Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
  • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
  • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
  • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
  • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
  • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
până la data de:
Descriere
1 B345 / 2022 29-07-2022 Propunere legislativă privind registrul unic de control
Nu sunt opinii trimise
2 B346 / 2022 29-07-2022 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii privind organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr.226/2009
Nu sunt opinii trimise
3 B347 / 2022 29-07-2022 Propunere legislativă pentru modificarea art.25 alin.(1) și art.32 lit.i) din Ordonanța Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică si judiciară și extrajudiciară
Nu sunt opinii trimise
4 B351 / 2022 30-07-2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
Nu sunt opinii trimise
5 B353 / 2022 30-07-2022 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155 din 21 noiembrie2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
Nu sunt opinii trimise
6 B354 / 2022 30-07-2022 Propunere legislativă pentru completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
Nu sunt opinii trimise
7 B360 / 2022 06-08-2022 Propunere legislativă pentru prevenirea și combaterea cancerului
Nu sunt opinii trimise
8 B361 / 2022 07-08-2022 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice*) - republicată
Nu sunt opinii trimise
9 B362 / 2022 07-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(1) din Legea nr.223/2015 privind Pensiile militare de stat
Nu sunt opinii trimise
10 B363 / 2022 07-08-2022 Propunere legislativă pentru completarea articolului 103 din Legea 53/2003 - Codul muncii
Nu sunt opinii trimise
11 B364 / 2022 07-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Nu sunt opinii trimise
12 B365 / 2022 07-08-2022 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Nu sunt opinii trimise
13 B369 / 2022 08-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
Nu sunt opinii trimise
14 B373 / 2022 14-08-2022 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, de susţinere a bibliotecilor prin reglementarea facilităţii de direcţionare a 3,5% din impozitul pe venit către bibliotecile de drept public cu personalitate juridică de către contribuabilii persoane fizice
Nu sunt opinii trimise
15 B374 / 2022 14-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nu sunt opinii trimise
16 B375 / 2022 14-08-2022 Propunere legislativă privind instituirea Zilei „Mihai Eminescu” în data de 15 iunie
Nu sunt opinii trimise
17 B377 / 2022 14-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18 din 29 august 2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
Nu sunt opinii trimise
18 B379 / 2022 15-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii sănătății mintale șia protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002
Nu sunt opinii trimise
19 B381 / 2022 15-08-2022 Propunere legislativă pentru completarea Legii 227/2015 - privind Codul Fiscal
Nu sunt opinii trimise
20 B382 / 2022 16-08-2022 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 30 noiembrie ca Ziua națională a tezaurului uman viu
Nu sunt opinii trimise
21 B391 / 2022 19-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Nu sunt opinii trimise
22 B392 / 2022 19-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public
Nu sunt opinii trimise
23 B393 / 2022 19-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 26 alin.(1) din O.U.G. nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Nu sunt opinii trimise
24 B394 / 2022 19-08-2022 Propunere legislativă privind protejarea patrimoniului entităţilor din industria energetică
Nu sunt opinii trimise
25 B395 / 2022 19-08-2022 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Nu sunt opinii trimise
26 B396 / 2022 19-08-2022 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69 din 9 mai 2000
Nu sunt opinii trimise
27 B397 / 2022 19-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
Nu sunt opinii trimise
28 B398 / 2022 19-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului
Nu sunt opinii trimise
29 B399 / 2022 19-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 11 din Legea nr.21/1991 privind cetățenia română
Nu sunt opinii trimise
30 B400 / 2022 19-08-2022 Propunere legislativă pentru completarea alineatului 1 al articolului 123 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Nu sunt opinii trimise
31 B401 / 2022 19-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Nu sunt opinii trimise
32 B402 / 2022 19-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 republicată, privind Codul de Procedură Civilă, cu modificările și completările ulterioare
Nu sunt opinii trimise
33 B403 / 2022 19-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul facilitării accesului la condiții de locuire adecvate pentru categoriile de persoane cu risc de excluziune socială reprezentate de familiile numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a clădirilor
Nu sunt opinii trimise
34 B404 / 2022 19-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul înlesnirii unor condiții de trai și activități agricole adecvate pentru familiile numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a terenurilor, guvernată de o politică de coeziune socială
Nu sunt opinii trimise
35 B405 / 2022 20-08-2022 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
Nu sunt opinii trimise
36 B406 / 2022 20-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Nu sunt opinii trimise
37 B407 / 2022 20-08-2022 Propunere legislativă pentru informarea pacienților cu privire la efectele secundare ale vaccinurilor
Nu sunt opinii trimise
38 B408 / 2022 20-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr.1/2011
Nu sunt opinii trimise
39 B409 / 2022 20-08-2022 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru continuarea activității pe funcții de execuție de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare
Nu sunt opinii trimise
40 B410 / 2022 20-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor și a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului
Nu sunt opinii trimise
41 B411 / 2022 20-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
Nu sunt opinii trimise
42 B412 / 2022 20-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea art.46 din Legea nr.14/2003 a partidelor politice
Nu sunt opinii trimise
43 B413 / 2022 21-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 31, alin.1 din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului
Nu sunt opinii trimise
44 B415 / 2022 21-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Nu sunt opinii trimise
45 B416 / 2022 21-08-2022 Propunere legislativă privind acordarea voucherelor pentru control oftalmologic şi achiziţionare ochelari de vedere pentru elevi
Nu sunt opinii trimise
46 B417 / 2022 21-08-2022 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Nu sunt opinii trimise
47 B418 / 2022 21-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.2 şi a Anexei nr.3 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nu sunt opinii trimise
48 B419 / 2022 21-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea art.(56indice1) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului
Nu sunt opinii trimise
49 B420 / 2022 22-08-2022 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Nu sunt opinii trimise
50 B423 / 2022 22-08-2022 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și a Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii
Nu sunt opinii trimise
51 B427 / 2022 23-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
Nu sunt opinii trimise
52 B428 / 2022 26-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
Nu sunt opinii trimise
53 B429 / 2022 26-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
Nu sunt opinii trimise
54 B430 / 2022 26-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
Nu sunt opinii trimise
55 B431 / 2022 26-08-2022 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţaei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
Nu sunt opinii trimise
56 B436 / 2022 27-08-2022 Propunere legislativă pentru modifcarea Legii 252/2003 privind registrul unic de control
Nu sunt opinii trimise
57 B437 / 2022 27-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar
Nu sunt opinii trimise
58 B438 / 2022 27-08-2022 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Nu sunt opinii trimise
Go to top