Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 18 februarie 2014


Descriere De la Pana la Etaj Sala
Declaraţii Politice

09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

10:30 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 DECLARAŢII POLITICE
2 LUCRĂRI ÎN PLEN

Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru săptămâna 24 februarie – 1 martie 2014.

3 L3/04.02.2014 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană". – procedură de urgenţă – prioritate legislativă a Guvernului                                                                             
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                        Comisia pentru afaceri europene
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară 
Adoptat
4 L9/04.02.2014 Proiectul  de lege privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă. – prioritate legislativă a Guvernului                                                             
(termen de adoptare tacită: 23.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
5 L698/09.12.2013 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor. – procedură de urgenţă
(termen de adoptare tacită:  03.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
6 L699/09.12.2013 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. – procedură de urgenţă                         
(termen de adoptare tacită:
 03.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere
Caracterul legii: organică
7 L509/09.11.2010 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării.  - adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
8 L563/04.11.2013 Propunerea legislativă privind folosirea limbajului semnelor române şi limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat.                           
(termen de adoptare tacită: 25.02.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
9 L580/04.11.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea  şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.
(termen de adoptare tacită: 25.02.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
Adoptat
10 L581/04.11.2013 Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiilor de bonă şi de babysitter în România.                                                     
(termen de adoptare tacită: 25.02.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
11 L634/11.11.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 59 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                                                    
(termen de adoptare tacită: 04.03.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
Adoptat
12 L625/11.11.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei.                                                      
 (termen de adoptare tacită: 04.03.2014)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
13 L647/18.11.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 83 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice .                                            
(termen de adoptare tacită: 11.03.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
14 L685/02.12.2013 Propunerea legislativă privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.                                                                          
(termen de adoptare tacită: 27.03.2014)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
Adoptat
15 L621/11.11.2013 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008, republicată.                                                                   
 (termen de adoptare tacită: 04.03.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică 
                        Raport de respingere ( + amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară
Respins
16 L684/02.12.2013   Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.                       
 (termen de adoptare tacită:
27.03.2014)
Comisie fond: Comisia pentru sănătate publică
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
17 L723/16.12.2013
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români înstrăinătate.                                                                               
(termen de adoptare tacită: 10.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru politică externă
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
18  L643/18.11.2013 Propunerea legislativă privind gestionarea câinilor fără deţinător, identificarea şi controlul reproducerii câinilor.                                                        
(termen de adoptare tacită: 11.03.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
Respins
19 L667/27.11.2013   Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Certificarea şi Calificarea Operatorilor Economici Eligibili.                                                                                  
(termen de adoptare tacită: 24.03.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
Respins
20 L672/27.11.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.                     
(termen de adoptare tacită: 24.03.2014)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului 
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
21 L669/27.11.2013  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.                    
(termen de adoptare tacită:
 24.03.2014)                                           
Comisie fond: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
22  L704/09.12.2013 Propunerea legislativă privind modificarea art. 1 din Legea nr. 226/29.11.2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961.                      
 (termen de adoptare tacită: 03.04.2014)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
                       Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
23 L512/07.10.2013 
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.     (propunere legislativă) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor  Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                        Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
24 L554/04.11.2013 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale.  – respinsă de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
25 L557/04.11.2013
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. (propunere legislativă)adoptat de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
26 L640/18.11.2013
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale. – respinsă de Camera Deputaţilor Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport             
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
27 L553/04.11.2013
Propunerea legislativă pentru completarea art. 264 din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale publicată în Monitorul oficial nr. 18 din 18 ianuarie 2011. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 
28 L555/04.11.2013
Propunerea legislativă de modificare şi completare a articolului 77 din Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
29 L559/04.11.2013
Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
30  L560/04.11.2013
Propunerea legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. – respinsă de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
31 L524/15.10.2013
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporul. (propunere legislativă) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
32  L543/28.10.2013 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale. (propunere legislativă) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
33 L523/15.10.2013
Proiectul de lege privind completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale.     (propunere legislativă) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică
34 L478/09.09.2013
Proiectul de lege pentru modificarea art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii. (propunere legislativă) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
35 L15/04.02.2014
Vot final

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. – prioritate legislativă a Guvernului – vot pe raport şi vot final
(termen de adoptare tacită: 24.03.2014)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
                       Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
Adoptat
Go to top