Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B123 / 2017 03-06-2017 Propunere legislativă privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc
  Nu sunt opinii trimise
  2 B127 / 2017 03-06-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  3 B128 / 2017 03-06-2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.32 şi art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
  Nu sunt opinii trimise
  4 B130 / 2017 04-06-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă Nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
  Nu sunt opinii trimise
  5 B134 / 2017 10-06-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.350 din 21 iulie 2006 Legea tinerilor
  Nu sunt opinii trimise
  6 B136 / 2017 10-06-2017 Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
  Nu sunt opinii trimise
  7 B142 / 2017 11-06-2017 Propunere legislativă privind modificarea art.9 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
  Nu sunt opinii trimise
  8 B147 / 2017 11-06-2017 Propunere legislativă privind combaterea exploatării ilicite a locurilor de parcare
  Opinii trimise (1)
  9 B149 / 2017 18-06-2017 Propunere legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii
  Nu sunt opinii trimise
  10 B152 / 2017 18-06-2017 Propunere legislativă pentru completarea art.271 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  11 B154 / 2017 18-06-2017 Propunere legislativă privind combaterea ambroziei
  Nu sunt opinii trimise
  12 B155 / 2017 18-06-2017 Propunere legislativă privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată
  Nu sunt opinii trimise
  13 B156 / 2017 19-06-2017 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protejarea intereselor economice ale statului
  Opinii trimise (2)
  14 B157 / 2017 20-06-2017 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (4) a articolului 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare
  Opinii trimise (5)
  15 B162 / 2017 24-06-2017 Propunere legislativă privind declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă din 1944-1962 (Ziua Partizanilor Anticomunişti)
  Nu sunt opinii trimise
  16 B163 / 2017 24-06-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991
  Nu sunt opinii trimise
  17 B166 / 2017 25-06-2017 Propunere legislativă privind completarea art.281 alineatul 1 litera f din Legea nr.135 din 15 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
  Nu sunt opinii trimise
  18 B170 / 2017 02-07-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990
  Nu sunt opinii trimise
  19 B173 / 2017 07-07-2017 Propunere legislativă privind declararea Zilei de 10 mai drept "Ziua independenţei naţionale"
  Opinii trimise (1)
  20 B174 / 2017 08-07-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
  Opinii trimise (2)
  21 B176 / 2017 08-07-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
  Nu sunt opinii trimise
  22 B179 / 2017 09-07-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
  Nu sunt opinii trimise
  23 B180 / 2017 09-07-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
  Nu sunt opinii trimise
  24 B183 / 2017 09-07-2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii
  Nu sunt opinii trimise
  25 B184 / 2017 09-07-2017 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 145 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
  Opinii trimise (1)
  26 B187 / 2017 15-07-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
  Nu sunt opinii trimise
  27 B188 / 2017 15-07-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
  Nu sunt opinii trimise
  28 B189 / 2017 15-07-2017 Propunere legislativă privind modificarea Art.2, alin.(1), Art.3 din Legea nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii şi a Art.2, alin.(1) şi Art.5, alin.(3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ
  Nu sunt opinii trimise
  29 B190 / 2017 16-07-2017 Propunere legislativă privind funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României - EximBank S.A
  Nu sunt opinii trimise
  30 B191 / 2017 16-07-2017 Propunere legislativă privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială
  Nu sunt opinii trimise
  31 B194 / 2017 16-07-2017 Propunere legislativă privind modificarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991
  Nu sunt opinii trimise
  32 B195 / 2017 16-07-2017 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.134 din 2010 privind Codul de procedura Civilă
  Nu sunt opinii trimise
  33 B197 / 2017 16-07-2017 Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş "AUTOSTRADA UNIRII"
  Nu sunt opinii trimise
  34 B198 / 2017 16-07-2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
  Nu sunt opinii trimise
  35 B200 / 2017 16-07-2017 Propunere legislativă privind trecerea suprafeţei de 180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a Municipiului Buzău
  Nu sunt opinii trimise
  36 B201 / 2017 17-07-2017 Propunere legislativă pentru completarea articolului 8 din Decretul-Lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
  Nu sunt opinii trimise
  37 B205 / 2017 23-07-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzarii-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
  Nu sunt opinii trimise
  38 B207 / 2017 23-07-2017 Propunere legislativă pentru completarea art.6 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional
  Nu sunt opinii trimise
  39 B208 / 2017 23-07-2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe dreptului de autor
  Nu sunt opinii trimise