Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 15 noiembrie 2010

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- Declaraţii politice (15,00 – 16,30)
- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
- Votul final pe iniţiative legislative
- Întrebări, interpelări şi răspunsuri (18,00 – 19,30)
15:00 19:30


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Declaraţii politice. (orele 15,00 – 16,30)

2 L701/09.11.2010 L707/09.11.2010 L711/09.11.2010 L718/09.11.2010 L720/09.11.2010 L721/09.11.2010 Aprobarea procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea următoarelor iniţiative legislative: 1. Proiectul de lege privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal. 2. Propunerea legislativă pentru completarea art. 33 din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic. 3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în M.Of. nr. 927 din 23 Decembrie 2003 (rectificată în M.Of. nr. 112 din 06 Februarie 2004), cu modificările şi completările ulterioare. 4. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic. 5. Propunerea legislativă privind punerea în valoare a infrastructurii şi mentenanţei pentru întreţinere şi reparaţii, deţinute de Societatea de ‘’Îmbunătăţiri Funciare’’ – S.A.. 6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic. - Se supune la vot

3 L651/28.09.2010 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului la data de 10 noiembrie 2010, a următoarei iniţiative legislative: 1. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

4 L667/12.10.2010 Proiectul de lege pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 15/1993 pentru aderarea României la Convenţia europeană în materia adopţiei de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967. (propunere legislativă) (articol unic, cu o modificare) – adoptat de Camera Deputaţilor – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

5 L670/12.10.2010 Proiectul de lege privind ratificarea Convenţiei pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la Bucureşti la 9 decembrie 2009 şi semnată de România la Bucureşti, la aceeaşi dată. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară

6 L669/12.10.2010 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere şi a terorismului internaţional, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2009. (articol unic) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: ordinară

7 L671/12.10.2010 Proiectul de lege privind ratificarea Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 şi semnată de România la Lanzarote la 25 octombrie 2007. (5 articole) – adoptat de Camera Deputaţilor Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

8 L396/01.06.2010 Propunerea legislativă privind procedura colectării debitelor. (14 articole) – continuare (termen de adoptare tacită – prelungit la 60 de zile: 15.11.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului – raport de respingere Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări – raport favorabil cu amendamente Caracterul legii: ordinară/organică

9 L473/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

10 L474/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată. (articol unic, cu 4 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică

11 L465/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. (3 articole, cu 4 modificări) (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: organică

12 L464/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru interzicerea clonării şi a aplicaţiilor biomedicinei care încalcă drepturile omului şi demnitatea umană. (4 articole) (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică

13 L469/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic, cu o modificare) (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară

14 L466/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (4 articole, cu 6 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: ordinară

15 L471/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A. şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A. (2 articole, cu 7 modificări) (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: ordinară

16 L461/29.06.2010 Propunerea legislativă privind exercitarea profesiei de inginer constructor cu drept de liberă practică, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Camerei Inginerilor din Domeniul Construcţiilor din România. (66 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică

17 L460/29.06.2010 Propunerea legislativă privind liberul acces al cetăţenilor în spaţiile deţinute de autorităţi şi instituţii publice. (5 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

18 L472/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru alegerea Preşedintelui României. (73 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

19 L468/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului Penal. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

20 L470/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii Codului Penal cu toate modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

21 L467/29.06.2010 Propunerea legislativă privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare. (9 articole) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

22 L655/05.10.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice. (articol unic + Ordonanţă (5 articole, cu 7 modificări + anexă)) (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

23 L463/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. (articol unic, cu o modificare + anexă) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

24 L459/29.06.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului. (articol unic, cu 5 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 16.11.2010) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară

25 L611/07.09.2010 Propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultură şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului ”Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Neamţ”. (2 articole + anexă) (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

26 L540/07.09.2010 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006. (articol unic, cu 3 modificări) (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară

27 L602/07.09.2010 Propunerea legislativă pentru completarea articolului 7 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 24.11.2010) Raport: Comisia pentru politică externă Caracterul legii: ordinară

28 L654/05.10.2010 Propunerea legislativă privind taxa de solidaritate. (6 articole, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen de adoptare tacită: 22.12.2010) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară

29 L479/02.09.2010 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. (6 articole, cu 124 modificări + anexă) – vot final prioritate legislativă a Guvernului (termen de adoptare tacită: 22.11.2010) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: organică

30 L395/02.09.2009 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

31 L659/18.09.2007 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. – reexaminare (Decizia Curţii Constituţionale nr. 472/22.04.2008 – legea este neconstituţională) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

32 L533/02.10.2009 Proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. – reexaminare – raport de respingere a cererii Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

33 L475/21.09.2005 Proiectul de lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

34 L599/04.09.2007 Proiectul de lege privind regimul juridic al administrării falezelor şi plajelor Mării Negre. – reexaminare Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică

35 L642/16.11.2005 Proiectul Legii Lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. – reexaminare (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 820 din 7 iunie 2010) – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică

36 L7/29.01.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale. – reexaminare Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară

37 Întrebări, interpelări şi răspunsuri. (orele 18,00 – 19,30)

Go to top