Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 09 decembrie 2009

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- (transmise în direct pe TVR INFO)
- Probleme organizatorice
• Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada următoare
- Dezbaterea proiectelor de lege înscrise în ordinea de zi
09:00 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Probleme organizatorice - Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 14 – 19 decembrie 2009.

2 L434/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 10/2008 pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare. (2 articole, cu o modificare) – continuare (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

3 L440/02.09.2009 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale. (2 articole, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

4 L431/02.09.2009 Propunerea legislativă privind încadrarea în condiţii speciale a unor locuri de muncă din carierele de extracţie a lignitului prin lucrări miniere la zi. (9 articole + 2 Anexe) – raport de respingere – procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

5 L445/02.09.2009 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. (articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

6 L375/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii. (2 articole, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

7 L408/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în M.Of. nr. 300 din 7 Mai 2009. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

8 L388/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

9 L383/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

10 L400/02.09.2009 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 53 din 2003 Codul muncii. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

11 L389/02.09.2009 Propunerea legislativă de modificare a art. 47 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

12 L405/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. (articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

13 L412/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru completarea art. 13 al Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată. ( articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

14 L451/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, modificată şi completată prin Legea nr. 303/2007. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

15 L459/02.09.2009 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 44 din 1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. (2 articole, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

16 L417/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(2) şi (3) ale art. 34 din Legea nr. 46/2008 Codul silvic. (articol unic) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică

17 L366/02.09.2009 Proiectul de lege privind Codul de etică al poliţistului. (4 capitole , cu 28 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

18 L470/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în M. Of., Partea I nr. 421 din 05.06.2008. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: ordinară

19 L467/02.09.2009 Propunerea legislativă privind trecerea unui imobil din domeniul public al Statului român şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi. (2 articole + Anexă) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

20 L461/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor. (articol unic, cu 8 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

21 L449/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru reactivarea fondului bisericesc ortodox român din Bucovina – persoană juridică de drept public. (5 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

22 L378/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

23 L415/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea lit. b) şi c) ale art. 19 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

24 L385/02.09.2009 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 335 a Camerelor de comerţ din România, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 836 din 6 decembrie 2007. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

25 L386/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante psihotrope. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

26 L416/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 6 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (2 articole, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

27 L443/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997. (2 articole, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

28 L452/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(3) – (9) ale art.31 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997. (articol unic) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

29 L455/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997. (2 articole, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

30 L468/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente – Titlul VI – Modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

31 L447/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României. (2 articole, cu 7 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

32 L462/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României. (articol unic, cu 9 modificări) – raport de respingere – procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

33 L464/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

34 L465/02.09.2009 Propunerea legislativă privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în Bucureşti, zona „Parcul Tineretului”. (4 articole + Anexă) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

35 L486/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. (7 articole, cu 7 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru politică externă Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

36 L494/09.09.2009 Propunerea legislativă privind declararea domnilor Alexandru Leşco, Andrei Ivanţoc, Tudor Popa drept „eroi-martiri, luptători pentru democraţie, drepturile omului şi apărători ai valorilor spirituale şi culturale româneşti’’ (3 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

37 L495/09.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României. (4 articole, cu 17 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 16.12.2009) Raport: Comisia pentru politică externă Caracterul legii: organică

38 L497/15.09.2009 Proiectul de lege privind darea în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului. (10 articole + 2 anexe) (termen adoptare tacită: 21.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

39 L544/12.10.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2009 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu 4 modificări)) (termen adoptare tacită: 22.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

40 L545/13.10.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2009 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu o modificare)) (termen adoptare tacită: 22.12.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

41 L546/13.10.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2009 pentru modificarea art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. (articol unic + Ordonanţă (articol unic, cu o modificare)) (termen adoptare tacită: 22.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

42 L550/19.10.2009 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. (2 articole, cu 24 modificări) (termen adoptare tacită: la 12 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

43 L160/07.05.2009 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române şi a Legii nr.364 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare. (propunere legislativă) (2 articole, cu 9 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

44 L211/22.05.2009 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea art.15, litera g) din Legea nr.188/2000 privind executorii judecătoreşti. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

45 L507/15.09.2009 Proiectul de lege pentru modificarea alin. (2) al art. 3 din Legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat de Camera Deputaţilor – procedură de urgenţă – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

46 L526/30.09.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

47 L531/30.09.2009 Proiectul de lege privind înfiinţarea comunei Româneşti, prin reorganizarea comunei Potlogi, judeţul Dâmboviţa. (propunere legislativă) (8 articole) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

48 L173/19.05.2009 Proiectul de lege privind înfiinţarea comunei SCHEIU, prin reorganizarea comunei LUDEŞTI, judeţul Dâmboviţa. (propunere legislativă) (8 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

49 L308/26.06.2009 Proiectul de lege privind înfiinţarea comunei Serdanu, prin reorganizarea comunei Lunguleţu, jud. Dâmboviţa. (propunere legislativă) (7 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

50 L525/30.09.2009 Proiectul de lege pentru reînfiinţarea comunei Cintei, judeţul Arad, prin reorganizarea comunei Zărand. (propunere legislativă) (6 articole) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

51 L530/30.09.2009 Proiectul de lege pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local. (4 articole, cu 10 modificări) – adoptat de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

52 L280/16.06.2009 Proiectul de lege pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001. (propunere legislativă) (articol unic, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

53 L172/19.05.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. (articol unic, cu o modificare) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică

54 L307/26.06.2009 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002.(articol unic, cu 2 modificări) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică

55 L558/22.10.2009 Proiectul de lege pentru completarea articolului 170 din Legea învăţământului nr. 84/1995. (propunere legislativă) (2 articole, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

56 L559/22.10.2009 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84 din 24/07/1995. (propunere legislativă) (2 articole, cu 2 modificări) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

57 L577/06.10.2008 Proiectul de lege pentru completarea art. 126 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

58 L523/29.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. (2 articole, cu 4 modificări) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

59 L304/26.06.2009 Propunerea legislativă privind statutul personalului didactic. (199 articole) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

60 L305/26.06.2009 Propunerea legislativă privind învăţământul preuniversitar. (136 articole) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

61 L306/26.06.2009 Propunerea legislativă privind învăţământul superior. (84 articole) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: organică

62 L215/16.03.2007 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române. (articol unic, cu 2 modificări) – respinsă de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

63 L566/13.10.2005 Propunerea legislativă privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc. (13 capitole, cu 127 articole + Anexă) – respinsă de Camera Deputaţilor (L566/13.10.2005) – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

64 L551/19.10.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. I din Ordonanţa de Urgenţă nr. 88/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 12 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

65 L552/19.10.2009 Propunerea legislativă privind exceptarea de la compensare şi plata taxelor prevăzute la art. 37 şi 41 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic pentru terenurile necesare desfăşurării activităţii de interes strategic ale C.N. ROMARM S.A., Filiala S.C. Uzina Mecanică Mija S.A. ( 4 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: la 12 zile de la reluarea activităţii) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

Ordine de zi suplimentară

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L662/08.12.2009 L663/08.12.2009 L639/08.12.2009 L665/08.12.2009 L670/08.12.2009 L673/08.12.2009 L681/08.12.2009 L682/08.12.2009 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative: - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii de aprobare a Ordonanţei nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 16 din Legea nr. 13/2007 privind energia electrică. - Propunerea legislativă pentru completarea Legii apiculturii nr. 89/1998. - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. - Propunerea legislativă privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice. - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(1) şi (2) ale art. 8 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată. - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 319/14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii muncii şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată. - Se supune la vot

2 L407/02.09.2009 Propunerea legislativă privind reproducerea umană asistată medical. (4 Capitole, cu 26 articole) – raport de respingere – continuare (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică

3 L436/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare. (2 articole, cu 2 modificări) (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică

4 L535/07.10.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 8 modificări + anexă)) (termen adoptare tacită: 16.12.2009) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică

5 L387/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

6 L423/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 514/28 nov. 2003 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic. (articol unic, cu 75 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

7 L456/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (45 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

8 L480/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru completarea art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991. (articol unic, cu 2 modificări)– raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

9 L391/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991. (articol unic, cu o modificare)– raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

10 L398/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. (articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

11 L469/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. (2 articole, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

12 L429/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 64 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

13 L437/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. (articol unic, cu 5 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

14 L138/27.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice. – reexaminare (30.10.2009)(ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale care a declarat neconstituţională Ordonanţa de urgenţă a Guvernului în integralitatea sa) – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

15 L534/06.10.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local. (articol unic + Ordonanţă (15 articole, cu 36 modificări + 2 Anexe)) (termen adoptare tacită: 15.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

Go to top