Propuneri legislative aflate în consultare publică

Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică pot fi trimise:
 • în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
 • prin fax la 021 315 8942, completând formularul
 • prin email la infopub@senat.ro, completând formularul  și atașându-l la email.
 • depuse personal la Sediul Senatului României, Biroul de Relații Publice
 • prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte alăturate).
 • Opiniile şi sugestiile pe care dumneavoastră le formulaţi trebuie să se refere exclusiv la propunerile aflate în consultare publică, potrivit listei alăturate.

  Nu vor fi luate în considerare opiniile sau sugestiile care conţin cuvinte injurioase cu privire la propunerea legislativă sau la iniţiator.

  Pentru a putea fi luate în considerare, opiniile şi sugestiile dumneavoastră trebuie să fie transmise pe formularul anexat aplicaţiei "Propuneri aflate în consultare publică" de pe pagina de internet, înainte de împlinirea termenului de consultare menţionat în aplicaţie.

  Menţionăm că opiniile şi sugestiile sunt înregistrate de structurile de specialitate ale Senatului şi transmise iniţiatorilor, care vor decide asupra oportunităţii includerii în propunerea legislativă respectivă.


  Nr.Nr. înregistrareTermen consultare
  până la data de:
  Descriere
  1 B113 / 2019 25-05-2019 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de psiholog, reorganizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România
  Opinii trimise (52)
  2 B123 / 2019 28-05-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
  Nu sunt opinii trimise
  3 B124 / 2019 28-05-2019 Propunere legislativă pentru abrogarea art.46 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic
  Nu sunt opinii trimise
  4 B127 / 2019 31-05-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României
  Nu sunt opinii trimise
  5 B129 / 2019 01-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului
  Nu sunt opinii trimise
  6 B130 / 2019 01-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011
  Nu sunt opinii trimise
  7 B131 / 2019 03-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
  Opinii trimise (4)
  8 B138 / 2019 07-06-2019 Propunere legislativă Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privinţa cetăţenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului
  Nu sunt opinii trimise
  9 B141 / 2019 08-06-2019 Propunere legislativă privind înfiinţarea Fondului Special pentru Încurajarea Librăriilor de Provincie
  Nu sunt opinii trimise
  10 B144 / 2019 08-06-2019 Propunere legislativă privind îngrijirea persoanelor în stare comatoasă
  Nu sunt opinii trimise
  11 B153 / 2019 09-06-2019 Propunere legislativă pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produse primare
  Nu sunt opinii trimise
  12 B159 / 2019 14-06-2019 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 18 iunie "Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist"
  Nu sunt opinii trimise
  13 B160 / 2019 14-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.101 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
  Nu sunt opinii trimise
  14 B161 / 2019 14-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii
  Nu sunt opinii trimise
  15 B164 / 2019 15-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare
  Nu sunt opinii trimise
  16 B167 / 2019 15-06-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.30 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
  Nu sunt opinii trimise
  17 B169 / 2019 16-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
  Nu sunt opinii trimise
  18 B170 / 2019 16-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
  Opinii trimise (1)
  19 B171 / 2019 16-06-2019 Propunere legislativă pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea ţării, precum şi pentru acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
  Opinii trimise (2)
  20 B172 / 2019 16-06-2019 Propunere legislativă privind modificarea articolului 24, alin.1, secţiunea 2, din Legea Nr.215/2001 - Legea Administraţiei Publice Locale
  Opinii trimise (1)
  21 B173 / 2019 16-06-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.76 indice 1 din Legea 566/2004 a cooperaţiei agricole
  Nu sunt opinii trimise
  22 B180 / 2019 23-06-2019 Propunere legislativă pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul instituţiilor publice
  Nu sunt opinii trimise
  23 B181 / 2019 23-06-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.6, art.8, art.20 şi art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020
  Nu sunt opinii trimise
  24 B184 / 2019 23-06-2019 Propunere legislativă pentru completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
  Nu sunt opinii trimise
  25 B197 / 2019 06-07-2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 alin.(7) lit.b) din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
  Nu sunt opinii trimise
  26 B198 / 2019 06-07-2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - REPUBLICARE
  Nu sunt opinii trimise
  27 B199 / 2019 06-07-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - REPUBLICARE
  Nu sunt opinii trimise
  28 B200 / 2019 06-07-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
  Nu sunt opinii trimise
  29 B205 / 2019 12-07-2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
  Nu sunt opinii trimise
  30 B208 / 2019 13-07-2019 Propunere legislativă privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina
  Nu sunt opinii trimise
  31 B218 / 2019 16-07-2019 Propunere legislativă privind anularea unor contribuţii şi obligaţii fiscale
  Nu sunt opinii trimise
  32 B219 / 2019 20-07-2019 Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor împotriva cametei şi a altor forme de abuz de putere economică
  Nu sunt opinii trimise