24 B499 / 2017 16-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 36 a Legii 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată
  Opinii trimise (1)
  25 B500 / 2017 16-12-2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
  Nu sunt opinii trimise
  26 B501 / 2017 16-12-2017 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii
  Opinii trimise (1)
  27 B502 / 2017 16-12-2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social
  Nu sunt opinii trimise
  28 B503 / 2017 16-12-2017 Propunere legislativă privind completarea art.5 al Ordonanţei de Guvern nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
  Nu sunt opinii trimise
  29 B505 / 2017 17-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.18 indice 1 din LEGEA nr.69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  30 B506 / 2017 17-12-2017 Propunere legislativă privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care şi-au dat viaţa pentru România în primul război mondial
  Nu sunt opinii trimise
  31 B510 / 2017 17-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 lit.ad) şi a art.42 lit.o) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
  Nu sunt opinii trimise
  32 B511 / 2017 17-12-2017 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - Judeţul Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
  Nu sunt opinii trimise
  33 B513 / 2017 23-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  Nu sunt opinii trimise
  34 B515 / 2017 23-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I - IV din învăţământul de stat şi confesional
  Nu sunt opinii trimise
  35 B518 / 2017 23-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice
  Nu sunt opinii trimise
  36 B522 / 2017 24-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
  Nu sunt opinii trimise
  37 B523 / 2017 24-12-2017 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
  Nu sunt opinii trimise
  38 B527 / 2017 30-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  39 B528 / 2017 30-12-2017 Propunere legislativă privind preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora în proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale unde sunt situate
  Nu sunt opinii trimise
  40 B529 / 2017 30-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale
  Nu sunt opinii trimise
  41 B530 / 2017 30-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
  Nu sunt opinii trimise
  42 B531 / 2017 30-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune
  Nu sunt opinii trimise
  43 B532 / 2017 30-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.178 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
  Nu sunt opinii trimise
  44 B534 / 2017 30-12-2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice
  Nu sunt opinii trimise
  45 B536 / 2017 31-12-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
  Nu sunt opinii trimise
  46 B540 / 2017 05-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.24 din 24 august 2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
  Nu sunt opinii trimise
  47 B541 / 2017 05-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi
  Nu sunt opinii trimise
  48 B542 / 2017 07-01-2018 Propunere legislativă privind alăptarea în spaţii publice
  Nu sunt opinii trimise
  49 B543 / 2017 06-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  Nu sunt opinii trimise
  50 B546 / 2017 06-01-2018 Propunere legislativă pentru asigurarea strategiei naţionale a României privind menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
  Nu sunt opinii trimise
  51 B547 / 2017 06-01-2018 Propunere legislativă pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României
  Opinii trimise (1)
  52 B548 / 2017 07-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
  Nu sunt opinii trimise
  53 B549 / 2017 07-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
  Nu sunt opinii trimise
  54 B550 / 2017 07-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanante
  Nu sunt opinii trimise
  55 B551 / 2017 07-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
  Nu sunt opinii trimise
  56 B559 / 2017 12-01-2018 Propunere legislativă privind completarea articolului 16 din Legea nr.282 din 5 octombrie 2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
  Nu sunt opinii trimise
  57 B560 / 2017 12-01-2018 Propunere legislativă pentru reglementarea unor aspecte ale activităţii comerciale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
  Nu sunt opinii trimise
  58 B561 / 2017 13-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
  Nu sunt opinii trimise
  59 B562 / 2017 13-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
  Nu sunt opinii trimise
  60 B563 / 2017 13-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
  Nu sunt opinii trimise
  61 B565 / 2017 13-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
  Nu sunt opinii trimise
  62 B568 / 2017 13-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
  Nu sunt opinii trimise
  63 B569 / 2017 13-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar
  Nu sunt opinii trimise
  64 B572 / 2017 14-01-2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.15 alin.(1) şi (2) din Legea cooperaţiei agricole nr.566 din 2004
  Nu sunt opinii trimise
  65 B574 / 2017 15-01-2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative
  Nu sunt opinii trimise
  66 B575 / 2017 15-01-2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.
  Nu sunt opinii trimise
  67 B577 / 2017 15-01-2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
  Nu sunt opinii trimise