Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 25 noiembrie 2009


Descriere De la Pana la Etaj Sala
LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI
- (transmise în direct pe TVR INFO)
- Probleme organizatorice
• Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada următoare
- Dezbaterea proiectelor de lege înscrise în ordinea de zi
09:00 13:00


# P.L. Descriere Rezoluție
1 Probleme organizatorice - Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 30 noiembrie – 5 decembrie şi 7 – 12 decembrie 2009.
2 L348/25.08.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studenţilor înmatriculaţi la formele de învăţământ la distanţă sau cu frecvenţă redusă de a continua studiile la programe de studii de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate. (articol unic + Ordonanţă (4 articole)) – continuare (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară
3 L476/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 179/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea institutelor de teorie politică şi educaţie democratică. (2 articole, cu 3 modificări) – continuare (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport Caracterul legii: ordinară
4 L463/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunii de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică. (6 articole) (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
5 L439/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru instituirea Zilei naţionale a portului popular. (4 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară
6 L488/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă Caracterul legii: ordinară
7 L392/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. (3 articole, cu 2 modificări) (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
8 L380/02.09.2009 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 9 modificări) (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
9 L435/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii privind Codul consumului, Legea nr. 296/2004, republicat 2008 şi a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicată 2008. (2 articole, cu 2 modificări) (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
10 L387/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
11 L423/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 514/28 nov. 2003 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic. (articol unic, cu 75 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
12 L456/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (45 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
13 L384/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru stabilirea parteneriatului între Stat şi Biserică în domeniul asistenţei sociale. (21 articole) (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: ordinară
14 L399/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 2 al Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2002. (articol unic, cu 2 modificări) (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: ordinară
15 L414/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru completarea art. 5 al Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: ordinară
16 L394/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 52 din 1 aprilie 2009, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
17 L409/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar fiscale. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital Caracterul legii: ordinară
18 L441/02.09.2009 Propunerea legislativă privind structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă provenite din Ministerul Apărării Naţionale. (5 Capitole, cu 25 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională Caracterul legii: ordinară
19 L424/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
20 L428/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
21 L481/02.09.2009 Propunerea legislativă privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localităţi necooperativizate în perioada comunistă, care au fost obligate să livreze la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractări şi achiziţii, produse animaliere şi agroalimentare. (5 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
22 L377/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: ordinară
23 L431/02.09.2009 Propunerea legislativă privind încadrarea în condiţii speciale a unor locuri de muncă din carierele de extracţie a lignitului prin lucrări miniere la zi. (9 articole + 2 Anexe) – raport de respingere – procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
24 L445/02.09.2009 Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
25 L375/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii. (2 articole, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
26 L408/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în M.Of. nr. 300 din 7 Mai 2009. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
27 L388/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
28 L383/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
29 L400/02.09.2009 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 53 din 2003 Codul muncii. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
30 L389/02.09.2009 Propunerea legislativă de modificare a art. 47 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (un articol) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
31 L405/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. (articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
32 L412/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru completarea art. 13 al Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată. ( articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
33 L451/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, modificată şi completată prin Legea nr. 303/2007. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
34 L459/02.09.2009 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 44 din 1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. (2 articole, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
35 L448/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 9/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 29/15 ianuarie 2008, precum şi pentru modificarea OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 794 din 13 decembrie 2001), aprobată cu modificări de Legea nr. 227/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, şi modificată Legea nr. 391/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial nr. 892 din 02 noiembrie 2006. (2 articole, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
36 L485/02.09.2009 Propunerea legislativă privind etichetarea produselor care conţin organisme modificate genetic. (7 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
37 L460/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Obştilor Agricole. (22 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: ordinară
38 L417/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(2) şi (3) ale art. 34 din Legea nr. 46/2008 Codul silvic. (articol unic) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
39 L433/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 48 din Legea nr. 184/2001, republicată, privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect. (articol unic, cu 2 modificări) (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
40 L366/02.09.2009 Proiectul de lege privind Codul de etică al poliţistului. (4 capitole , cu 28 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
41 L470/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în M. Of., Partea I nr. 421 din 05.06.2008. (un articol, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi Caracterul legii: ordinară
42 L453/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea lit.b) a alin.(1) al art.11 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2009 privind registrul agricol. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
43 L393/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 13 şi art. 14 ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţă. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
44 L430/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 12/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală. (3 articole ) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
45 L467/02.09.2009 Propunerea legislativă privind trecerea unui imobil din domeniul public al Statului român şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul privat al municipiului Rădăuţi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi. (2 articole + Anexă) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
46 L461/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor. (articol unic, cu 8 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară
47 L398/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. (articol unic, cu 3 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
48 L469/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. (2 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
49 L429/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 64 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
50 L437/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. (articol unic, cu 5 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
51 L391/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
52 L480/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru completarea art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
53 L449/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru reactivarea fondului bisericesc ortodox român din Bucovina – persoană juridică de drept public. (5 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
54 L378/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
55 L415/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea lit. b) şi c) ale art. 19 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
56 L385/02.09.2009 Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 335 a Camerelor de comerţ din România, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 836 din 6 decembrie 2007. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
57 L386/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante psihotrope. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
58 L416/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 6 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. (2 articole, cu 2 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: ordinară
59 L443/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997. (2 articole, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
60 L452/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru abrogarea alin.(3) – (9) ale art.31 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997. (articol unic) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
61 L455/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997. (2 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
62 L468/02.09.2009 Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente – Titlul VI – Modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
63 L447/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României. (2 articole, cu 7 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
64 L462/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României. (articol unic, cu 2 modificări) – raport de respingere – procedură de urgenţă (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
65 L464/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. (articol unic, cu o modificare) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 02.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
66 L486/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni. (7 articole, cu 7 modificări) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru politică externă Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: ordinară

Ordine de zi suplimentară

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L135/23.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia economică, industrii şi servicii Caracterul legii: organică
2 L131/22.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
3 L71/12.03.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru înfiinţarea Fundaţiei „Colegiul Naţional de Afaceri Interne”. (articol unic) – adoptat tacit de Camera Deputaţilor – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât proiectul de lege pentru aprobarea ordonanţei cât şi proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului Caracterul legii: organică
4 L461/03.09.2008 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu Şişeşti". (06.04.2009) – reexaminare – respingerea cererii – reluare vot final (ca urmare a faptului că atât raportul de respingere a cererii de reexaminare cât şi proiectul de lege nu au întrunit numărul necesar de voturi) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
5 L138/27.04.2009 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice. (30.10.2009) – reexaminare – raport de respingere Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
6 L413/02.09.2009 Propunerea legislativă privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi” (5 articole) – procedură de urgenţă – continuare (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
7 L372/02.09.2009 Proiectul de lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului „Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi”. (5 articole) – raport de respingere – continuare (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Caracterul legii: organică
8 L374/02.09.2009 Propunerea legislativă privind regimul juridic al patrimoniului sindical din România. (8 capitole, cu 32 articole) (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări Caracterul legii: organică
9 L390/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. (2 articole, cu 27 modificări) (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială Caracterul legii: organică
10 L407/02.09.2009 Propunerea legislativă privind reproducerea umană asistată medical. (4 Capitole, cu 26 articole) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică
11 L406/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic) – raport de respingere (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică
12 L436/02.09.2009 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare. (2 articole, cu 2 modificări) (termen adoptare tacită: 09.12.2009) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică
13 L535/07.10.2009 Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (articol unic + Ordonanţă (2 articole, cu 8 modificări + anexă)) (termen adoptare tacită: 16.12.2009) Raport: Comisia pentru sănătate publică Caracterul legii: organică
Go to top